Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Jolana Liszkaiová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 77
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Vnútorné hodnotenie základnej a strednej školy a školského zariadenia 17
Riadenie kvality na ZŠ a SŠ a školských zariadeniach 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
PaedDr. Alžbeta Gajdošová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8 63
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
PhDr. Iveta Klajberová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 77
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Vnútorné hodnotenie základnej a strednej školy a školského zariadenia 17
Riadenie kvality na ZŠ a SŠ a školských zariadeniach 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Lívia Bašková Výchova k prosocionálneho správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 10 70
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania 21
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Zuzana Beržiová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 87
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Barbora Bystrá Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 65
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Plánovanie edukačných procesov - rozvoj kompetencií pedagogického zamestnanca súvisiacich s plánovaním edukačných procesov 6
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Polytechnická výchova v predmete biológia a chémia na druhom stupni základných škôl 15
PaedDr. Zuzana Debnárová Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25 146
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Baltík - programovanie na základnej škole - úroveň začiatočník 14
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Marián Drotár Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 30
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Nikoleta Ďurášová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 45
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Ing. Zdena Fiedlerová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 45
Fyzika v experimentoch pre žiakov základnej školy 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
PhDr. Karolína Halászová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 51
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Tvorba didaktických testov v nemeckom jazyku 13
Nové typy a podnety pre výučbu nemeckého jazyka na ZŠ a SŠ 8
Mgr. Kornélia Heinrichová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 45
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Hilda Homolyová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 39
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Erika Kissová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 80
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Kamila Kissová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 38
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
PaedDr. Katarína Kiššová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8 138
Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130
Mgr. Valeria Komjátiová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8 83
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Monika Kóréová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 15
PaedDr. Jana Ločová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 103
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Polytechnická výchova v predmete biológia a chémia na druhom stupni základných škôl 15
Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu 8
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Mária Lovászová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 63
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
PaedDr. Gabriel Majoroš Štátna rigorózna škúška 60 77
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Mgr. Soňa Maléterová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 45
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Slávka Oravczová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 15
Mgr. Andrea Sedláková Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8 68
Primárna prevencia a jej aplikačné možnosti 35
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Ing. Silvia Spišáková Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej a strednej škole 15 60
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Katarína Strýčková Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 15
RNDr. Viera Stupáková Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 50
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Mgr. Eva Szabóová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 114
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Vyučovanie informatickej výchovy 41
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8
Mgr. Gabriela Šoffa Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 45
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Eva Tarczyová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 39
Aktivizujúce metódy vo výchove 24


© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
    Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
  • +421 x 55 4602134

Fotogaléria