Navigácia

 • Vlastivedná vychádzka

  Vlastivedná vychádzka

  Krásne babie leto, slnečné jesenné dni dodávajú plánovaným jesenným vychádzkam tried neopakovateľnú atmosféru. V dňoch 11. a 12. 10. ju zažili okrem prvákov, druhákov aj žiaci III.A a III.B triedy. Ich kroky viedli na moldavský kopec, ku krížu, či kaplnke, odkiaľ je krásny výhľad na mesto. Pozorovali povrch miestnje krajiny, významné budovy, určovali svetové strany. Žiakom sa takáto netradičná vyučovacia hodina páčila a tešili sa zo slnkom zaliatej jesennej krajiny.

 • Jablkový deň aj v ŠKD

  Dňa 12.10.2018 sa uskutočnil aj v VI. oddelení ŠKD jablkový deň. Celý priebeh popoludnia sa niesol v znení jabĺčka – zdravého ovocia. Deti vytvorili plagát v tvare veľkého spoločného jablka aj so svojimi podpismi, aby nezabudli, že jablko predstavuje symbol fyzickej, kultúrnej a genetickej pestrosti. Odmenou za ich spoluprácu bola  ovocná párty, ktorá sa už stala tradíciou v tomto oddelení.   

 • Jablkový deň v II.A

  Sviatok jablka oslávili dňa 12.10.2018 aj žiaci II.A triedy. Celé predpoludnie sa venovali tomuto ovociu. Riešili jablkové matematické úlohy, hádali hádanky, spievali pesničky, vytvorili si malú knižku o jablku. Popritom si pochutnávali na tomto ovocí. Jedli sa jablká čerstvé, sušené, jablkové chipsy, ochutnali jablkovú šťavu i chutný jablkový koláč, ktorý upiekla ochotná mamička. Deti strávili príjemné, poučné predpoludnie v triede, ktorá celý deň jablkovo voňala.   Foto

 • Koncert INTEGRÁCIA

  Koncert INTEGRÁCIA

  Dňa 10.10.2018 sa o 10:00 hod. stretlo na štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave 10 000 detí zo Slovenska. Priviedla a spojila ich myšlienka Integrácie, ktorá svieti pre všetky deti rovnako. Sto žiakov našej školy opäť dostalo možnosť podporiť túto myšlienku a zúčastniť sa jubilejného 10. ročníka koncertu, ktorý bol oslavou detskej radosti, spolupráce a pomoci tým, pre ktorých pripravil život neľahké prekážky, ktoré im môžeme pomôcť prekonávať. Okrem detskej podpory sa im dostalo podpory, pomoci aj od ľudí, ktorí sú v našej spoločnosti známi, úspešní... Bez nároku na honorár im rozdávali radosť známe osobnosti Ondrej Kandráč, IMT Smile, Dara Rolinc, The Pastels, Marián Čekovký, Sajfa, Majk Spirit, Ego....Okrem hudobných darčekov sa rozdávala aj finančná podpora pre rodiny, ktoré túto pomoc veľmi potrebujú. Obrovskú radosť pre všetkých prítomných pripravila aj celá naša futbalová jedenástka na čele s Marekom Hamšíkom, či naši známi hokejisti Marián Hossa a Ľubomír Višňovský. Z futbalových lôpt, či dresov, ktoré medzi deťmi rozdali sa tešili aj niektorí naši žiaci. K žiakom sa prihovorili aj naši ďalší úspešní športovci Matej Tóth, či paralympionik Jozef Metelka. Koncert otvoril podpredseda vlády Richard Raši a primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal. Trojhodinový program už tradične uvádzala Katka Brychtová v tomto roku s Marcelom Forgáčom. Žiaci zažili nevšedný deň, na ktorý budú určite radi a dlho spomínať. Ďakujeme pani riaditeľke PaedDr. Jolane Liszkaiovej, PaedDr. Alžbete Gajdošovej, PhDr. Ivete Klajberovej a PaedDr. Zuzane Debnárovej, ktoré naše deti doprevádzali a starali sa o ne. Veríme, že budeme účastníkmi aj ďalších ročníkov tohto úžasného projektu.

  Foto

 • Riaditeľské voľno - oznam

  Riaditeľské voľno - oznam

  Vážení rodičia, milí žiaci!    

  V súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského  roka riaditeľstvo Základnej školy, Československej armády 15 v Moldave nad Bodvou Vám oznamuje, že udeľuje riaditeľské voľno na deň 17. 10. 2018  pre žiakov primárneho vzdelávania /1.- 4. ročník/ z dôvodu metodického dňa pre učiteľov základných škôl – účasť na Indícia Roadshow 2018.

       Zároveň Vám oznamujeme, že činnosť školského klubu detí je zabezpečená od 6,00 – 16,30 hod.

  Ďakujeme za porozumenie.

 • Florbalová liga Nadácie TV JOJ

  Florbalová liga Nadácie TV JOJ

  Úspešne vkročilo družstvo našich florbalistiek do Florbalovej ligy Nadácie TV JOJ. V I. kole turnaja si naše dievčatá: Michaela Jacsmanová, Miroslava Lovászová, Patrícia Kališová, Lucia Baloghová, Chiara Ščavnická, Daniela Selešová, Vivien Kötelešová, Františka Klempárová, Natália Andóová, poradili s družstvami ZŠ Severná 21 /8:1/ a Cirkevnej základnej školy /6:0/. Blahoželáme dievčatám, prajeme veľa úspechov. Ďakujeme PaedDr. Gabrielovi Majorošovi, ktorý dievčatá pripravoval.

   

 • Ideme na koncert INTEGRÁCIA!

  Ideme na koncert INTEGRÁCIA!

  10. ročník Integrácie, ktorého sa zúčastní aj 100 žiakov našej školy sa bude niesť v duchu veľkých osláv. Na pódiu sa predstavia tie najväčšie a najznámejšie hudobné hviezdy ako IMT Smile, Ondrej Kandráč, Ego, Majk Spirit, Dara Rolins, GOGO,  a športové hviezdy  - slovenskí futbaloví reprezentanti, Marián Hossa, Matej Tóth, Jozef Metelka  a ďalší...

  .. obrovskú oslavu odpáli svetoznámy DJ LUCIANO, ktorý vystupuje v najväčších a najznámejších kluboch sveta...

  TEŠÍME SA!

   

 • Jablkový deň v I.A triede

  Dňa 4.10.2018 sa v 1.A konal „Jablkový deň“. Prváci si pripomenuli, aké sú jabĺčka zdravé. Po príchode do triedy ich čakali rôzne úlohy. Každý žiak doniesol jabĺčko, dokonca jedna žiačka ich oboznámila aj s rôznymi odrodami ako napr: Delicious, Šampion, Jonagold. Chutili im všetky! Z vystavených jabĺčok vyhodnotili najkrajšie a najväčšie jablko. Rozdelili sa do družstiev - riešili jablkové  úlohy zo slovenského jazyka i  matematiky. Rozprávali jablkové príbehy, vyrobili si malú knižku o jablku. Zasúťažili si pri jablkovom tanci, v maľovaní, a v jedení jabĺčok. Po úspešnom absolvovaní jablkových súťaží sa pustili do výroby a konzumácie jablkových „chipsov“.  Za odmenu každý žiak získal pochvalný list za aktívnu účasť. Akcia sa vydarila, deti odchádzali domov spokojné a šťastné. Ďakujeme Mgr. Zuzane Beržiovej za prípravu pekného predpoludnia.

 • Mesiac úcty k starším

  „Zostarnúť nie je umenie – umenie je vyrovnať sa s tým.“
  Johann Wolfgang von Goethe

  Dňa 3. 10. 2018 speváčky z Pantľiky potešili seniorov v Domove dôchodcov sv. Alžbety v Moldave nad Bodvou. Cez kyticu piesní si spomínali na svoju mladosť. Na tvárach vďačných poslucháčov sa objavil úsmev, ale skotúľala sa aj nie jedna slza.  

  Možnosť pozdraviť starkých nám naše srdcia každoročne napĺňa úctou a vďačnosťou k nim. Pevného zdravia želáme!

 • Najlepšie darčeky sú zážitky

  Dňa 28. septembra 2018 sme si pripomenuli Svetový deň mlieka na školách. Tento deň bol oslavou významu mlieka v školách. Je to jedna z možností, ako upriamiť pozornosť detí na dôležitosť pitia mlieka. Fantázia u detí má nezastupiteľnú a dôležitú úlohu. Preto, aspoň na jeden deň Školský klub detí IV. a VII. oddelenia sa premenil na veľkú mliečnu krajinu. Deti sa tak hravou formou nielen učili, ale aj nevedome napĺňali svoju zvedavosť. Aj tak sa deti posúvajú  vpred. Ďakujeme pani vychovávateľkám Mgr. Kristíne Bérešovej a Diana Nagyovej za organizáciu podujatia. Foto

 • Bezplatné darovanie krvi - poďakovanie

  V mene všetkých, ktorí potrebujú najvzácnejšiu tekutinu - krv - ĎAKUJEME, všetkým 26-tim dobrým ľuďom, ktorí chceli a bezplatne darovali dňa 1.10.2018 v priestoroch našej školy svoju krv. Teší nás, že sa medzi nimi našlo až 9 prvodarcov! Blahoželáme im k ich odvahe. Medzi darcami sa okrem prvodarcov našiel aj pán, ktorý svoju krv včera daroval už po 99-krát! Ďakujeme všetkým!

 • Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

  Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

  V obci Drienčany, pod múrmi evanjelického kostola, sa nachádza pamätník „Zlatá podkova, Zlaté pero, Zlatý vlas“. Predstavuje symboly slovenských ľudových rozprávok a je venovaný pamiatke Pavla Emanuela Dobšinského, ktorý pre budúce generácie zozbieral a spracoval Slovenské ľudové rozprávky a povesti – klenoty slovenskej histórie. Pamiatke Pavla Emanuela Dobšinského bola venovaná aj prvá umelecká súťaž v školskom roku, ktorej okresné kolo sa konalo dňa 28.9.2018 v Košiciach. A určite bude tento deň pamätný pre všetkých súťažiacich z našej školy. Vo všetkých kategóriách boli úspešní. Laura Szatmáriová zo 4.A triedy získala v I. kategórii 1. miesto, Dorina Polcová z 5.B si vybojovala 1. miesto v II. kategórii a Petra Hirková zo 7.B obsadila 2. miesto v III.kategórii. Blahoželáme dievčatám, ďakujeme Mgr. Márii Lovászovej, a PhDr. Ivete Klajberovej za prípravu našich žiačok. Foto  Foto2

 • Európska noc výskumníkov

  Európska noc výskumníkov

  V piatok 28.9.2018 sa naši siedmaci na pár hodín stali malými výskumníkmi a vďaka podujatiu Európska noc výskumníkov, ktoré sa konalo v Hvezdárni v Medzeve, mohli pozorovať oblohu, vypočuť si prednášku z úst Michala Vojsoviča zo SOS-y „(Ne)známi hrdinovia, alebo za všetkým je človek“, či zapojiť sa do pokusov Veda hrou s p. Dr. I. Kimákom a pokusov pri nízkych teplotách, v hmlovej komore počítali prelety častíc. Pozreli si tiež minivýstavu meteoritov a výstavu fotografií o zatmeniach z Krajskej hvezdárne v Žiline. Na záver každý žiak dostal malú pozornosť ako spomienku na príjemne strávený deň. Na podujatie doprevádzali žiakov pani učiteľky Mgr. Helena Sopková a RNDr. Viera Stupáková

 • Cezpoľný beh žiakov a žiačok

  Medzi prvé atletické preteky v školskom roku patrí už tradične Cezpoľný beh žiakov a žiačok, ktorý sa uskutočnil dňa 27.9.2018 v Kysaku. Naši chlapci si užili 2,5km a dievčatá 1,5km rôznorodej trate. Na okresnom kole tejto súťaže nás reprezentovalo trojčlenné družstvo chlapcov (Daniel Jančik VII.B, Erik Szmolniczky VIII.B a Matej Kollár VI.A) a dievčat (Lenka Kissová VII.B, Natália Urbánová VII.B a Viktória Ficsórová VII.C). Blahoželáme našim skvelým športovcom! Danielovi Jančikovi, ktorý si vybojoval zaslúžené 1. miesto, Lenke Kissovej za krásne 3. miesto ale aj družstvu, dievčat, ktoré získalo cenné 3. miesto. Danielovi Jančikovi držíme palce na krajskom kole. Foto  

  Pripravovali: Mgr. Daniela Karaffová, PaedDr. Gabriel Majoroš

 • Rodičovské združenie - stretnime sa a darujme niekomu život - pozvánka

  Rodičovské združenie - stretnime sa a darujme niekomu život - pozvánka

  Vážení  rodičia, milí priatelia školy!

  Pozývame Vás na Plenárne a triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 1.10.2018 o 16:00 hod. v učebniach jednotlivých tried. Návštevu školy môžete spojiť aj vysoko ľudským skutkom - bezplatným odberom krvi.

  Buďte aj vy nezištným darcom toho najcennejšieho - života. Odber, ktorý vykonajú pracovníci Transfúznej stanice Košice sa ukutoční v čase od 12:00 - 17:00 hod.

  Tešíme sa na Vás!

 • Divadelné predstavenie

  Dňa 20.9.2018 žiaci 2., 3. a 4. ročníka našej školy navštívili v sále MKS predstavenie banskobystrického divadla Clipperton. V podaní jeho hercov si pozreli predstavenie o Rumcajsovi. Rumcajs, známy na Slovensku ako Rumpeľ, bol dobrý, láskavý obuvník so zmyslom pre humor a spravodlivosť. Z príbehu sme sa dozvedeli ako sa stal z obuvníka zbojníkom, ako sa dostal do väzenia, ako sa stretol s Mankou a ako bojoval s trojhlavým drakom. Aj napriek tomu, že bol Rumcajs zbojníkom, ničoho sme sa nebáli. Deťom sa moderné spracovanie rozprávky veľmi páčilo a prejavili to počas celého predstavenia svojím smiechom i prirodzenými reakciami a spoluprácou počas celého diania. Foto

 • Výberové konanie

  Základná škola, Československej armády 15 v Moldave nad Bodvou v zmysle  zákona           č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na pozíciu: kuchárka v školskej jedálni.

 • Škultétyho rečňovanky

  Škultétyho rečňovanky

  Banskobystrický samosprávny kraj a Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vyhlásil koncom minulého školského roka už XXVII. ročník celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov základných a stredných škôl.

  Sme veľmi radi, že Petra Hirková zo VII.C triedy môže teraz na jeseň zbierať plody svojej literárnej práce. Petra Hirková patrí medzi ocenených autorov tohto ročníka tejto súťaže. Slávnostné vyhodnotenie súťaže s odovzdaním diplomov a vecných cien sa uskutoční v Hontiansko-novohradskej knižnici A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši dňa 26. októbra 2018. Blahoželáme Petre aj jej pedagógovi, Mgr. Kataríne Strýčkovej, pod vedením ktorej tvorila.

 • Spoznaj svoje mesto

  Spoznaj svoje mesto

  Dňa 20.9.2018 zorganizovalo  Centrum voľného času CVrČek v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom  zábavno-súťažnú aktivitu Spoznaj svoje mesto, ktorá sa konala v rámci Európskeho týždňa mobility. Z našej školy sa jej zúčastnili štyria šiestaci pod vedením Mgr. Moniky Kóréovej. Pri každej kultúrnej či prírodnej pamiatke nášho mesta -  kováčska vyhňa, múzeum vín,  rímsko – katolícky kostol, Sojkova brána, synagóga, socha  Szepsi Laczkó Mátého, pamätník Szepsi Csombor Mártona a vchod do moldavskej jaskyne – plnili žiaci rôzne náučné ale aj zábavné úlohy súvisiace s mestom spojené s  mobilnou pohybovou aktivitou.  Pomocou načítania QR kódu sa dozvedeli, akú zaujímavú pohybovú aktivitu majú vykonať- behať, voziť sa vo fúriku, previesť sa na detských odrážadlách, letieť na skateboardoch, fičať na kolobežkách či vytvoriť vláčik. Žiaci sa pri plnení úloh na stanovištiach dozvedeli veľa zaujímavosti o našom meste a skvelo zabavili. Po splnení úloh ich neminula odmena v podobe magnetiek, pier a pohľadníc. Ďakujeme organizátorom za výbornú organizáciu a predpoludnie plné pohybu a získanie nových vedomostí. Foto

 • Deň otvorených dverí na mestskom úrade

  Deň otvorených dverí na mestskom úrade

  Mestský úrad v Moldave nad Bodvou dnes, dňa 19.9.2018, okrem stránkových dní pre občanov mesta otvoril svoje brány aj pre žiakov miestnych škôl, ktorí si v praxi overovali vedomosti získané na hodinách občianskej náuky.

  Program začal v priestoroch MsKS, kde si žiaci 8.B triedy vypočuli od zamestnancov Spoločného školského úradu  prezentáciu o fungovaní samosprávy a svoje vedomosti si overili formou kvízu.  Mnohí žiaci prvýkrát navštívili priestory MsÚ, kde nás privítal osobne pán primátor mesta JUDr. Ing. Slavomír Borovský a vedúca odboru školstva Mgr. Taťjana Volková.

  Program DOD pokračoval simulovanou tlačovou besedou s pánom primátorom, ktorú viedla zamestnankyňa mediálneho oddelenia Mgr. Nikola Koložová. A naši žiaci boli naozaj zvedaví. Zaujímali sa o plány pána primátora do budúcna, o kultúrne a športové dianie v meste, o rozvoj mesta.....

  DOD pokračoval vyhodnotením kvízu a odmeňovaním víťazov, návštevou priestorov Infocentra a kancelárií na Bartalošovej ulici.

  Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom Mestského úradu Moldava nad Bodvou za príjemné strávené dopoludnie našich žiakov v priestoroch samosprávy, ale aj našim žiakom, ktorí prejavili záujem, zvedavosť a vzorne reprezentovali seba i našu školu. Určite odchádzali bohatší o nové vedomosti, skúsenosti, zážitky.

  Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
  Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
 • +421 x 55 4602134

Fotogaléria