Navigácia

 • Radosť zo snehu

  Takto sa zo snehu vytešovali: II:A, I.C, I.A I.B

 • Najrýchlejšia veverička

  Každoročná súťaž v šplhu na tyči medzi žiakmi 3. a 4. ročníka má svojich víťazov. 16.1. sa v telocvični našej školy zišli tí najrýchlejší z každej triedy. Snaha podať čo najlepší výkon bola hlavnou motiváciou, ale aj stresom pre niektorých súťažiacich. A takto to dopadlo: 

  3. ročník dievčatá:

  1. miesto Nella Gregová 3.B, výkon: 10,96 s

  2. miesto Laura Bojsková 3.A, výkon: 11,92 s

  3. miesto Alexandra Cyntia Bartaová 3.A, výkon 15,03 s

  3. ročník chlapci:

  1. miesto Patrik Harbulyák 3.B, výkon: 5,42 s

  2. miesto Nikta Čimpoješ 3.B, výkon: 7,34 s

  3. miesto Viliam Rácz 3.C, výkon 8,84 s

  4. ročník dievčatá:

  1. miesto Sofia Weiserová 4.C, výkon: 6,08 s

  2. miesto Liana Spišáková 4.C, výkon: 6,94 s

  3. miesto Kitty Péter 4.C, výkon 7,49 s

  4. ročník chlapci:

  1. miesto Sebastián Rigó 4.A, výkon: 7,74 s

  2. miesto Viktor Béreš 4.C, výkon: 8,45 s

  3. miesto Peter Remeňák 4.B, výkon 9,21 s

  Blahoželáme!!! Pozrite si fotografie vo fotoalbume školy. Ďakujeme pani učiteľke Lívii Baškovej a PaedDr. Zuzane Debnárovej za organizáciu súťaže.

 • Krásna učebná pomôcka

  Obľúbená pomôcka - detský paraván - dostal vďaka Mgr. Soni Maléterovej nový šat. V mene všetkých detí I. stupňa ďakujemeeee!!!!!

 • Rodičovské združenia - oznam

  Rodičovské združenia - oznam

  Vážení rodičia!

  Pozývame Vás na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 14.1.2019 v jednotlivých triedach. Bližšie informácie nájdete v žiackych knižkách svojich detí alebo na stránkach tried. Tešíme sa na Vás!

 • Daruj ponožky

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  V spolupráci so Slovenským Červeným krížom Košice Vás prosíme o pomoc pre tých, ku ktorým osud nebol láskavý.

  Ponožky /ockove alebo mamkine - aj použité, podľa možnosti teplejšie/ odovzdajte na vrátnici školy. Ďakujeme. Bližšie informácie získate u Mgr. Slávky Oravczovej.

 • Gabriela Futová - osobnosť, ktorá motivuje

  Tvorivosť je často spontánna, ale niekedy čaká na svoju príležitosť. Úspešnej ilustrátorke našej školy Patrícii Oravczovej z 3.C sa naskytla, keď sa stretla so spisovateľkou Gabrielou Futovou a možnosťou ilustrovať pre ňu mačky. Či už Paťkine kresby potešia srdce a oči, skrášlia priestor, v ktorom pani spisovateľka tvorí, alebo sa stanú námetom pre jej ďalšiu literárnu tvorbu, ponecháme na samotnú pani spisovateľku.  Veľmi si vážime jej otvorenosť k našim žiakom. Návšteva spisovateľky Gabriely Futovej na našej škole potešila mnohých. Pútavým rozprávaním o literárnych postavách svojich kníh v nás prebudila zvedavosť a chuť čítať, v prípade Paťky aj ilustrovať. Ďakujeme.

 • Nové umývadlá v školskej jedálni

  Počas zimných prázdnin sa v našej školskej jedálni opäť pilne pracovalo a skrášľovalo 😉. Veríme, že sa Vám nové umývadlá budú páčiť. 

 • Vitaj rok 2019!

  Vitaj rok 2019!

  Pred nami je rok 2019.  365 nových dní, počas ktorých si môžeme napĺňať svoje sny, želania a plány. K tomu, aby sa nám to podarilo, želáme veľa vytrvalosti, odvahy, nádeje, radosti a viery vo svoje schopnosti. Prajeme vám, aby Vás čakali iba dni plné zdravia, optimizmu, šťastia a lásky a aby ste každý deň mali aspoň malý dôvod na radosť a na úsmev.

 • Vianočný pozdrav

  Vianočný pozdrav

  V posledný deň si Hudobná siesta pod vedením Mgr. Barbory Bystrej uctila naše pani kuchárky piesňou Haleluja, ktorú im v školskej jedálni zaspievali počas mliečnej desiaty. Vyjadrili im tak aj v mene nás všetkých stravníkov poďakovanie za ich náročnú prácu, večný úsmev a ochotu. Ďakujeme, krásne sviatky!

  Video

 • Vianočné prázdniny - oznam

  Vianočné prázdniny - oznam

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Riaditeľstvo školy oznamuje, v čase od 27.12.2018 do 7.1.2019 sú vianočné prázdniny. Vyučovanie sa začne dňa 8.1.2019 /utorok/. Prajeme všetkým žiakom, rodičom, pedagógom i nepedagogickým zamestnancom školy krásne a pokojné VIANOCE.

 • Ako sa stať podnikateľom - beseda

  Ako sa stať podnikateľom - beseda

  Dňa 12. decembra 2018 sa pre žiakov 9.B triedy na hodine občianskej náuky uskutočnila prednáška so zameraním na podnikanie spojená s besedou.  V rámci témy „Podnik a podnikanie“ nám svoje skúsenosti  prezentovala p. Ing. Monika Smolnická.

  V úvode nám priblížila pojem podnikanie a základnú terminológiu. Vysvetlila, aké kroky je potrebné vykonať, aby sme mohli začať podnikať. Dozvedeli sme sa o základných typoch podnikania, o rozdieloch v podnikaní na Slovensku a v zahraničí, o hospodárení - príjmoch a výdavkoch firiem. Zdôraznila dôležitosť propagácie firmy pomocou reklám, najmä na sociálnych sieťach, čo je podstatné z hľadiska konkurencie. Zároveň sme sa dozvedeli o kariére pani Smolnickej, ako sa k podnikaniu dostala a o jej pôsobení v zahraničí. Následne prebiehala beseda so žiakmi. Využili sme možnosť získať nové informácie na základe otázok, na ktoré pani Smolnická odpovedala.

  Ďakujeme Ing. Monike Smolnickej ďa za zážitkové učenie sa a za spestrenie vyučovacieho procesu. Ďakujeme Mgr. Monike Kóréovej za organizáciu besedy.

 • Vianočná besiedka v II.A

  Prekvapenie a dar si v podobe vianočnej besiedky pripravili pre svojich najbližších aj žiaci II.A triedy. Veríme, že spoločný zážitok, posedenie, ktoré rodičia pripravili všetkých príjemne potešili a naladili na nastávajúce sviatočné dni. Foto 

 • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

  Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

  Vážení rodičia, milí žiaci!     

  V súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského  roka Vám oznamujeme, že na deň 21. 12. 2018 udeľuje riaditeľka  Základnej školy, Československej armády 15 v Moldave nad Bodvou, riaditeľské voľno podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prevádzke nebude ani školský klub a školská jedáleň. Ďakujeme za pochopenie.

 • Anjelské Vianoce prvákov

  Prichádzajú Vianoce, najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku. Ľudí sa zmocňuje vianočná nálada, pokoj a láska. Každému z nás čoraz viac záleží na priateľoch, na blízkych a úcta k rodine nadobúda zväčšený rozmer.

  Atmosféra školského vianočného programu nás už tradične obklopuje rok čo rok. Vždy sa na ňu tešíme ako na niečo neopakovateľné, výnimočné a radostné.

  Dnes sme sa naladili sviatočne vianočným programom, ktorý si pripravili naši prváci, so svojimi triednymi pani učiteľkami. Mali sme tak možnosť vychutnať si vianočnú atmosféru prostredníctvom kolied, scénky s pastiermi, vinšovačiek, piesní, tancov, vianočnej tržnice a anjelikov v podaní našich najmenších žiakov. Plná sála rodičov, starých rodičov, priateľov, či blízkych, spojila v toto krásne popoludnie naše srdcia, ktoré zahriala radosť z vystúpenia a rozžiarené, sem tam i lesknúce oči a úsmev na perách v publiku svedčil o tom, že toto bol možno ten najlepší darček v podaní našich najmilších, ktorý pohladil naše duše.

  Ďakujeme pani učiteľkám Zuzane Debnárovej, Zuzane Beržiovej, Lucii Baško, Lívii Baškovej  a pánovi vychovávateľovi Ľubomírovi Zubkovi a aj prváci prajú šťastné a veselé Vianoce. Foto

 • Mikuláš v obrazoch

 • Vianoce v meste

  Dňa 16.12.2018, sme pozdravili na námestí nášho mesta všetkých Moldavčanov. Vystúpenie našich štvrtákov, Hudobnej siesty i pedagógov bolo malým hudobným prianím a darčekom k blížiacim sa Vianociam. Veríme, že sme ich potešili. Prajeme všetkým obyvateľom nášho mesta pokojné vianočné sviatky.  

 • Hračka budúcnosti - vyhodnotenie

 • Vianočná zbierka UNICEF

  Vianočná zbierka UNICEF

  Radostné, čarovné, bohaté, pokojné, láskyplné.....

  Iba jediné sviatky v roku majú toľko prívlastkov – VIANOCE. Niet vari krajších sviatkov.

  V rodinách, v ktorých je láska a porozumenie, sú aj deti šťastné a spokojné. V týchto rodinách má celé vianočné obdobie svojské čaro a  sviatky sú pre nich časom, ktorý im prináša krásu a pokoj do duše. A práve  v tieto chvíle plné zhonu  zastavme sa a spomaľme. Vychutnajme si atmosféru radosti, pokoja, lásky a porozumenia. 

  V uplynulých dňoch i v  našich srdciach vzbĺklo svetlo porozumenia a ochoty pomôcť. Pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Tohto roku to  boli deti v Stredoafrickej republike, ktoré sú v dôsledku bojov odrezané od akejkoľvek pomoci, nemajú dostatok potravín. V celej krajine je len jedna detská nemocnica, ktorá je permanentne preplnená. Deti trpia podvýživou a akákoľvek forma pomoci je pre nich vítaná. 

  Vianočná  zbierka spojená s predajom vianočných pohľadníc pod záštitou UNICEF sa uskutočnila  aj na našej škole. Veríme, že vyzbieraná suma -  201 eur poteší srdcia a vyčarí úsmev na tvári v tomto krásnom predvianočnom období.

  Vykonali sme opäť jeden dobrý skutok. Skutok, ktorý si zaslúži obdiv a uznanie.  Pochopili sme, že  v živote je veľmi dôležité pomáhať.

  Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí prispeli akoukoľvek finančnou čiastkou.

  Kiežby to vianočné svetlo porozumenia a pokoja v nás zotrvalo čo najdlhšie. Bol by to najkrajší vianočný dar. Ďakujeme Mgr. Erike Kissovej, koordinátorke spolupráce s UNICEF.

 • Vianočná hádanka -vianočný program našej školy

  Vianočná hádanka -vianočný program našej školy

  Vianoce hrejú na duši i na tele...

  Zaplnenú sálu MKS zahrial dnes podvečer pri srdci vianočný program našej školy, ktorý už tradične otvoril slávnostný príhovor pani riaditeľky PaedDr. Jolany Liszkaiovej. Členovia záujmových útvarov dostali príležitosť ukázať, kam sa pod vedením svojich pedagógov posunuli a zároveň nás potešiť. Milé prekáranie sa hviezdičiek a plamienkov, kto je na Vianoce dôležitejší, striedal tanec mažoretiek - vianočných zvončekov, spev detských piesní v podaní Zvonkov, Aleluja od Hudobnej siesty. A napokon - Daj nám, Ježišu, všetkým dobrú noc - program našich štvrtákov, ktorí opäť načreli do bohatej studnice vianočných zvykov a tradícií.  Večný príbeh narodenia Ježiška zahrali s láskou, humorom, detskou čistotou. A na záver už len prianie - Šťastné a veselé - ktoré znelo nielen v podaní všetkých účinkujúcich, ale aj pedagógov, ktorí sa aj týmto spôsobom prihovorili k prítomným a podporili svojich žiakov.

  Slová chvály a uznania zahriali aj naše srdcia. Najmä však tých, ktorí sa týždne pripravovali, chystali, báli i tešili, aby náš dar bol čo najkrajší a potešil, zahrial - Mgr. Mária Lovászová, autorka scenára, Mgr. Helena Szabóová s malými recitátormi, PaedDr. Katarína Kiššová a Mgr. Kamila Kissová a Zvonky, Mgr. Barbora Bystrá s hudobnou siestou, Mgr. Ľubomír Zubko, DiS.art., ktorý hudobne doprevádzal záverečný spev,   Mgr. Zuzana Šišková a jej mažoretky, Mgr. Andrea Sedláková, PaedDr. Katarína Kiššová a Mgr. Kamila Kissová so svojimi zverencami. Všetkým Vám ĎAKUJEME!  Slová chvály už tradične patria aj Mgr. Soni Maléterovej, ktorá dokáže vykúzliť nádhernú scénu, kulisy, rekvizity. Toľko ľudí SPOLU. A ešte viac. Poďakovanie patrí aj pani vychovávateľkám, ktoré sa starali o nerušený priebeh....a takmer stovke talentovaných žiakov našej školy. Poďakovanie patrí aj divákom, ktorí veríme, že neoľutovali a strávili príjemnú hodinku v našej spoločnosti a potešili sa z výkonov svojich blízkych. Všetkým Vám - pokojné, požehnané VIANOCE!

  Foto1111

 • Úspech žiačky našej školy

  Úspech žiačky našej školy

  Výborné výsledky v Taekwon-Do dosiahla žiačka 4.A triedy našej školy, ktorá svoj voľný čas venuje tomuto druhu neozbrojeného boja určeného na sebaobranu. Vivienne Fifiková sa začiatkom decembra zúčastnila turnaja organizovaného miestnym klubom ŠK Taekwon-Do Turňa nad Bodvou. V oboch technikách - tul a sparring získala krásne 2. miesto. Blahoželáme Vivienne, prajeme jej veľa ďalších úspechov.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
  Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
 • +421 x 55 4602134

Fotogaléria