Navigácia

Škola priateľská k deťom

Základné informácie

 

Škola priateľská k deťom

 

Po úspešnom získaní certifikátu Škola priateľská k deťom v predchádzajúcom školskom roku sme sa rozhodli opäť  uchádzať o tento prestížny titul.

Aj v   školskom roku 2017/2018 sme sa  prihlásili do medzinárodného programu  UNICEF Škola priateľská k deťom. Naďalej sa budeme usilovať o to, aby sa škola stala príjemným miestom pre žiakov a ich rodičov, ako  aj pre celý pedagogický a nepedagogický zbor, teda pre všetkých ľudí, ktorí sa tu v škole stretávajú a spoločne vytvárajú atmosféru a ducha školy.

V centre záujmu programu sú práva dieťaťa a ich aktívne uplatňovanie tak, aby sa škola stala miestom, v ktorom sa deti cítia bezpečne, dobre a  radi sa do nej  vracajú.

Program je celoročný a zahŕňa viacero aktivít. Na získanie titulu Škola priateľská k deťom 2017/2018 je potrebné splniť minimálne týchto 5 základných kritérií:

  • informovanie o programe Škola priateľská k deťom,
  • vytvorenie nástenky venovanej právam detí a spolupráci s UNICEF,
  • ukotvenie a realizovanie práv detí v školskom vzdelávacom programe,
  • zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF,
  • aktívny žiacky školský parlament, resp. žiacka školská rada.

 

 Súčasťou programu je aj voliteľné kritérium:

  • spoločné rodičovské združenia alebo spoločné neformálne stretnutia.

 

 

 

 

 

Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije.

 

Viac na: http://www.unicef.sk/skoly/skola-priatelska-k-detom.  https://zsdrienov.edupage.org/photos/icons/gif001.gif

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
    Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
  • +421 x 55 4602134

Fotogaléria