Navigácia

Výberové konania

Výberové konania

 

Riaditeľstvo Základnej školy, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto:

 

Por. č.    Vyberové konanie    Informácie   Stav
1. Výberové konanie na obsadenie miesta učiteľa SJL Vyberove_konania_-_ucitel_SJL.pdf neaktuálne
2. Výberové konanie na obsadenie miesta vychovávateľa ŠKD Vyberove_konania_-_vychovavatel_SKD.pdf neaktuálne
3.

Výberové konanie na obsadenie miesta učiteľa

pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou Telesná a športová výchova

Vyberove_konania-ucitel_TSV.pdf neaktuálne
4.

Výberové konanie na obsadenie miesta učiteľa

pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou Informatika

Vyberove_konania_-_ucitel_INF.pdf neaktuálne
5. Výberové konanie na obsadenie miesta astistent učiteľa Vyberove_konanie_-_asistent_ucitela.pdf neaktuálne
6. Výberové konanie na obsadenie miesta učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou biológia - chémia Vyberove_konanie_-_ucitel_BIO_CHEM.pdf neaktuálne
7. Výberové konanie na obsadenie miesta učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou matematika - informatika Vyberove_konanie_-_ucitel_MAT_INF.pdf neaktuálne
8. Výberové konanie na obsadenie miesta vychovávateľa ŠKD Vyberove_konanie_SKD.pdf neaktuálne
9. Výberové konanie na obsadenie miesta učiteľa pre nižšie stredné vzdelávanie s telesná a športová výchova Vyberove_konanie-ucitel_telesnej_a_sportovej_vychovy.pdf

neaktuálne

10. Výberové konanie na obsadenie miesta kuchárky v školskej jedálni Vyberove_konanie_-_kucharka.pdf aktuálne

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
    Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
  • +421 x 55 4602134

Fotogaléria