Navigácia

TESTOVANIE 9

Testovanie 9

Informácie o testovaní

Testovanie žiakov 9. ročníka prebehne 21. marca 2018.

Podrobné informácie nájdete na fin_Zakladne_informacie_T9_2018.pdf

Harmonogram Testovanie 9-2018

 

21. marec 2018 (streda)

 

Matematika

08:00 – 08:10 h (10 minút)

– úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

08:10 – 08:20 h (10 minút)

– rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

08:20 09:20 h (60 minút)

– administrácia testu

09:20 – 09:25 h (5 minút)

– zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

 

09:25 09:45 h (20 minút)

– prestávka

 

Slovenský jazyk a literatúra

09:45 – 09:55 h (10 minút)

– úvodné pokyny a rozdanie OH

09:55 – 10:05 h (10 minút)

– rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:05 11:05 h (60 minút)

– administrácia testu

11:05 – 11:10 h (5 minút)

– zozbieranie testov a OH

 

Záver testovania pre školy s VJS

11:10 – 11:40 h (ak nie je žiak so ZZ)

11:40 – 12:10 h (ak je žiak z 1. sk. ZZ)

12:20 – 12:50 h (ak je žiak z 2. sk. ZZ)

– komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa pokynov po skončení poslednej testovanej skupiny (vrátane 1. a 2. sk. ZZ) v danej škole

* Žiaci so zdravotným znevýhodnením (ZZ) sú testovaní podľa osobitného harmonogramu.

pr

Harmonogram pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

 

Testovanie 9-2018

 

21. marec 2018 (streda)

 

Žiaci so ZZ zaradení do 1. skupiny obmedzenia

 

Matematika

08:00 – 08:10 h (10 minút)

– úvodné pokyny, rozdanie OH a pomocných papierov

08:10 – 08:20 h (10 minút)

– rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

08:20 09:35 h (75 minút)

– administrácia testu

09:35 – 09:40 h (5 minút)

– zozbieranie testov, OH a pomocných papierov

 

09:40 – 10:00 h (20 minút)

– prestávka

 

Slovenský jazyk a literatúra

10:00 – 10:10 h (10 minút)

– úvodné pokyny a rozdanie OH

10:10 – 10:20 h (10 minút)

– rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

10:20 11:35 h (75 minút)

– administrácia testu

11:35 – 11:40 h (5 minút)

– zozbieranie testov a OH

 

Záver testovania pre školy s VJS

11:40 – 12:10 h

– komisionálne zabalenie spätnej zásielky podľa pokynov po skončení poslednej testovanej skupiny (1. skupina obmedzenia) v danej škole

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
    Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
  • +421 x 55 4602134

Fotogaléria