Navigácia

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Základná škola zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV -  Zasady_ochrany_osobnych_udajov(1).pdf

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajova o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
    Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
  • +421 x 55 4602134

Fotogaléria