Navigácia

Štúdium

Režim dňa


                                                           

7.30  nástup učiteľov na dozor
7.35  odchod žiakov zo šatní do tried
7.45  prvé zvonenie
7.50  druhé zvonenie, začiatok vyučovania
7.50 - 8.35  1. vyučovacia hodina
8.45 - 9.30  2. vyučovacia hodina
9.30 - 9.50  veľká prestávka
9.50 - 10.35  3. vyučovacia hodina
10.45 - 11.30  4. vyučovacia hodina
11.40 - 12.25  5. vyučovacia hodina
12.35 - 13.20  6. vyučovacia hodina
13.20 - 14.00  obedňajšia prestávka
14.00 - 15.30  poobedňajšie vyučovanie

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
    Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
  • +421 x 55 4602134

Fotogaléria