Navigácia

Zápis

Zápis do prvého ročníka

Vážení rodičia!

 

 

 

Riaditeľstvo Základnej školy, Československej armády 15,

Moldava nad Bodvou

oznamuje

 

r o d i č o m   š k o l o p o v i n n ý c h   d e t í,   ž e

 

S L Á V N O S T N Ý Z Á P I S   do 1. ročníka na školský rok 2016/2017

 

sa uskutoční dňa 1. apríla 2016 /piatok/

 

v čase 14.00 – 18.00 hod.

 

Všetkých Vás srdečne pozývame!

 

K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa, preukaz totožnosti zákonného zástupcu.
V prípade, že Vám tento termín nevyhovuje, môžete tak urobiť do 1. mája 2016.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
    Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
  • +421 x 55 4602134

Fotogaléria