Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Jolana Liszkaiová Riadenie kvality na ZŠ a SŠ a školských zariadeniach 15 77
Vnútorné hodnotenie základnej a strednej školy a školského zariadenia 17
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
PaedDr. Alžbeta Gajdošová Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25 63
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8
PhDr. Iveta Klajberová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 77
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Vnútorné hodnotenie základnej a strednej školy a školského zariadenia 17
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Riadenie kvality na ZŠ a SŠ a školských zariadeniach 15
Lívia Bašková Aktivizujúce metódy vo výchove 24 70
Výchova k prosocionálneho správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 10
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania 21
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Zuzana Beržiová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 87
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Barbora Bystrá Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 65
Plánovanie edukačných procesov - rozvoj kompetencií pedagogického zamestnanca súvisiacich s plánovaním edukačných procesov 6
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Polytechnická výchova v predmete biológia a chémia na druhom stupni základných škôl 15
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
PaedDr. Zuzana Debnárová Aktivizujúce metódy vo výchove 24 146
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8
Baltík - programovanie na základnej škole - úroveň začiatočník 14
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Marián Drotár Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 30
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Nikoleta Ďurášová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 45
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Ing. Zdena Fiedlerová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 45
Fyzika v experimentoch pre žiakov základnej školy 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
PhDr. Karolína Halászová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 51
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Nové typy a podnety pre výučbu nemeckého jazyka na ZŠ a SŠ 8
Tvorba didaktických testov v nemeckom jazyku 13
Mgr. Kornélia Heinrichová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 45
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Hilda Homolyová Aktivizujúce metódy vo výchove 24 39
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Erika Kissová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 80
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Kamila Kissová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 38
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
PaedDr. Katarína Kiššová Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130 138
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8
Mgr. Valeria Komjátiová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 83
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Monika Kóréová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 15
PaedDr. Jana Ločová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 103
Polytechnická výchova v predmete biológia a chémia na druhom stupni základných škôl 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu 8
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Mária Lovászová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8 63
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
PaedDr. Gabriel Majoroš Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7 77
Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10
Štátna rigorózna škúška 60
Mgr. Soňa Maléterová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 45
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Slávka Oravczová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 15
Mgr. Andrea Sedláková Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8 68
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Primárna prevencia a jej aplikačné možnosti 35
Ing. Silvia Spišáková Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 60
Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej a strednej škole 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Katarína Strýčková Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 15
RNDr. Viera Stupáková Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 50
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Eva Szabóová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8 114
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Vyučovanie informatickej výchovy 41
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Mgr. Gabriela Šoffa Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 45
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Eva Tarczyová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 39
Aktivizujúce metódy vo výchove 24


© aScAgenda 2018.0.1072 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.10.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
    Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
  • +421 x 55 4602134

Fotogaléria