Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
PaedDr. Jolana Liszkaiová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 77
Vnútorné hodnotenie základnej a strednej školy a školského zariadenia 17
Riadenie kvality na ZŠ a SŠ a školských zariadeniach 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
PaedDr. Alžbeta Gajdošová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 63
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
PhDr. Iveta Klajberová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 77
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Vnútorné hodnotenie základnej a strednej školy a školského zariadenia 17
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Riadenie kvality na ZŠ a SŠ a školských zariadeniach 15
Lívia Bašková Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 70
Výchova k prosocionálneho správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania 10
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Postavenie školského klubu detí v systéme výchovy mimo vyučovania 21
Mgr. Zuzana Beržiová Aktivizujúce metódy vo výchove 24 87
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Barbora Bystrá Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 50
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Plánovanie edukačných procesov - rozvoj kompetencií pedagogického zamestnanca súvisiacich s plánovaním edukačných procesov 6
Polytechnická výchova v predmete biológia a chémia na druhom stupni základných škôl 0
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
PaedDr. Zuzana Debnárová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 146
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8
Baltík - programovanie na základnej škole - úroveň začiatočník 14
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Marián Drotár Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 30
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Nikoleta Ďurášová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 45
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Ing. Zdena Fiedlerová Fyzika v experimentoch pre žiakov základnej školy 15 60
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
PhDr. Karolína Halászová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 51
Nové typy a podnety pre výučbu nemeckého jazyka na ZŠ a SŠ 8
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Tvorba didaktických testov v nemeckom jazyku 13
Mgr. Kornélia Heinrichová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 45
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Hilda Homolyová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 39
Aktivizujúce metódy vo výchove 24
Mgr. Erika Kissová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 80
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Kamila Kissová Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 38
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
PaedDr. Katarína Kiššová Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8 138
Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 130
Mgr. Valeria Komjátiová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 83
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8
Mgr. Monika Kóréová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 15
PaedDr. Jana Ločová Profesijná orientácia žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu 8 103
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Polytechnická výchova v predmete biológia a chémia na druhom stupni základných škôl 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Mgr. Mária Lovászová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 63
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25
PaedDr. Gabriel Majoroš Predchádzanie a zvládanie agresivity a riešenie konfliktov 10 77
Štátna rigorózna škúška 60
Správanie žiakov v škole a prevencia problémov s disciplínou 7
Mgr. Soňa Maléterová Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 45
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Slávka Oravczová Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 15
Mgr. Andrea Sedláková Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25 68
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8
Primárna prevencia a jej aplikačné možnosti 35
Ing. Silvia Spišáková Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15 60
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Polytechnická výchova vo vyučovacom predmete technika na základnej a strednej škole 15
Mgr. Katarína Strýčková Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15 15
RNDr. Viera Stupáková Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 50
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Mgr. Eva Szabóová Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity 25 114
Vyučovanie informatickej výchovy 41
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v prímárnom vzdelávaní 8
Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Mgr. Gabriela Šoffa Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní 15 45
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15
Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v základnej a strednej škole 15
Eva Tarczyová Aktivizujúce metódy vo výchove 24 39
Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 15


© aScAgenda 2017.0.1049 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2017

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
    Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
  • +421 x 55 4602134

Fotogaléria