Navigácia

 • Život na lúke, v lese a vo vode - vyhodnotenie súťaže

  Mestské kultúrne stredisko v Moldave nad Bodvou vyhlásilo výtvarnú súťaž Život na lúke, v lese a vo vode. Výsledky súťaže sú už známe. Vyhodnotenie, ktorého sa zúčastnia aj autori ocenených prác z našej školy sa uskutoční dňa 23.4.2018 v Mestskom parku. Blahoželáme!

   

  V kategórii I. stupeň:

  3. miesto Bence Zsóka 4.A      

   

  V kategórii II. stupeň:

  2. miesto Gabriela Rakacká 6.B

  2. miesto Michaela Szopková 7.B

  Ďakujeme pedagógom, pod vedením ktorých žiaci tvorili, Mgr. Soni Maléterovej a PaedDr. Zuzane Debnárovej.

 • Deň Zeme

  Dňa 20.4.2018 sme s predstihom oslavovali. Na našej škole sme pripravili darčeky pre našu ZEM. Najprv sme jej obyvateľov /našich žiakov/  prostredníctvom rozhlasovej relácie oboznámili s významom tohto sviatku, poskytli informácie o nevyhnutnosti viac aj konať. A potom sa naozaj aj konalo. 26 tried vyzbrojených s vrecami na odpad, rukavicami a hlavne odhodlaním si rozdelilo areál školy, blízkeho i vzdialenejšieho okolia. A čistilo sa. Pre prvákov a druhákov to bola hračka. Areál školy je pekný, čistý, ale starší žiaci to za plotom našej školy už mali ťažšie. Ozaj sa niektorí ľudia nesprávajú ako ľudia a žiaci mali čo robiť na priestranstvách, ktoré sa rozhodli vyčistiť. Piataci sa postarali o lúku okolo dielní SPŠ, šiestaci o areál pod kopcom, siedmaci o okolie asfaltovej cesty smerom na kopec a okolie areálu bývalého VOP, ôsmaci čistili planinu smerom na Debraď. Vrecia naplnené odpadom zhromaždili v areáli pod kopcom. Darčekov bolo ale viac. Vedomosti žiakov preveril test, deviataci pripravili pre žiakov 3. a 4. ročníka EKO hodinu v prírode. Na stanovištiach v areáli školy riešili triedne kolektívy zaujímavé úlohy a úžívali si ich nielen aktéri, ale aj organizátori. Deviataci nakoniec už tradične opäť vytvorili z vrchnákov PET fliaš mandalu. Tento rok pestrý motýľ so zemeguľou na krídle znázorňoval, že nielen život motýľa je krehký, ale aj ten náš na ZEMI. Na záver sa žiaci zišli na nádvorí školy unavení, ale určite spokojní si vypočuli vyhodnotenie dnešného dňa a triedne kolektívy si za svoju prácu prevzali diplomy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na úspešnom dni spolupodieľali. Pedagógom, žiakom, ďakujeme MÚ Moldava nad Bodvou za poskytnuté pomôcky ku zberu. A dúfajme, že nabudúci rok sa budeme vracať s prázdnejšími vreciami. A ďakujeme za pekný slnečný deň! Foto

 • Na hodine biológie

  Na praktickom cvičení v rámci vyučovania predmetu biológia si žiačky 7.B triedy precvičili nácvik ošetrenia povrchovych poraneni a učili sa tiež ako majú správne zmerať tlak. Ktovie, či sa niektoré z nich nenadchli a rozhodnú sa pre štúdium v oblasti zdravotníctva, alebo získané vedomosti a zručnosti uplatnia v praktickom živote.

 • EKOstretko v CVrČku

  Centrum voľného času - CVrČek pripravil dňa 13.4.2018 pre žiakov 4. ročníka  zaujímavé zábavno – poučné strEtKO  s environmentálnou tematikou. Žiaci sa formou prezentácii oboznámili so vzácnymi stromami, ktoré rastú v našom okolí. Dozvedeli sa, aký dôležitý a neoceniteľný význam majú stromy v prírode.  Po prezentácii nasledoval interaktívny kvíz, ukážka vetvičiek a šišiek ihličnatých stromov a rôzne súťaže, v ktorých si pomocou moderných technológií, iPadov a interaktívnej tabule zopakovali nadobudnuté vedomosti. Stretko žiakov obohatilo o nové poznatky. Deti najviac zaujali aktivity s modernými technológiami iPadmi. Ďakujeme CVrČku za pozvanie, zmysluplne strávený čas a opäť skvelú organizáciu.

 • Matematická olympiáda - okresné kolo

  V Košiciach sa dňa 17.4.2018 uskutočnilo Okresné kolo matematickej olympiády. Je viac matematických súťaží, ale matematická olympiáda je pre najlepších z najlepších. Tešíme sa. Veľa šikovných matematikov z našej školy obstálo aj v tejto súťaži.

  V kategórii Z7 sa na 3. mieste umiestnil Erik Szmolniczky zo 7.B triedy. V kategórii Z6 máme až 5 úspešných riešiteľov - Tobias Hrabovčák 6.C, Katarína Képešová 6.A, Vladimír Šukaľ 6.B, Vanessa Verböcziová 6.A, Juraj Stupák 6.A.

  Blahoželáme, ďakujeme pedagógom, pod vedením ktorých sa pripravovali Mgr. Gabriele Šoffa, Ing. Zdenke Fiedlerovej a Ing. Silvii Spišákovej.

   

 • Týždeň hlasného čítania

  Združenie Orava - nezisková, mimovládna a profesijná organizácia, zastupujúca záujmy detí, pedagógov, rodičov a sympatizantov školy vyhlásil už šestnásty ročník Týždňa hlasného čítania. V škole si záujemci mohli ľubovoľne zvoliť jeden týždeň v mesiaci apríl, ktorý venovali Týždňu hlasného čítania. Myšlienkou tejto akcie je zblížiť svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov a rozprávok. Žiaci I.A, II.A, II.B a II.C sa do tejto zaujímajej aktivity s chuťou zapojili. Prváci s knihou Na farmárskom dvore riešili zaujímavé úlohy, oboznámili sa s mnohými druhmi zeleniny. Niektoré pre nich menej obľúbené či známe aj ochutnali a čuduj sa svete - aj im zachutili. V pracovných listoch tvorili, vymýšľali, hádali. Veľkou oporou pre nich boli aj ich rodičia či príbuzní, ktorí im v tento týždeň minimálne 30 minút denne nahlas čítali. Vystriedali sa nielen mamky, ockovia, ale aj starí rodičia, súrodenci. Na záver spoločne vyriešili hádanku a zistili, základným kameňom pre každého veľkého aj malého čitateľa na celom svete, bez poznania ktorého by mu boli všetky rozprávky a príbehy utajené a nespoznané - je abeceda. Posledný deň oslavili prváci chutnou desiatou, ktorú si každý vlastnoručne pripravil a svoj chlebík potešili krásnymi obrázkami z chutnej, čerstvej zeleniny /určite aj žalúdky/. Ani druháci nelenili. Oni, už zručnejší čitatelia zažili tiež týždeň plný zaujímavých zážitkov s knihou. Do 2. A zavítala aj pani Almásiová, babka žiačky triedy, ktorá im spestrila hodinu prečítaním peknej rozprávky. V projekte Stravujem sa zdravo zhotovili pyramídu. V II.B triede sa žiaci zahrali hru Na trhu, riešili zeleninové hádanky, pexeso. Všetci účastníci si z rúk triednych učiteľov prevzali certifikát. Veríme, že aj vďaka tejto aktivite sa nám podarilo niekoľkých motivovať k pravidelnému čítaniu, a spolu so svojimi rodičmi zažili pekné chvíle pri knihe.   

  foto

 • Na hodine Svet práce

  Viete, že žerucha je zázračná?

  Túto najrýchlejšiu zeleninu si vypestovali žiaci 9.A na hodine Svet práce s Mgr. M. Drotárom. 

  Drobná nenáročná bylinka v sebe dokáže vytvoriť vitamíny A, B1, B3, B6, C, E aj K a minerály draslík, sodík, vápnik, fosfor, železo a jód.

  Žerucha pôsobí prospešne na metabolizmus, vďaka čomu býva súčasťou detoxikačných kúr. Jej schopnosť prečisťovať krv a zbavovať telo toxínov bola významná už v antike. Podporuje činnosť podžalúdkovej žľazy, pečene aj žlčníka, vďaka čomu pomáha stráviť aj mastné jedlá. Ak si chcete dopriať niečo ťažké, dokážete to zjemniť aspoň šalátom, v ktorom bude prítomná aj žerucha. Žuvaním drobnej rastlinky si zlepšíte náladu, pretože váš mozog začne vylučovať hormón šťastia serotonín. Zároveň si spevníte ďasná.

  Takáto dobrá nálada panovala aj na dnešnej hodine, keď Eva Szalayová priniesla domáci chlieb, pomazánku a spoločne si pochutnávali na čerstvej žeruche. Dobrú chuť!

 • Ornitologický stacionár v Drienovci - exkurzia

  V dňoch 9.4. - 12.4. 2018 navštívili žiaci našej školy /tretiaci,štvrtáci,/ Ornitologický stacionár v Drienovci, ktorý slúži na monitorovanie migrácie vtákov, krúžkovanie vtákov a osvetu o ochrane vtákov a práci ornitológa. Tento projekt prebieha už dvanásty rok, avšak tento rok bol sprístupnený aj mládeži.  Zážitkové vyučovanie formou turistickej vychádzky /hodinová pešia túra, pozorovania prírody /bezstavovce v mokradiach, ich odchyt a pozorovanie pod lupou, určovanie druhov prirovnávaním k obrázkom/, priamych ukážok z odchytu a krúžkovania vtákov, to všetko zanechalo vo vyše 120 žiakoch hlbšie poznatky a príjemné pocity.

  Tretiaci svoje dojmy zhrnuli do viet, napr: 

  ,,Stále som počul o tom, že slávik pekne spieva, ale nikdy som ho  nevidel, až dnes."  

  "Je možné, že také malé vtáčiky ako Penica  čiernohlavá.- Penica popolavá preletia more?"  

  "Kolibkár čipčavý váži len 8 g?.."

  "Hlaváčik jarný je zákonom chránená rastlina?! 

  "Môžem sa dotknúť takého spevavca, neublížim mu?" 

  "Je dobré, že sme mohli byť spolu." 

  "Škoda, že v prírode je toľko odpadkov. “

  Cestou niekoľko odpadkov aj vyzbierali a vyhodili na správnom mieste.

  Ďakujeme organizátorom – Štátna ochrana prírody SR, Správa NP a BR Slovenský kras, Brzotín, a dobrovoľníkom, ktorí sa s nadšením venujú svojej práci a trpezlivo vysvetľovali našim žiakom a za možnosť užitočne stráveného času v krásnom prostredí. Video

 • Zelený svet - vyhodnotenie celoslovenskej súťaže

  Slovenská agentúra životného prostredia zorganizoval 23. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2018, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR. Záštitu nad súťažou prevzali Zastúpenie Európskej komisie v SR a Slovenská komisia pre UNESCO

  V kategórii komix nás teší 1. miesto Nely Demkovej zo 4.A triedy, ktorá sa si svoje ocenenie preberie osobne v Banskej Bystrici na slávnostnej vernisáži. Blahoželáme!

  Niečo o súťaži:

  Téma:  Zmena či premena?

  Čisté zurčiace rieky a potoky, zelená tráva, rozkvitnuté kvety a stromy, čistý vzduch, pitná voda, či zdravé a spokojné zvieratá. Aj takýto svet si vieme predstaviť, lebo čisté životné prostredie je základným predpokladom, aby bol človek zdravý, usmiaty a veselý.  Avšak pri pohľade na našu planétu je to v súčasnosti inak: extrémne výkyvy počasia, otepľovanie, povodne, zosuvy pôdy, veterné smršte,  nadmerný hluk, či vysoké množstvo skleníkových plynov. Klimatické zmeny predstavujú jednu z najväčších environmentálnych, sociálnych a hospodárskych hrozieb v súčasnosti. Príroda sa snaží chrániť a podporovať náš každodenný život. Je však často nedoceňovaná aj napriek tomu, že zohráva najdôležitejšiu úlohu. Čisté životné prostredie je základným predpokladom pre ľudské zdravie a duševnú pohodu.  A aké premeny budeme musieť urobiť v našom spôsobe života?

  Cieľom tohto ročníka Zeleného sveta je vyzvať mladých umelcov k vytvoreniu výtvarných umeleckých diel, aké premeny budeme musieť urobiť v našom spôsobe života, aby sme predchádzali spomínaným katastrofám, ktoré spôsobujú zmeny klímy.

  Garanti: Zastúpenie EK na Slovensku UNESCO slovenské zastúpenie

  Partneri: ŠOP SR, SMOPAJ, SBM, ZOO Bojnice

  Dakujeme PaedDr. Zuzane Debnárovej, pod vedením ktorej tvorila.

   

 • KĽÚČE OD ZLATÉHO MESTA 2018 - vyhodnotenie celoslovenskej súťaže

  Úspešne sa zapojili žiaci našej školy do 3. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže - Kľúče od zlatého mesta. Téma tohoročnej súťaže: Štyri ročné obdobia umožnila tvorcom umelecky vyjadriť dôvody, prečo miesto, v ktorom žijú, považujú za výnimočné v každom ročnom období. Práca Tamary Urbánovej – Čarovný prútik z môjho mesta, získala v II. kategórii Čestné uznanie. Blahoželáme Tamarke, ďakujeme PhDr. Ivete Klajberovej, pod vedením ktorej tvorila.    

 • Deň narcisov

  Vážení rodičia, milí žiaci, priatelia školy!

  V rámci Dňa narcisov sa aj na našej škole uskutoční finančná zbierka. Každý, kto si v tento deň pripne narcis na svoj odev, vyjadrí týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú so zákerným ochorením - rakovinou. Ukážme, že aj piatok 13.-eho sa môžu udiať pekné veci. Pomôžme! V mene všetkých, ktorí to potrebujú, ĎAKUJEME! Foto

 • Rodičovské združenie - oznam

  Vážení rodičia!

  Pozývame Vás na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 16.4.2018. O presnom čase a spôsobe ich konania získate viac informácií na stránkach tried alebo v žiackych knižkách Vašich detí. Tešíme sa na Vás!

 • Svetový deň letectva a kozmonautiky - exkurzia

  Dňa 12.4.2018 z príležitosti „Svetového dňa letectva a kozmonautiky“ žiaci 7.B a 8.B triedy sa zúčastnili exkurzie vo Hvezdárni Medzev. Do programu podujatia bolo zahrnuté aj priame pozorovanie oblohy, astronomické tvorivé dielne, prehliadka mini výstav meteoritov. Sprievodnou akciou bola otvorená hodina fyziky  „Veda hrou“ na témy: optika, energia a vákuová komora. Pokusy si žiaci mohli sami vyskúšať. Na záver sa zúčastnili prednášky s názvom: „Keď 85 znamená prvý“, ku 40. výročiu letu 1. československého kozmonauta do vesmíru. /o V. Remkovi/.  Okrem zaujímavých faktov z minulosti  sa žiaci dozvedeli, aké predpoklady by mali mať, ak by sa chceli stať kozmonautmi.

 • Okresné kolo Biologickej olympiády

  Dňa 11.4.2018 sa prírodou zanietení žiaci našej školy zúčastnili Okresnèho kola biologickej olympiády a opäť sa im podarilo obsadiť krásne miesta! Dominik Filakovský, žiak 9.A triedy, sa v odbornosti geológia umiestnil na 1. mieste. Obhájil si tak minuloročné prvenstvo.

  V odbornosti botanika sa úspešnými riešiteĺkami stali dve naše žiačky. S veľmi tesnými výsledkami prvých troch miest sa Laura Alexovitsová /8.A/ umiestnila na 3. mieste a Linda Sanislová /8.A/ na peknom 5. mieste. Srdečne gratulujeme úspešným žiakom, ktorí sa svedomito prípravovali, obetovali všetok svoj voĺný čas a prejavili chuť naučiť sa viac o krásach prírody. Zároveň ďakujeme Mgr. Mariánovi Drotárovi za prípravu Dominika a Mgr. Barbore Bystrej za prípravu dievčat.

  Dominikovi prajeme príjemnú učebnú pohodu v ďalšej príprave na krajské kolo súťaže a držíme prsty!

 • Staň sa požiarnikom

  Dňa 17.4.2018 o 14:00 hod. sa vo Hvezdárni Medzev uskutoční slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien výtvarnej súťaže Staň sa požiarnikom. Ide o celoslovenskú výtvarnú postupovú súťaž a preto nás teší víťazstvo Gabriely Rakackej zo 6.C triedy, ktorej práca postupuje. Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria ocenil aj práce Stanislava Klempára 6.C, Lenky Kissovej 6.B, Liany Halászovej 5.A a Natálie Jassovej 4.A. Blahoželáme! Ďakujeme Mgr. Soni Maléterovej a PaedDr. Zuzane Debnárovej, pod vedením ktorých tvorili.

 • Pasovačka nad Bodvou a Moldavské preťahovanie lanom - I. ročník súťaže

  Dňa 10.4.2018 sa v telocvični Gymnázia Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou uskutočnil I. ročník zaujímavej súťaže pre žiakov základných škôl, ktorej vyhlasovateľom je Zápasnícky klub Moldava nad Bodvou. Cieľom súťaže je šíriť myšlienky zdravého životného štýlu, propagácia športu, myšlienky fair play, rozširovať možnosti voľnočasových aktivít, propagovať naše mesto ako mesto športu, zapojenie čo najviac žiakov do športových aktivít, získať deti pre pravidelnú športovú prípravu so zameraním na zápasenie.

  Po tónoch našej hymny otvoril podujatie primátor mesta JUDr. Ing.Slavomír Borovský.

  Súťažilo sa vo dvoch disciplínach: preťahovanie lanom a pasovačka.

  Discipína: Preťahovanie lanom bola určená pre chlapcov a dievčatá 1. a 2. ročníka

  Disciplína: Pasovačka bola určená pre dievčatá a chlapcov 3. a 4. ročníka v rôznych hmotnostných kategóriách.

  I. ročníka súťaže sa zúčastnili družstvá zo základných škôl okolia - Mokrance, Čečejovce, Buzica a troch moldavských základných škôl.

  Naša početná výprava zožala úspech a stala sa aj celkovým víťazom podujatia s finančnou prémiou 250€, ktoré sa využijú na podporu športu na našej škole.

  Preťahovanie lanom:

  1. miesto Družstvo dievčat / Michaela Danišová, Linda Bérešová, Sofia Sedláková, Nikoleta Bábová, Sofia Petrová, Amelie Dohányos, Katarína Kuľhová, Olívia Popovičová, Lýdia Kaščáková

  2. miesto Družstvo chlapcov /Braňo Bajerovský, Dávid Páll, Michal Migas, Daniel Bystrý, Patrik Kocan, Kristián Drozda, Alex Žatko, Daniel Ján Šušla, Richard Kováč, Tobias Sanislo/

  Pasovačka

  1. miesto chlapci

  Jakub Laczko, Dávid Almási, Patrik Poracký, Peter Remeňák, Matúš Kováč, Dávid Kováč, Gabriel Üveges, Bence Zsóka, Dávid Spišák, Kristián Szabó Bartko, Anton Migas, Matúš Oravec, Sebastián Kováč, Filip Noé, Dávid Fazekaš, Matúš Gabáni

  3. miesto dievčatá

  Vanesa Mandryková, Vivien Fifiková, Liana Spišáková, Kitty Péter, Melisa Kuruová, Vanda Špaková, Barbora Cibriková, Bettina Benická, Kristína Balázsová, Patrícia Ličáková, Lili Angyal, Viktória Fabóová, Bettina Valkayová, Dorina Polcová, Sabina Žaludková, Vanda Bérešová.

  Všetci sa vrátili nadšení, ocenení medailami, diplomom a sladkosťou. Ďakujeme organizátorom za výbornú organizáciu, úspešný priebeh a skvelú atmosféru.

  Poďakovanie patrí aj našim pedagógom, ktorí našich žiakov výborne pripravilli: Lívii Baškovej a PaedDr. Zuzane Debnárovej a za pomoc a spoluprácu Mgr. Zuzane Šiškovej a Mgr. Lucii Baško. Foto

   

   

   

   

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo - poézia

  Dňa 9.4.2018 sa v Košiciach zišli víťazi školských kôl okresu v prednese poézie. Naši žiaci nám opäť urobili radosť. V náročnej okresnej konkurencii obstáli takto:

  I. kat.

  3. miesto Damián Szilvássy 2.A

  II. kat.

  2. miesto Adam Lukács 5.B

  III. kat.

  3.miesto Miroslava Lovászová 8.A

  Blahoželáme! Ďakujeme Mgr. Márii Lovászovej, Mgr. Kornélii Heinrichovej a PhDr. Ivete Klajberovej, ktoré našich žiakov pripravovali.

 • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo - próza

  Dňa 6.4.2018 sa v Košiciach uskutočnilo Okresné kolo 64. ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu vzorne reprezentovali víťazi školského kola: Dorina Polcová, Petra Hirková a Michal Oravec. Najviac sa darilo Petre, ktorá sa vo svojej kategórii umiestnila na krásnom 2. mieste - s návrhom na postup. Blahoželáme Peťka, ďakujeme PhDr. Ivete Klajberovej, pod vedením ktorej sa pripravovala.

 • INEKO aktualizoval poradie škôl

  Na pravej lište si môžete prečítať o hodnotení našej školy INEKOM-m po aktualizácii výsledkov koncom marca 2018.

 • Okresné kolo 20. ročníka McDonald´s cupu

  Družstvo našich žiakov v zložení Peter Remeňák, Patrik Poradský, Kitty Péter, Veronika Vasilisková, Viktor Béreš, Ferdinand Szabó, Lukáš Gedeon, Dávid Spišák, Albín Horváth, Bence Zsóka sa zúčastnilo dňa 27.3.2018 v Čani okresného kola McDonald´s cupu vo futbale. Súťaže sa zúčastnilo 14 družstiev. Po úspešnom predkole keď porazili družstvo CSŠ ZŠ s VJM Moldava pomerom 6:1, odohrali v skupine B dva víťazné zápasy a zo skupiny postúpili na 1. mieste do semifinále, v ktorom iba o bod prehrali so ZŠ Severnou. V boji o bronzovú medailu sa napokon rozhodovalo na penalty. Šťastie našim žiaľ neprialo, ale všetkým ďakujeme za úžasné výkony, bojovnosť a nezlomnú vieru. Získali veľmi pekné 4. miesto. Blahoželáme, držíme palce do budúceho ročníka. Ďakujeme pani učiteľke Lívii Baškovej a pánovi Ladislavovi Zupkovi za prípravu našich žiakov. Foto

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
  Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
 • +421 x 55 4602134

Fotogaléria