Navigácia

 • Viacboj všestrannosti - celoslovenské kolo

  Na záver roka ďalšia výborná správa. Dňa 24.6.2017 /sobota/ sa v Rimavskej Sobote uskutočnilo celoslovenské kolo vo viacboji všestrannosti. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Daniela Gállová, Linda Rudy, Nikoletta Csordásová, Peter Halász a Daniel Jančik. Uspieť v takejto konkurencii nie je jednoduché, najmä preto, že jednou z disciplín je aj plávanie. A to je práve nevýhoda našich žiakov. Máme ale obrovskú radosť, že napriek tomuto nedostatku získal náš žiak Daniel Jančik v kategórii M4 2. miesto. Blahoželáme. Ďakujeme našim skvelým žiakom i Mgr. Daniele Karaffovej za prípravu žiakov a pani učiteľke Lívii Baškovej za pomoc a spoluprácu.

 • SUPPPPERTRIEDY z ČSA-čky

  Dňa 22.6.2017 sa v Bratislave uskutočnilo celoslovenské kolo tejto súťaže. Po dlhom váhaní, zvažovaní sa naše v krajskom kole úspešné triedy 6.B a 7.A napokon vybrali na dlhú, náročnú cestu v skorých ranných hodinách do Bratislavy. Prečo váhali?  Dlhá, namáhavá cesta, náročné posledné školské dni i nazanedbateľná finančná náročnosť prepravy.... Napokon sa rozhodlo, nevzdáme to, ideme. Ako správni východniari. A bolo to správne rozhodnutie. Naše dve triedy sú ozaj super! V náročnom celoslovenskom meraní sa 6.B trieda stala VÍŤAZOM súťaže. Ale ani žiaci 7.A nemusia žialiť, obsadili  NÁDHERNÉ 3. miesto. GRATULÁCIE! Ďakujeme žiakom i pedagógom za šírenie dobrého mena našej školy a mesta. 

 • Rozlúčka so Šlabikárom v I. B triede

  Dňa 21.6. 2017 sa žiaci 1.B triedy rozlúčili so svojim Šlabikárom a vložili ho do obálky spolu so svojimi spomienkami za uplynulý rok. Všetko, čo sa za tento rok, počas uplynulých desiatich mesiacov naučili, zhrnuli do krátkeho programu, ktorý predviedli svojim rodičom, starým rodičom a príbuzným. Ukázali im ako čítajú, píšu, počítajú, spievajú a tancujú. Preukázali tak svoju šikovnosť, vytrvalosť a svoj talent.

  Ďakujeme všetkým rodičom, starým rodičom a príbuzným, ktorí prijali pozvanie na túto triednu oslavu a aj takto prejavili svoju podru a poďakovanie triednej pani učiteľke Mgr. Helene Szabóovej.

 • Indické bájky očami detí - vyhodnotenie

  Na slávnostnom vyhodnotení celoslovenskej súťaže Indické bájky očami detí, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach, sa zúčastnili aj žiaci našej školy Patrícia Oravczová  a Adam Tóth z I.C triedy. Ku slávnostnej atmosfére podujatia prispela aj osobná účasť Jeho excelencie, indického veľvylanca Param Jit Manna, pod záštitou ktorého sa súťaž uskutočnila. Naši žiaci získali hodnotné ceny a zažili krásne, nevšedné predpoludnie v spoločnosti zaujímavých ľudí. Ďakujeme Mgr. Valerii Komjátiovej, ktorá deti do súťaže zapojila. Fotogaléria

 • Fullova ruža - vyhodnotenie

  Ďalší ročník celoslovenského projektu Fullova ruža 2017 je za nami. Má svojich víťazov. Tentoraz sa na počítači v grafických editoroch kreslili neživé predmety, veci.

  Spolu bolo zaslaných 581 počítačových grafík z 36 škôl.

  Teší nás, že aj naša škola má medzi ocenenými svoje zastúpenie. Žiak 3.C triedy Sebastián Alex Drábik získal čestné uznanie odbornej

  poroty. Svoju prácou „Teplo domova“ porotu presvedčil, že MOŽNO AJ VECI MAJÚ DUŠU. blahoželáme, ďakujeme PaedDr. Zuzane Debnárovej, pod vedením ktorej tvoril.

 • Neomylné pero

  Dňa 19.6.2017 si 60 žiakov I. stupňa našej školy preverilo svoje zručnosti a vedomosti v pravopise. Konal sa ďalší ročník súťaže v písaní diktátov -  Neomylné pero. Ako sa im darilo?

  I.ročník

  1. miesto Daniela Široká 1.A

  Čestné uznanie - Nela Gregová 1.B

  II. ročník

  1. miesto Ferdinand Szabó 2.C

  Čestné uznanie Ličák Ladislav 2.B

                            Kissová Nikoletta 2.C

                            Spišáková Liana 2.C

  III. ročník

  1.miesto Kristína Balázsová 3.A

  IV. ročník

  1.miesto Tamara Urbánová 4.A

  Čestné uznanie Patrícia Ádámová 4.A

  Blahoželáme, ďakujeme Mgr. Valerii Komjátiovej za organizáciu súťaže. Fotogaleria

 • Návšteva filmového predstavenia

  Na 20.jún 2017 sa tešili všetci štvrtáci. Ako "odškodné" za skrátenú školu v prírode si naplánovali návštevu filmového predstavenia v Košiciach. Pozrieť si rozprávku v 3D bolo pre niektorých premiérou. Tešíme sa, že sme im mohli urobiť túto radosť. Užili si aj svoje drobné nákupy - preverili si svoju finančnú gramotnosť, učili sa kompetenciám potrebným pre život. Ďakujeme rodičom, ktorí  nám pomáhali pri zabezpečovaní úspešného dňa.

 • Tvoríme vlastnú knihu - vyhodnotenie medzinárodného kola

  Krajská knižnica v Žiline už niekoľko rokov spolupracuje s knižnicami vo Frýdku-Místku (Česká republika) a v Bialsko-Bialej (Poľsko).  Každoročne niektorá z nich organizuje medzinárodnú súťaž pre deti a mládež v tvorbe kníh. Úlohou súťažiacich je vymyslieť príbeh na určenú tému a výtvarne ho spracovať do podoby skutočnej knihy. Porotou vybrané najlepšie práce z národných kôl postupujú  do medzinárodného kola súťaže. Organizátorom medzinárodného kola bola tohto roku Knihovna Frýdek – Místek. Toto mesto oslávilo v roku 2017 jubileum – 750. výročie vzniku mesta – a tak pracovníci frýdeckomísteckej knižnice zvolili pre tento ročník súťaže v tvorbe kníh tému Tajomné miesta nášho mesta. V národnom kole súťaže uspeli z našej školy až 2 knihy – práca Janka Stupáka a práca sestier Lovászových. Obe získali vo svojich kategóriách 3. miesta a postúpili do medzinárodného kola. 14.06.2017 bol tohtoročný 18. ročník medzinárodnej súťaže Tvoríme vlastnú knihu slávnostne ukončený a pod záštitou primátora Frýdku-Místku Mgr. Michala Pobuckého, DiS.  boli vyhlásené výsledky medzištátneho kola. Medzi ocenenými prácami sa ocitla kniha Zuzany a Miroslavy Lovászových Sedem divov Moldavy. Porotu oslovila výtvarným spracovaním. Ďakujeme pani učiteľkám PhDr. Ivete Klajberovej a Mgr. Soni Maléterovej, pod ktorých vedením dievčatá pracovali.

  Link na výsledkovú listinu: https://www.knihovnafm.cz/2017/soubory/dokumenty/Provozni/vyhodnoceni-mezinarodni-TVV-kveten-2017.pdf

 • Rozlúčka so ŠLABIKÁROM

  Dňa 20.6. 2017 sa žiaci 1.A triedy lúčili so svojim Šlabikárom a zapečatili ho. Rozlúčili sa aj s kráľom ABECEDÁROM, ktorý im pomáhal zdolávať ABECEDU. Po každej jednej návšteve žiaci odchádzali z jeho kráľovstva bohatší a múdrejší o nové písmenko.

  Dnes hrdo môžu povedať:

  Hurá, hurá už si čítam sám.

  Nemusím viac prosiť mamu:

  „Prečítaj mi túto stranu“.

  A dobiedzať do sestry:

  „Ešte aspoň vety tri“.

  Dnes už všetko čítam sám

  a obrovskú radosť mám.

  Ďakujeme všetkým rodičom, príbuzným, ktorí prijali pozvanie na túto milú triednu oslavu. Ďakujeme Mgr. Eve Szabóovej, ktorá svojich prváčikov na tejto neľahkej ceste za vzdelaním s láskou a trpezlivo vedie.

   

 • Školský výlet  – 6.B  a 7.A triedy

  Na 14.6.2017 sa tešil každý žiak, každá žiačka zo 6.B a 7.A triedy. Bol to termín školského výletu. Spoznávali sme krásy Slovenska – prírodné bohatstvo a čarovné zákutia Nízkych Tatier. Navštívili sme Bystriansku jaskyňu – najväčšiu jaskyňu južnej strany Nízkych Tatier. Nachádza sa v obci Bystrá a je vyhlásená za chránený prírodný výtvor. Má priaznivé klimatické pomery, a preto sa v nej realizuje aj speleoterapia ( liečenie astmy a horných dýchacích ciest).  

  Nevynechali sme ani turistiku do areálu architektonického skvostu hotela Partizán – Tálska bašta, ktorý má schopnosť osloviť dieťa i dospelého. Návšteva Tálskej bašty patrí k zážitkom pre tých ,ktorí si dokážu vychutnať detaily  - záleží na každom z nás, čo odhalíme a čo v nás ostane ukryté.

  Chopok je druhým najvyšším vrcholom Nízkych Tatier, pričom jeho vrchol je vo výške 2024 metrov nad morom. My sme ho zdolávali novovybudovanou kabínkovou lanovkou, ktorá prepojila celý Chopok. Presúvali sme sa vyše dvoch hodín  z južnej strany Chopku ( z Krupovej) na samý vrchol a odtiaľ smerom do severnej časti Chopku. Úžasný výhľad, nádherné prostredie,  nezabudnuteľné zážitky, ale aj sebaprekonávanie.... to všetko sprevádzalo tento školský výlet.

  Ubytovaní sme boli v penzióne Bystrinka, kde sme vo večerný hodinách relaxovali  vo welnese – vírivka, sauny, využívali sme možnosť ihriska na rôzne loptové hry, zorganizovali sme si   pyžamovú párty, hrávali biliard a nechýbala ani vydarená  spoločná grilovačka.

  Boli  to nádherné tri dni s nespočetnými zážitkami – veselými, zaujímavými,  ale aj odvážnymi. Žiaľ, výlet  ubehol ako voda, ale zážitky v nás ešte stále doznievajú.  Tešíme sa  na ďalšie spoločné aktivity. Určite ich bude ešte dosť!

 • Spoznaj svoje mesto

  Múzeum vín, Sojkova brána, židovská synagóga, Moldavská jaskyňa... Tieto a ďalšie historické pamiatky nášho mesta spoznávali aj štyria žiaci z 5.B triedy na 9 stanovištiach počas zábavno-poznávacej hry s názvom Spoznaj svoje mesto. Túto hru pre žiakov moldavských základných  škôl a gymnázia pripravilo Mestské kultúrne stredisko a Centrum voľného času CVrČek dňa 14.6.2017. Žiaci získali nové, zaujímavé poznatky o našom meste a strávili veľmi príjemný a krásny deň. Ďakujeme Mestskému kultúrnemu stredisku a tešíme sa na ďalšiu zaujímavú spoluprácu. 

 • Čítačka

  Dňa 15.6.2017 sme opäť súťažili. Zisťovali sme, kto v jednotlivých ročníkoch I. stupňa najkrajšie číta, dokáže pracovať s literárnym textom. Chceli sme vedieť, kto je v tomto roku ČÍTAČKOU!  Vo výraznom čítaní neznámeho textu a jeho pochopení si zmeralo sily 24 žiakov.Porota, zložená z pedagógov Mgr. Márie Lovászovej, Mgr. Andrei Sedlákovej a Mgr. Zuzany Šiškovej nemala opäť jednoduchú úlohu. A tu je jej rozhodnutie:

  I. ročník

  1. miesto Tobias Sanislo 1.C

  2. miesto Alexandra Cyntia Bartaová 1.A

  3.miesto Viktória Šuláková 1.A

  II. ročník

  1.miesto Jakub Verkin 2.C

  2.miesto Marcel Cirbus 2.A

  3.miesto Daniela Nagyová 2.B

  III. ročník

  1.miesto Diana Szepesi 3.A

  2.miesto Matúš Oravec 3.B

  3.miesto Natália Chovancová

  IV.ročník

  1.miesto Marko Szilvássy 4.B

  2.miesto Viktória Drozdová 4.B

  3.miesto Deborah Eva Kozmová 4.A

  TITUL KRÁĽA ČÍTANIA získal Tobias Sanislo z 1.C

  Blahoželáme im! Dočítania! Ďakujeme Mgr. Helene Szabóovej, ktorá podujatie organizovala.

 • Koncert v ZUŠ-ke

  Dňa 12.6.2017 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili koncertu v priestoroch Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou. Základná umelecká škola pripravila pre našich žiakov zaujímavé podujatie plné zábavy a hudby. Koncert bol zameraný na spoznávanie hudobných nástrojov, deťom veľmi blízkou formou – hrou. Počas koncertu mali žiaci možnosť počuť a vidieť množstvo hudobných nástrojov, počuť krásne hlasy a vidieť ladné pohyby tanečníc. Vyvrcholením krásneho hudobného zážitku bola záverečná spoločná pesnička.  Počas nej si zahrali na  jednoduchých hudobných nástrojoch aj žiaci našej školy, stali sa tak súčasťou koncertu a aktívne sa podieľali na jeho spestrení. Ďakujeme ZUŠ, za pekný zážitok a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 • Literárna kaviareň

  Dňa 13.6.2017 sa opäť otvorili dvere našej Literárnej kaviarne. A bolo vypredané! Každý stôl bol obsadený. Posedieť si v príjemnej atmosfére prišli rodičia našich talentovaných žiakov. Pri svetle sviečok, koláčiku, napečenom pedagógmi školy, pri kávičke či čaji, ktoré servírovali naše šikovné deviatačky, sme sa všetci vytešovali z našich žiakov. Hrdí, pyšní na spevácke, recitačné, tanečné výkony, módnu prehliadku z ocenených modelov žiakov školy, sme strávili vyše hodinu v sále MKS. Desiatky víťazov rôznych umeleckých súťaží na okresnej, krajskej čí celoslovenskej úrovni malo možnosť potešiť svojim výkonom svojich najbližších. A ozaj bolo sa na čo pozerať. Tanec mažoretiek, zumbistiek, spoločenský či ľudový. Vtipné hovorené slovo, prednes, striedal spev moderný, ľudový.Hra na rôzne hudobné nástroje, doplnené vkusnou výzdobou. Komu sa poďakovať? Ťažko vymenovať mená všetkých pedagógov, ktorí sa podielali na rozvíjaní talentu, či príprave žiakov. Všetci sú to žiaci a pedagógovia NAŠEJ ŠKOLY.  Za všetkých ale aspoň meno Mgr. Kornélie Heinrichovej, autorky scenára, Mgr. Soni Maléterovej, autorky výpravy a Mgr. Barbory Bystrej za hudobný doprovod. Poďakovanie patrí aj rodičom tých žiakov, ktorí svoje deti podporujú pri rozvíjaní ich talentu a robia všetko preto, aby ich deti využívali svoj čas múdro, zmysluplne a našli to, čo budú v budúcnosti radi robiť. ĎAKUJEME.

 • Popoludnie plné pohybu

  Dňa 12. júna sa pod vedením vychovávateľky Mgr. Lucie Baško konalo v telocvični našej školy tanečno-súťaživé popoludnie pre deti zo všetkých oddelení školského klubu. V úvode si spolu zatancovali zumbu a po nej prišlo na rad dlho očakávané súťaženie. Ako prvé si deti vyskúšali veľmi netradičnú štafetu, ktorá pozostávala z kotúľania sa na žinenke, slalome a preskakovaní prekážok. Po štafete prišla na rad  zumba, slalom na kolobežkách, ktorý nakoniec vystriedal hod loptičkou do kruhu. Bodkou na záver bol ešte jeden tanec, vyhodnotenie, diplomy a sladká odmena pre súťažiacich. Podľa slov detí to bol  „bomba“ deň. Tešíme sa na ďalšie spoločné popoludnie plné tanca a súťaží

 • Pletenie košíkov

  Štvrtok (8. júna 2017) sa žiaci 5. C na chvíľu vrátili v čase, aby si vyskúšali tradičné

  moldavské remeslo – pletenie košíkov. Počas dvoch hodín si v Mestskej knižnici v Moldave nad

  Bodvou každý žiak uplietol svoj vlastný košík. Pod vedením členiek Združenia priateľov tradícií,

  Moniky Smolnickej a Denisy Lindvaiovej, vznikali veľmi pekné, farebné a originálne košíky.

  Žiaci boli veľmi šikovní a tvoriví, ich košíky si môžete pozrieť v priestoroch Mestskej

  knižnice od 9. do 16. júna 2017. Sme radi, že žiaci prostredníctvom tvorivých dielní aspoň malou

  časťou prispeli k zachovaniu remesla, ktoré patrí medzi najstaršie remeslá na svete.

 • Okúzlujúce Tatry...

  Aj žiaci 7.B a 8.A triedy sa pod vedením svojich triednych učiteliek zúčastnili dlho očakávaného školského výletu. Prežili ho v lone prekrásnej tatranskej prírody, nadýchali sa čerstvého  tatranského vzduchu, cez vystavené  exponáty Múzea  TANAPu  si rozšírili obzor vedomostí  z oblasti geológie, fauny a flóry, histórie a etnografie na území Tatier, zabavili sa v Tricklandii, utužili sa vzťahy v kolektívoch tried, vznikali nové priateľstvá...

  No čo dodať? Ale poďme pekne po poriadku.

  Naša cesta sa začala na termináli  v Moldave nad Bodvou, keďže za dopravný prostriedok sme si zvolili vlak. Po príchode do Popradu  sme sa ubytovali v hoteli – Tatra, ktorý sa nachádzal 150 m od železničnej stanice.

  Po  Vysokých Tatrách sme sa rozhodli pohybovať tatranskou  električkou, pretože  je  pohodlným a spoľahlivým dopravným prostriedkom.

  Ešte prvý deň sme sa vybrali do Tatranskej Lomnice. Navštívili sme Múzeum TANAPu , ktoré patrí medzi najnavštevovanejšie múzeá svojho druhu na Slovensku.

  Múzeum má  tvar typického trojuholníka týčiaceho sa k vysokým tatranským štítom, ktorý zapadá do okolitého tatranského prostredia . Spoznali sme  tu charakter tatranskej prírody, oboznámili  sa s jej ochranou a históriou sprístupňovania Tatier. Výstavná časť bola  rozdelená na prírodovednú, prírodoochranársku, historickú a etnografickú. V kinosále múzea nám  premietli videofilm o kamzíkoch.

  Moderný digitálny vek  v múzeu zastupoval  dotykový monitor, ktorý nám poskytol   informácie z oblasti archeológie, botaniky, etnografie, geografie, geológie, speleológie, zoológie... Zvolili sme si ľubovoľnú  prezentáciu a na veľkej televíznej obrazovke umiestnenej nad monitorom sme ju mohli pozrieť.

  Prvý deň sme zavŕšili večernou vychádzkou po Poprade a čakal nás ďalší deň, ktorý sme trávili na Štrbskom Plese a v Starom Smokovci.    

  V najvyššie položenej osade Vysokých Tatier sme absolvovali turistickú prechádzku okolo najznámejšieho  a najnavštevovanejšieho  tatranského  plesa, ktoré má nadmorskú výšku

  1 346 m n. m.

  V popoludňajších hodinách sme sa presunuli do Starého Smokovca, kde nás čakala  nevídaná atrakcia v Tricklandii, ktorej zámer je založený na trick-arte, čiže umení optických ilúzií. Galéria tohto typu je na Slovensku jedinou. Niečo podobné môžeme  nájsť v Paríži, v Amsterdame, či v Bali. Našli sme  cestu späť zo zrkadlového bludiska, prešli  sa po tenkom mostíku v akejsi pomyselnej knižnici života, či pri pohľade cez kľúčovú dierku sme narástli  o niekoľko desiatok centimetrov. Prostredníctvom 3D ilúzií  sme v nej stratili  nielen pojem o čase, ale aj o všetkom reálnom v živote.

   Takmer hodinová zábava v tejto netradičnej galérii  ubehla veľmi rýchlo a my sme opúšťali brány galérie aj tak trochu pyšne, pretože nás pracovníčky pochválili ako najlepšiu skupinu. Potešilo to aj pani učiteľky.

  Tretí deň nášho výletu sme využili na prechádzku po meste Poprad, zavítali sme do nákupného centra, kde sme si pochutnali na obede a nakúpili pre našich milovaných drobné suveníry . V popoludňajších hodinách  sme nasadli na rýchlik do Košíc a šťastní s množstvom nezabudnuteľných zážitkov vrátili domov.

 • Ocenenie našich žiakov

  Deň detí je o zábave, hrách a radosti pre naše deti. Ale deti, žiaci sa nielen hrajú, zabávajú. Mnohé usilovne pracujú na sebe pod vedením rodičov, pedagógov v mnohých oblastiach. A dosahujú aj veľmi pekné výsledky. Preto sa dňa 8. júna zišlo veľa moldavských detí, ktoré z rúk primátora mesta JUDr. Ing. Slavomíra Borovského prevzali ocenenie za dosiahnuté úspechy a šírenie dobrého mena nielen seba, školy ale aj nášho mesta v okrese, kraji, na Slovensku ale aj v zahraničí. Teší nás, že z roka na rok je stále ťažšie a ťažšie vybrať za našu školu takýchto výborných žiakov. Tentokrát si svoje ocenenia prevzali v sále MKS vo veľmi slávnostnej a dôstojnej atmosfére Veronika Ločová z 9.B, Veronika Ucekajová z 9.A, Lea Debnárová z 9.A, Oliver Danko z 9.B a Lilla Lukácsová z 9.B. Blahoželáme im. Prajeme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu a nám veľa takýchto šikovných, zodpovedných, talentovaných  a cieľavedomých žiakov. 

 • Školský výlet Bratislava - Viedeň - Devín

  Blíži sa koniec roka. Triedy si plánujú spoločné výlety, exkurzie. Sú odmenou za celoročnú prácu a zároveň aj učenie sa novým kompetenciám. Naši deviataci si svoj školský výlet ozaj zaslúžili. V posledných mesiacoch tvrdo pracovali a premietlo sa to do ich veľmi pekných výsledkov v Testovaní T9.

  Lea to zhodnotila takto:

  V dňoch 31.5.-2.6. sme sa my, žiaci deviateho ročníka, zúčastnili na školskom výlete Bratislava - Viedeň. Prvý deň sme navštívili pamiatky nášho hlavného mesta Bratislavy. Pozretĺi sme si Bratislavský hrad a dostali sme prednášku o jej histórii, kultúre. Na ďalší deň sme sa vybrali do Viedne, ktorá bola neskutočne krásna. Prešli sme sa centrum Viedne, pozreli so sprievodkyňou, ktorá nás sprevádzala počas celého výletu, Schönbrunn. Na konci prehliadky sme navštívili obchodné centrum, ktoré patrilo medzi najväčšie nákupné centrá vôbec a s úsmevom na tvári sme prechádzali obchody, hlavne Primark, ktorý určite každý navštívil. Na tretí deň sme si užili plavbu loďou  po Dunaji, ktorá nás doviedla na hrad Devín, kde sme si užili posledné chvíle nášho výletu. Aj napriek tomu, že cesta bola veľmi dlhá , všetci sme si výlet užili, zabávali sa a určite budeme na mnoho skvelých okamihov dlho spomínať. Naša vďaka patrí  skvelým pani učiteľkám, p.uč. Ďurášovej, Heinrichovej a Spišákovej,  ktoré nám tento výlet spríjemnili. ĎAKUJEME!

 • Slávik Slovenska - krajské kolo

  Dňa 6.6.2017 sa víťazky okresného kola súťaže Slávik Slovenska, Daniela Nagyová z 2.B a Veronika Ločová z 9.B zúčastnili krajského kola, ktoré sa uskutočnilo v CVČ Domino v Košiciach. Úroveň tejto súťaže, ktorej sa zúčastnili v každej kategórii víťazi 11 okresov kraja, je v našom kraji, kde je veľa folklórnych regiónov a mnohí speváci žijú v ľudovej hudbe od detstva, veľmi vysoká. Našťastie na našej škole sú pedagógovia, ktorí dokážu talentované deti pripraviť aj na túto úroveň. O tom svedčí aj ďalší pekný úspech našej žiačky. Danielka Nagyová získala 2. miesto. Blahoželáme jej, ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy jej aj Veronike. Poďakovanie patrí aj PaedDr. Kataríne Kiššovej, ktorá sa podieľala na ich hlasovej príprave. Fotogaleria

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
  Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
 • +421 x 55 4602134

Fotogaléria