Navigácia

 • Oznamy

  Oznam - výberové konanie

  Riaditeľstvo Základnej školy, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou vypisuje výberové konanie na miesto

   pedagogický asistent učiteľa.

  Informácie o pracovnom mieste: Vyberove_konanie_-_asistent_ucitela.pdf

   

  Oznam - prenájom

  Riaditeľstvo Základnej školy, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou oznamuje 

  zámer prenajať nebytové priestory.

  Bližšie informácie: prenajom.pdf

 • EKOSTOPA - certifikát ekologicky zmýšľajúcej školy

  Síce sa už začali prázdniny, úsmev na tvári nám opäť rozžiarilo ďalšie ocenenie - environmentálne. Od minulého školského roku sme zapojení do projektu Ekostopa, pomocou ktorého sme zatraktívnili výučbu environmentálnej výchovy na našej škole. Do tohto projektu je zaregistrovaných 840 škôl z celého Slovenska, z toho v šk.r. 2016/2017 získalo Certifikát ekologicky zmýšľajúcej školy len 29 škôl. Veľmi nás teší, že sme medzi nimi, o to viac, že  je to už po druhýkrát. V tomto školskom roku sme nielen separovali a ekologicky zmýšľali, ale pomocou elektronického kalkulátora sme sa naučili zmerať si svoju ekologickú stopu. Jej hodnota pre našu školu je uvedená na certifikáte - 0,2917 globálnych hektárov na 1 osobu.

  Bez ohľadu na to, či žijeme v meste alebo na dedine, naše životy nevyhnutne závisia od konzumácie prírodných zdrojov a služieb, ktoré nám poskytuje Zem. Každý z nás za sebou zanecháva stopy na zdraví našej planéty! Koľko si z nej odhryzieme iba pre seba, to záleží len na nás.

  Po prázdninách pokračujeme v našom akčnom pláne na zníženie zlého vplyvu na našu planétu, pretože nám naozaj záleží na našej planéte Zem!

 • Škola priateľská k deťom

  V uplynulých dňoch nás potešil diplom od UNICEF, ktorý nás oprávňuje používať titul ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM.

  V školskom roku 2016/2017 sa o tento titul uchádzalo 140 škôl z celého Slovenska.

  Naša škola sa zapojila do programu, ktorý je súčasťou medzinárodného programu UNICEF a počas celého roka sme realizovali  aktivity, ktoré boli potrebné na  splnenie jeho kritérií. Cieľom tohto projektu je, aby škola bola stále priateľskejšia k žiakom, ale aj k rodičom a celému pedagogickému a nepedagogickému zboru. Naším cieľom bolo povzbudiť vytváranie dobre fungujúcich komunít, v ktorých centre je sledovanie záujmu dieťaťa. Vytvoriť v škole také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. Veríme, že sme správne vykročili. Ďakujeme Mgr. Erike Kissovej, koordinátorke projektu.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2016/17

  Skončil sa školský rok 2016/17. Na nádvorí školy sa v prítomnosti primátora mesta JUDr. Ing. Slavomíra Borovského a vedúcej odboru školstva Mgr. Taťjany Volkovej sa s ním rozlúčilo 543 žiakov a pedagógovia školy. Opäť uzatvárame úspešný rok. Aj pred očami mnohých rodičov, starých rodičov si z rúk riaditeľky školy PaedDr. Jolany Liszkaiovej prevzalo riaditeľskú pochvalu vyše 150 žiakov. Aj oni a mnohí ďalší žiaci si za svoju celoročnú prácu zaslúžia vysnívanú odmenu - PRÁZDNINY. Všetkým žiakom prajeme ich príjemné, zmysluplné využitie. Ďakujeme pedagógom školy za ich náročnú celoročnú prácu, oduševnelosť, dôslednosť, tvorivosť a lásku k ich povolaniu. Prajeme im príjemné dovolenkové dni, načerpanie nových síl. Poďakovanie patrí aj našim nepedagogickým pracovníkom, bez ktorých by naša škola nemohla fungovať. Záverečné poďakovanie patrí našej pani riaditeľke, ktorá vytvára tvorivé podmienky pre prácu našej rodiny zvanej ŠKOLA. Ďakujeme.

  Foto

  Fotogaléria2

 • Slávnostná rozlúčka s deviatakmi

  Dňa 29.6.2017 sa v átriu školy zišlo veľa ľudí - detí, otcov, mám, starých rodičov, pedagógov a vyše 60 krásnych mladých ľudí – našich deviatakov. Bol to ich deň. Žiaľ – predposledný v našej škole. Mnohí smútili, plakali.  A smútila aj príroda. Občas nás pokropil letný dážď, ale z úcty k našim deviatakom sme vydržali. Veď nie je to jednoduché, z istoty kamarátskych vzťahov sa vydať do neznámeho, nového. Z malých prvákov sa stali mladí ľudia, ktorí už majú za sebou aj prvé náročné skúšky.  Testovanie 9, prijímačky. Musíme ich pochváliť, lebo ich napísali lepšie ako 80% ostatných deviatakov. V priebehu deviatich rokov sa mnohému naučili, dosiahli veľa úspechov, reprezentovali seba, školu i mesto nielen na rôznych okresných súťažiach, ale aj na úrovni kraja i celého Slovenska. Podarilo sa im to, lebo chceli, mali za sebou starostlivých rodičov a po boku pedagógov, ktorí ich dennodenne motivovali, viedli, rozvíjali.  Veríme, že už teraz začínajú chápať a po rokoch ešte viac ocenia ich náročnosť, dôslednosť, ktorou k nim pristupovali, aby im odovzdali čo najviac vedomostí, rozvíjali ich myslenie a  čo najlepšie ich pripravili na stredné školy, na život. Nuž teda leťte, ako vaše balóny, do výšav. Prajeme Vám všetkým veľa úspechov, splnenie snov, dosiahnutie cieľov. Prajeme vám, aby ste počas svojho života mali pri sebe stále dobrých kamarátov, istotu lásky svojich rodičov. Nezabúdajte na ľudí, ktorí vás deväť rokov mali radi, učili, povzbudzovali, chránili. Vždy budete v našej škole vítaní a  zostanete v srdciach svojich učiteľov. Budete nám chýbať. Fotogaléria2

 • Moldavský festival kultúry a športu

  Dňa 24.6.2017 FS Pantľika mala ďalšiu príležitosť ukázať svoj spevácky a tanečný talent. Radosťou zo spevu a tanca nakazil obecenstvo Moldavského festivalu kultúry a športu. V amfiteátri predstavili karičku, verbunk, čardáš a hrou na vojakov, prekáračkami pobavili všetkých prítomných. Ďakujeme pedagógom školy, ktorí vedú naše deti k láske k ľudovému umeniu a jeho uchovávaniu, Mgr. Kamile Kissovej, PaedDr. Kataríne Kiššovej a Mgr. Andrei Sedlákovej.

 • Detská olympiáda

  Ďakujem žiakom za skvelé výkony a pani učiteľkám za spoluprácu.

  Fotogaléria

  Dňa 27.6.2017 sa náš športový areál opäť ozýval detskými výkrikmi radosti, povzbudzovania, fandenia. Konal sa ďalší ročník našej Detskej olympiády. Túto tohoročnú sme nezvyčajne začali spoločne vytvoreným kruhom, ktorý vyjadroval našu spolupatričnosť, jednotu, kamarátstvo. Spoločný pokrik nabudil športovcov ku skvelým výkonom. Takto, v duchu fair play aj všetci bojovali. Tešíme sa, že sa vyše stovka medailí ocitla na hrudiach dnešných hrdinov, ktorí prekonávali nielen svojich športových  súperov, ale hlavne seba. Po slávnostnom nástupe vlajková čata za pomoci nášho skvelého pána školníka vztýčila vlajku, pán školník zapálil olympijský oheň a naši výborní športovci Patrícia a Matej zložili v mene svojich kamarátov sľub. A krásny športový deň sa začal.

  Výsledky

  ŠPRINT

  1.m. Sofia Weiserová 2.C

  2.m. Liana Rybárová 2.B

  3.m. Kitty Péter 2.c

  *

  1.m. Gábor Uveges 2.C

  2.m. Peter Remeňák 2.B

  3.m. Roland Tima 2.A

  *

  1.m. Alexandra Hutkaiová 4.B

  2.m. Karolia Kulcárová 4.A

  3.m. Alexandra Pállová 4.B

  *

  1.m.Peter Tóth 4.C, Kevin Páll 3.A, Matúš Gabáni 3.B

  2.m. Matej Kollár 4.A

  3.m. Marko Szilvássy

   

  VYTRVALOSTNÝ BEH

  1.m. Sofia Weiserová 2.C

  2.m.Kitty Péter 2.C

  3.m. Liana Rybárová 2.B

  *

  1.m. Peter Remeňák 2.B

  2.m. Ferdinand Szabó 2.C

  3.m. Viliam Rácz 1.C

  *

  1.m. Alexandra Hutkaiová 4.B

  2.m. Karolina Kucsárová 4.A

  3.m. Patrícia Ádámová 4.A

  *

  1.m. Matej Kollár 4.A

  2.m. Marko Szilvásy 4.B

  3.m. Matúš Oravec 3.B

  HOD PLNOU LOPTOU

  1.m. Liana Rybárová 2.B

  2.m. Viktória Šuláková 1.A

  3.m. Kitty Péter 2.C

  *

  1.m. Dávid Kováč 2.B

  2.m. Patrik Kocúr 2.C

  3.m. Patrik Poracký 2.B

  *

  1.m. Patrícia Ádámová 4.A

  2.m. Natákia Ondikvá 4.C

  3.m. Vivien Takácsová 4.A

  *

  1.m. Matej Kollár 4.A

  2.m. Roland Komjáti 4.C

  3.m. Dávid Spišák 3.A

  SKOK DO DIAĽKY

  1.m. Sofia Weiserová 2.C

  2.m. Sofia Švačeková 2.B

  3.m. Kitty Péter 2.C

  *

  1.m. Gábor Uveges 2.C

  2.m. Peter Remeňák 2.B

  3.m. Viliam Rácz 1.C

  *

  1.m. Alexandra Hutkaiová 4.B

  2.m. Boglárka Pallai 4.C, Vivien Gregušová 3.A

  3.m. Tamara Urbánová 4.A

  *

  1.m. Franco Gábor 4.B

  2.m. Peter Tóth 4.C

  3.m. Matej Kollár 4.A

  ŠTAFETY

  Chlapci

  1.m. 2.B

  2.m. 2.A

  3.m 2.C

  *

  1.m. 3.B

  2.m. 4.A

  3.m  3.A

  Dievčatá

  1.m. 2.C

  2.m. 2.A

  3.m. 2.B

  *

  1.m. 4.A

  2.m. 3.A

  3.m. 4.B

  Blahoželáme! Ďakujeme aj žiakom 9.B triedy za spoluprácu a pomoc pri organizácii pretekov.

 • Viacboj všestrannosti - celoslovenské kolo

  Na záver roka ďalšia výborná správa. Dňa 24.6.2017 /sobota/ sa v Rimavskej Sobote uskutočnilo celoslovenské kolo vo viacboji všestrannosti. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Daniela Gállová, Linda Rudy, Nikoletta Csordásová, Peter Halász a Daniel Jančik. Uspieť v takejto konkurencii nie je jednoduché, najmä preto, že jednou z disciplín je aj plávanie. A to je práve nevýhoda našich žiakov. Máme ale obrovskú radosť, že napriek tomuto nedostatku získal náš žiak Daniel Jančik v kategórii M4 2. miesto. Blahoželáme. Ďakujeme našim skvelým žiakom i Mgr. Daniele Karaffovej za prípravu žiakov a pani učiteľke Lívii Baškovej za pomoc a spoluprácu.

 • SUPPPPERTRIEDY z ČSA-čky

  Dňa 22.6.2017 sa v Bratislave uskutočnilo celoslovenské kolo tejto súťaže. Po dlhom váhaní, zvažovaní sa naše v krajskom kole úspešné triedy 6.B a 7.A napokon vybrali na dlhú, náročnú cestu v skorých ranných hodinách do Bratislavy. Prečo váhali?  Dlhá, namáhavá cesta, náročné posledné školské dni i nazanedbateľná finančná náročnosť prepravy.... Napokon sa rozhodlo, nevzdáme to, ideme. Ako správni východniari. A bolo to správne rozhodnutie. Naše dve triedy sú ozaj super! V náročnom celoslovenskom meraní sa 6.B trieda stala VÍŤAZOM súťaže. Ale ani žiaci 7.A nemusia žialiť, obsadili  NÁDHERNÉ 3. miesto. GRATULÁCIE! Ďakujeme žiakom i pedagógom za šírenie dobrého mena našej školy a mesta. 

 • Rozlúčka so Šlabikárom v I. B triede

  Dňa 21.6. 2017 sa žiaci 1.B triedy rozlúčili so svojim Šlabikárom a vložili ho do obálky spolu so svojimi spomienkami za uplynulý rok. Všetko, čo sa za tento rok, počas uplynulých desiatich mesiacov naučili, zhrnuli do krátkeho programu, ktorý predviedli svojim rodičom, starým rodičom a príbuzným. Ukázali im ako čítajú, píšu, počítajú, spievajú a tancujú. Preukázali tak svoju šikovnosť, vytrvalosť a svoj talent.

  Ďakujeme všetkým rodičom, starým rodičom a príbuzným, ktorí prijali pozvanie na túto triednu oslavu a aj takto prejavili svoju podru a poďakovanie triednej pani učiteľke Mgr. Helene Szabóovej.

 • Indické bájky očami detí - vyhodnotenie

  Na slávnostnom vyhodnotení celoslovenskej súťaže Indické bájky očami detí, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach, sa zúčastnili aj žiaci našej školy Patrícia Oravczová  a Adam Tóth z I.C triedy. Ku slávnostnej atmosfére podujatia prispela aj osobná účasť Jeho excelencie, indického veľvylanca Param Jit Manna, pod záštitou ktorého sa súťaž uskutočnila. Naši žiaci získali hodnotné ceny a zažili krásne, nevšedné predpoludnie v spoločnosti zaujímavých ľudí. Ďakujeme Mgr. Valerii Komjátiovej, ktorá deti do súťaže zapojila. Fotogaléria

 • Fullova ruža - vyhodnotenie

  Ďalší ročník celoslovenského projektu Fullova ruža 2017 je za nami. Má svojich víťazov. Tentoraz sa na počítači v grafických editoroch kreslili neživé predmety, veci.

  Spolu bolo zaslaných 581 počítačových grafík z 36 škôl.

  Teší nás, že aj naša škola má medzi ocenenými svoje zastúpenie. Žiak 3.C triedy Sebastián Alex Drábik získal čestné uznanie odbornej

  poroty. Svoju prácou „Teplo domova“ porotu presvedčil, že MOŽNO AJ VECI MAJÚ DUŠU. blahoželáme, ďakujeme PaedDr. Zuzane Debnárovej, pod vedením ktorej tvoril.

 • Neomylné pero

  Dňa 19.6.2017 si 60 žiakov I. stupňa našej školy preverilo svoje zručnosti a vedomosti v pravopise. Konal sa ďalší ročník súťaže v písaní diktátov -  Neomylné pero. Ako sa im darilo?

  I.ročník

  1. miesto Daniela Široká 1.A

  Čestné uznanie - Nela Gregová 1.B

  II. ročník

  1. miesto Ferdinand Szabó 2.C

  Čestné uznanie Ličák Ladislav 2.B

                            Kissová Nikoletta 2.C

                            Spišáková Liana 2.C

  III. ročník

  1.miesto Kristína Balázsová 3.A

  IV. ročník

  1.miesto Tamara Urbánová 4.A

  Čestné uznanie Patrícia Ádámová 4.A

  Blahoželáme, ďakujeme Mgr. Valerii Komjátiovej za organizáciu súťaže. Fotogaleria

 • Návšteva filmového predstavenia

  Na 20.jún 2017 sa tešili všetci štvrtáci. Ako "odškodné" za skrátenú školu v prírode si naplánovali návštevu filmového predstavenia v Košiciach. Pozrieť si rozprávku v 3D bolo pre niektorých premiérou. Tešíme sa, že sme im mohli urobiť túto radosť. Užili si aj svoje drobné nákupy - preverili si svoju finančnú gramotnosť, učili sa kompetenciám potrebným pre život. Ďakujeme rodičom, ktorí  nám pomáhali pri zabezpečovaní úspešného dňa.

 • Tvoríme vlastnú knihu - vyhodnotenie medzinárodného kola

  Krajská knižnica v Žiline už niekoľko rokov spolupracuje s knižnicami vo Frýdku-Místku (Česká republika) a v Bialsko-Bialej (Poľsko).  Každoročne niektorá z nich organizuje medzinárodnú súťaž pre deti a mládež v tvorbe kníh. Úlohou súťažiacich je vymyslieť príbeh na určenú tému a výtvarne ho spracovať do podoby skutočnej knihy. Porotou vybrané najlepšie práce z národných kôl postupujú  do medzinárodného kola súťaže. Organizátorom medzinárodného kola bola tohto roku Knihovna Frýdek – Místek. Toto mesto oslávilo v roku 2017 jubileum – 750. výročie vzniku mesta – a tak pracovníci frýdeckomísteckej knižnice zvolili pre tento ročník súťaže v tvorbe kníh tému Tajomné miesta nášho mesta. V národnom kole súťaže uspeli z našej školy až 2 knihy – práca Janka Stupáka a práca sestier Lovászových. Obe získali vo svojich kategóriách 3. miesta a postúpili do medzinárodného kola. 14.06.2017 bol tohtoročný 18. ročník medzinárodnej súťaže Tvoríme vlastnú knihu slávnostne ukončený a pod záštitou primátora Frýdku-Místku Mgr. Michala Pobuckého, DiS.  boli vyhlásené výsledky medzištátneho kola. Medzi ocenenými prácami sa ocitla kniha Zuzany a Miroslavy Lovászových Sedem divov Moldavy. Porotu oslovila výtvarným spracovaním. Ďakujeme pani učiteľkám PhDr. Ivete Klajberovej a Mgr. Soni Maléterovej, pod ktorých vedením dievčatá pracovali.

  Link na výsledkovú listinu: https://www.knihovnafm.cz/2017/soubory/dokumenty/Provozni/vyhodnoceni-mezinarodni-TVV-kveten-2017.pdf

 • Rozlúčka so ŠLABIKÁROM

  Dňa 20.6. 2017 sa žiaci 1.A triedy lúčili so svojim Šlabikárom a zapečatili ho. Rozlúčili sa aj s kráľom ABECEDÁROM, ktorý im pomáhal zdolávať ABECEDU. Po každej jednej návšteve žiaci odchádzali z jeho kráľovstva bohatší a múdrejší o nové písmenko.

  Dnes hrdo môžu povedať:

  Hurá, hurá už si čítam sám.

  Nemusím viac prosiť mamu:

  „Prečítaj mi túto stranu“.

  A dobiedzať do sestry:

  „Ešte aspoň vety tri“.

  Dnes už všetko čítam sám

  a obrovskú radosť mám.

  Ďakujeme všetkým rodičom, príbuzným, ktorí prijali pozvanie na túto milú triednu oslavu. Ďakujeme Mgr. Eve Szabóovej, ktorá svojich prváčikov na tejto neľahkej ceste za vzdelaním s láskou a trpezlivo vedie.

   

 • Školský výlet  – 6.B  a 7.A triedy

  Na 14.6.2017 sa tešil každý žiak, každá žiačka zo 6.B a 7.A triedy. Bol to termín školského výletu. Spoznávali sme krásy Slovenska – prírodné bohatstvo a čarovné zákutia Nízkych Tatier. Navštívili sme Bystriansku jaskyňu – najväčšiu jaskyňu južnej strany Nízkych Tatier. Nachádza sa v obci Bystrá a je vyhlásená za chránený prírodný výtvor. Má priaznivé klimatické pomery, a preto sa v nej realizuje aj speleoterapia ( liečenie astmy a horných dýchacích ciest).  

  Nevynechali sme ani turistiku do areálu architektonického skvostu hotela Partizán – Tálska bašta, ktorý má schopnosť osloviť dieťa i dospelého. Návšteva Tálskej bašty patrí k zážitkom pre tých ,ktorí si dokážu vychutnať detaily  - záleží na každom z nás, čo odhalíme a čo v nás ostane ukryté.

  Chopok je druhým najvyšším vrcholom Nízkych Tatier, pričom jeho vrchol je vo výške 2024 metrov nad morom. My sme ho zdolávali novovybudovanou kabínkovou lanovkou, ktorá prepojila celý Chopok. Presúvali sme sa vyše dvoch hodín  z južnej strany Chopku ( z Krupovej) na samý vrchol a odtiaľ smerom do severnej časti Chopku. Úžasný výhľad, nádherné prostredie,  nezabudnuteľné zážitky, ale aj sebaprekonávanie.... to všetko sprevádzalo tento školský výlet.

  Ubytovaní sme boli v penzióne Bystrinka, kde sme vo večerný hodinách relaxovali  vo welnese – vírivka, sauny, využívali sme možnosť ihriska na rôzne loptové hry, zorganizovali sme si   pyžamovú párty, hrávali biliard a nechýbala ani vydarená  spoločná grilovačka.

  Boli  to nádherné tri dni s nespočetnými zážitkami – veselými, zaujímavými,  ale aj odvážnymi. Žiaľ, výlet  ubehol ako voda, ale zážitky v nás ešte stále doznievajú.  Tešíme sa  na ďalšie spoločné aktivity. Určite ich bude ešte dosť!

 • Spoznaj svoje mesto

  Múzeum vín, Sojkova brána, židovská synagóga, Moldavská jaskyňa... Tieto a ďalšie historické pamiatky nášho mesta spoznávali aj štyria žiaci z 5.B triedy na 9 stanovištiach počas zábavno-poznávacej hry s názvom Spoznaj svoje mesto. Túto hru pre žiakov moldavských základných  škôl a gymnázia pripravilo Mestské kultúrne stredisko a Centrum voľného času CVrČek dňa 14.6.2017. Žiaci získali nové, zaujímavé poznatky o našom meste a strávili veľmi príjemný a krásny deň. Ďakujeme Mestskému kultúrnemu stredisku a tešíme sa na ďalšiu zaujímavú spoluprácu. 

 • Čítačka

  Dňa 15.6.2017 sme opäť súťažili. Zisťovali sme, kto v jednotlivých ročníkoch I. stupňa najkrajšie číta, dokáže pracovať s literárnym textom. Chceli sme vedieť, kto je v tomto roku ČÍTAČKOU!  Vo výraznom čítaní neznámeho textu a jeho pochopení si zmeralo sily 24 žiakov.Porota, zložená z pedagógov Mgr. Márie Lovászovej, Mgr. Andrei Sedlákovej a Mgr. Zuzany Šiškovej nemala opäť jednoduchú úlohu. A tu je jej rozhodnutie:

  I. ročník

  1. miesto Tobias Sanislo 1.C

  2. miesto Alexandra Cyntia Bartaová 1.A

  3.miesto Viktória Šuláková 1.A

  II. ročník

  1.miesto Jakub Verkin 2.C

  2.miesto Marcel Cirbus 2.A

  3.miesto Daniela Nagyová 2.B

  III. ročník

  1.miesto Diana Szepesi 3.A

  2.miesto Matúš Oravec 3.B

  3.miesto Natália Chovancová

  IV.ročník

  1.miesto Marko Szilvássy 4.B

  2.miesto Viktória Drozdová 4.B

  3.miesto Deborah Eva Kozmová 4.A

  TITUL KRÁĽA ČÍTANIA získal Tobias Sanislo z 1.C

  Blahoželáme im! Dočítania! Ďakujeme Mgr. Helene Szabóovej, ktorá podujatie organizovala.

 • Koncert v ZUŠ-ke

  Dňa 12.6.2017 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili koncertu v priestoroch Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou. Základná umelecká škola pripravila pre našich žiakov zaujímavé podujatie plné zábavy a hudby. Koncert bol zameraný na spoznávanie hudobných nástrojov, deťom veľmi blízkou formou – hrou. Počas koncertu mali žiaci možnosť počuť a vidieť množstvo hudobných nástrojov, počuť krásne hlasy a vidieť ladné pohyby tanečníc. Vyvrcholením krásneho hudobného zážitku bola záverečná spoločná pesnička.  Počas nej si zahrali na  jednoduchých hudobných nástrojoch aj žiaci našej školy, stali sa tak súčasťou koncertu a aktívne sa podieľali na jeho spestrení. Ďakujeme ZUŠ, za pekný zážitok a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
  Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
 • +421 x 55 4602134

Fotogaléria