Navigácia

 • Bavme deti športom - úspech našich žiakov

  Hovorí sa, že dnešné deti sa venujú len počítačom, PC hrám, internetu, nečítajú, nešportujú... Našťastie je aj dosť detí, ktoré takéto tvrdenia vyvracajú. A našťastie mnohí chodia práve do našej školy. A bavia sa vo svojom voľnom čase športom. Družstvo našich mladých atlétov potvrdilo, že ich ich novembrový úspech nebol náhodný. Pod vedením zanietených pedagógov PaedDr. Zuzany Debnárovej a Lívie Baškovej sa zodpovedne, cieľavedome a hlavne s radosťou pripravujú na atletickom krúžku na jednotlivé disciplíny. Vďaka ich nadšeniu sa pohybu, atletike venuje čoraz viac detí a nezištne aj vo svojom voľnom čase sa svojim zverencom venujú. Vedia, chcú a samy z toho majú radosť.

  Dňa 20.1.2018 sa pod ich vedením naši tretiaci a štvrtáci zúčastnili atletickej súťaže „Bavme deti športom“ v Košiciach. Organizátorom súťaže je Slovenský atletický zväz  a súťažilo sa v 6 disciplínach: skok do diaľky štafetovou formou, štafetový beh v kombinácii šprint a beh cez prekážky, odhod plnou loptou z kolien spoza hlavy, prekážková dráha „Formula“, 3-minútový vytrvalostný beh, skoky cez švihadlo. Vďaka Atletickému legionárskemu športovému klubu z Moldavy nad Bodvou sme získali atletické pomôcky, ktoré sme pri tréningu intenzívne využívali a prinieslo to svoje ovocie. Družstvo A v zložení: Bettina Valkayová, Sofia Weiserová, Bence Zsóka, Viktor Béres, Nela Demková, Vivian Gregušová, Matúš Gabáni, Dávid Spišák vyhralo krásne 1. miestodružstvo B: Veronika Vasilisková, Kitty Péter, Peter Remeňák, Kevin Páll, Barbora Cibriková, Diana Szepesi, Alexander Bernár, Samuel Ganyó, Liana Spišáková obsadilo 3. miesto. Teší nás, že sme v silnej konkurencii základných škôl z Košíc, Sene, Trebišova, Spišskej Novej Vsi, Valachova  v rámci Košického kraja dosiahli takéto krásne krajské umiestnenia a postupujeme do celoslovenského finále v Bratislave. Pozrite si fotografie.

 • Olympiáda v nemeckom jazyku

  Dňa 18.1.2018 sa na ZŠ Severná 21 uskutočnilo aj okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovali Vikória Šporková z 8.C triedy a Liliana Zánová z 8.B triedy. V konkurencii škôl  z Medzeva, Budimíra, Trsteného pri Hornáde a ZŠ Severná sa umiestnila Viki Šporková na peknom 3. mieste. Blahoželáme jej. Ďakujeme PhDr. Karolíne Halászovej, ktorá ju pripravovala.

 • Konečne trochu snehu

 • EXPERT

  Dňa 30. novembra 2017 prebehla na mnohých školách Slovenska vedomostná súťaž EXPERT, do ktorej sa zapojilo vyše 8000 žiakov základných a stredných škôl.

  Aj naši žiaci sa už niekoľko rokov do tejto celoslovenskej súťaže zapájajú. Výsledky, ktoré boli zverejnené v uplynulých dňoch svedčia o tom, že  sme obstáli v silnej konkurencii  medzi  rovesníkmi z celého Slovenska.

  A tu sú  naše najlepšie umiestnenia:

  Kategória EXPERT 6

  Sebastián Tirpák -  VI.A bol úspešný v téme Dejiny, udalosti, umenie – keď zo 426-ich  súťažiacich  sa umiestnil na 57. mieste a získala titul – Expert na tému Dejiny, udalosti,umenie.

  Vanesa Verbőcziová -  VI.A bola taktiež úspešná v téme Dejiny, udalosti, umenie – umiestnila sa na 16. mieste a získala titul – Expert na tému Dejiny, udalosti,umenie.

  Patrik Kubajda - VI.B bol úspešný v téme Dejiny, udalosti, umenie – sa umiestnil na krásnom 7. mieste a získala titul – Expert na tému Dejiny, udalosti,umenie.

  Zo šiestakov sa najviac darilo Jurajovi Stupákovi zo VI. A, ktorý v obidvoch témach sa umiestnil v prvej stovke /Mozgolamy – 42. miesto, Dejiny, udalosti, umenie – 11. miesto/.

  Celkovo medzi šiestakmi Slovenska, ktorých bolo 1465 obsadil 25. miesto.

  Kategória EXPERT 8 - najúspešnejší boli

  Vojtech Šerfőző VIII. B  – Expert na tému Dejiny, udalosti, umenie /30. miesto/.

  Szabolcs Elek – VIII.B – Expert na tému Dejiny, udalosti, umenie /6. miesto/.

  Najúspešnejším ôsmakom bol Peter Kelecsényi z VIII.B, ktorý obsadil v téme Dejiny, udalosti, umenie – 17. miesto  a v téme Do you speak English?- 43. miesto.

   Z 1360-tich ôsmakov bol 43.

  Kategória  EXPERT 9    

  Obidvom deviatakom sa veľmi dobre darilo v téme Dejiny, udalosti, umenie.

  Eva Szalayová z IX.A obsadila  krásne 9. miesto.

  Erik Fazekaš z IX.B – 12. miesto.

  BLAHOŽELÁME! Ďakujeme Mgr. Erike Kissovej za organizáciu súťaže na našej škole.

 • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 16.1.2018 sa na ZŠ Severná 21 uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 1A reprezentoval našu školu Erik Szmolnický zo 7.B triedy. Erikovi blahoželáme, ziskom krásneho  3. miesta vzorne reprezentoval našu školu. Ďakujeme jeho pedagógovi, Mgr. N. Ďurášovej, pod vedením ktorej sa pripravoval.

 • Ocenenie športovcov

  Koncom minulého roka, dňa 28.12.2017, sa v sále MKS uskutočnilo posedenie a ocenenie najlepších športovcov, ktorí reprezentovali naše mesto vo volejbale a atletike. Organizátori sa poďakovali nielen športovcom, ale aj všetkým partnerom a spolupracovníkom za celoročnú prácu. Blahoželáme všetkým našim oceneným žiakom i pedagógom Lívii Baškovej a PaedDr. Zuzane Debnárovej za podporu športu a pohybových aktivít. Foto.

 • Triedne rodičovské združenia - pozvánka

  Vážení rodičia!

  Blíži sa koniec polročného klasifikačného obdobia. Srdečne Vás preto pozývame na triedne rodičovské združenia, ktoré sa uskutočnia dňa 15.1.2018 /pondelok/ v jednotlivých triedach. O presnom čase a spôsobe konania zasadnutí získate konkrétnejšie informácie na stránkach tried alebo v žiackych knižkách.

 • Pohodlnejšie počas prestávok

  Novoročný dar dostali žiaci I. stupňa našej školy. Chodby pred triedami sa zútulnili sedacími vakmi. Pozrite sa na reakcie žiakov. Foto

 • Súťaž, v ktorej vyhrávajú všetci

 • VIANOCE

  Vianoce detí.

  A veľké deti Vianoc.

  Každému inak pravdivé.

  Každému iné.

   

  Prajeme požehnané vianočné sviatky všetkým žiakom, pedagógom, nepedagogickým zamestnancom, rodičom a všetkým ľuďom dobrej vôle. Veľa zdravia, tolerancie, pracovných úspechov, lásky a pokory v novom roku 2018! Stretneme sa 8.1.2018.

 • Predvianočná nálada v 2. ročníku

  Každý z nás sa teší na príchod Vianoc. Tieto sviatky sa spájajú aj s pečením a zdobením medovníkov. K udržiavaniu vianočných tradícií prispeli aj pani učiteľky 2.A,B,C triedy. Pre svojich žiakov napiekli medovníčky. Triedami sa niesla  omamná vôňa škorice, klinčekov, medu. V tejto príjemnej atmosfére sa pri zdobení medovníkov prejavila nielen  zručnosť a tvorivosť, ale predovšetkým trpezlivosť detí. Pod ich rukami vznikali prekrásne medovníčky, ktoré s láskou zabalili a zobrali domov pre svojich najbližších.

 • Vo vianočnej pekárni

  To chce iba hromadu detí, množstvo talentu, veľa času, plno podpory, horu práce, hŕbu spolupráce, hojnosť nápadov, dávku odvahy,  kopu radosti, hŕstku humoru, more lásky, štipku chýb a vo vianočnej pekárni sa môže piecť. A dnes sa v sále MKS upiekol vianočný medovník v podobe vianočnej besiedky. Voňal ľudskosťou, láskou, detskou čistotou. Mladí recitátori na úvod dobre zamiesili. Zvonky uzimene zazvonili, aby nám potom teplo ľudskosti priblížili žiaci II. stupňa. Nechýbala ani tradičná prísada v podobe ľudových zvykov.  Ako celofán sa zaleskli najmenšie mažoretky, ako veselé mašle sa krútili zumbistky. Máme šikovných pekárov. Prajeme všetkým, ktorí našu pekáreň navštívili, aby sa vianočné pečenie aj im vydarilo. A ak by Vám niektorá prísada chýbala,  prídite, vďačne Vám odsypeme. Veríme, že medovníčky z rúk našich detí rozvoňali príbytky všetkých vzácnych hostí. Prajeme Vám všetkým požehnané, pokojné vianočné sviatky. Foto

  Ďakujeme: Mgr. Soni Maléterovej, PaedDr. Kataríne Kiššovej, Mgr. Kamile Kissovej, Mgr. Andrei Sedlákovej, Mgr. Barbore Bystrej, Mgr. Márii Lovászovej, Mgr. Helene Szabóovej, Mgr. Zuzane Šiškovej, Mgr. Lucii Baško, PhDr. Ivete Klajberovej, Lívii Baškovej. A všetkým našim šikovným žiakom.

 • Vianočný koncert

  Dňa 19.12. 2017 sa žiaci I. stupňa našej školy zúčastnili vianočného koncertu. Napriek tomu, že sa konal v telocvični našej školy, dokázali dvaja speváci vytvoriť sviatočnú atmosféru. Počas hodinového koncertu zazneli známe operné árie, piesne zo známych vianočných filmov, koledy. Spievali speváci, rozospievali našich žiakov, ale aj my sme zaspievali im. Účinkujúci ocenili šikovnosť a talent našich žiakov a my veľkým potleskom ich profesionálny výkon.

 • BODY THE EXHIBITION

  Pohľad do ľudského tela

  Vedeli ste že...

  - kým čítate tieto riadky, vaše telo obnovilo práve viac ako 50- tisíc buniek,

  - zuby sú jedinou časťou ľudského tela, ktoré sa nedokážu samé vyliečiť,

  - pri fajčení za rok dôjde v tele až ku 150 bunkovým mutáciám

   Ľudské telo je plné tajomstiev. Môžeme sa o nich dočítať v knihách, pozrieť si dokument, ale vidieť  telo a jeho orgány z blízka, bolo možné doteraz len pre lekárov, medikov, či záchranárov.  Verejnosť doteraz nemala prístup k poznaniu ľudského tela v podobe, v akej ho prezentujú na unikátnej výstave ľudských tiel - BODY THE EXHIBITION v Bratislave. Mnohí túto výstavu považujú za kontroverznú, pre učebné účely ale veľmi podnetnú. V tomto prípade naozaj platí - ,,Raz vidieť, ako stokrát počuť“. Práve preto sme sa rozhodli využiť možnosť vidieť ľudské telo z blízka.

  Žiaci vyšších ročníkov našej školy (7.-9) sa mohli zúčastniť tejto exkurzie v Bratislavskej Inchebe, v rámci ktorej si upevnili svoje doterajšie vedomosti o ľudskom organizme, o jeho záhadách, fungovaní, chorobách a čo je najdôležitejšie – vidieť ho v podobe, v akej sa nenachádza ani v najkvalitnejších encyklopédiách. Prehliadku exponátov nám spestril kvalitný výklad medikov, ktorí veľmi ochotne odpovedali na otázky našich zvedavých žiakov. Netvrdíme, že pohľad na mŕtve časti ľudského tela nám bol ľahostajní. Avšak všetky exponáty boli odborne upravené konzervovaním a silikonizáciou, t.j. špeciálnými procesmi na zabránenie hnilobného procesu, preto sme mohli pozorovať jednotlivé orgány a sústavy orgánov v nezapáchajúcom stave.

  Čo nám táto exkurzia dala?

  - prehĺbili sme si poznatky o ľudskom tele,

  - nadobudli sme názor, že ľudský organizmus je umelecké dielo

  - zmenili sme postoj k ľudskému organizmu ako celku, ktorý sa neustále mení, starne, ľahko poškodzuje negatívnymi vplyvmi (fajčenie, alkohol,...)

  Skoro trojhodinová prehliadka exponátov nás síce dostatočne vyčerpala, ale zároveň nesklamala a naplnila naše očakávania. Myšlienky z bohatých zážitkov sme si mohli usporiadať počas pobytu na Vianočných trhoch nášho hlavného mesta Bratislavy. Náš vedecký zážitok bol tak vyvážený aj duševným pokojom pri pohľade vianočných sviec, pri počúvaní kolied a pochutnaní si dobrôt, ktoré ponúkali ulice Bratislavy.

  Veľké poďakovanie za organizáciu a realizáciu exkurzie patrí pani učiteľkám Mgr. Barbore Bystrej a PhDr. Ivete Klajberovej, za pedagogický dozor Mgr Soni Maléterovej, ďalej dobrovoľným rodičom, ktorí sa odhodlali aktívne vypomáhať pri dozore a ďakujeme hlavne vedeniu školy, pani riaditeľke, ktorá podporí všetky naše nápady na tvorivé a inovatívne formy vyučovania, ku ktorým táto exkurzia nepochybne patrila.

 • Vianočná zbierka UNICEF

  „Záleží nám na tom, aby každé dieťa malo nádej. Nádej na lepšie detstvo a budúcnosť, aby bolo milované, chránené, zdravé a vzdelávané. A o to viac, ako sa blíži obdobie Vianoc“.

  V duchu tejto krásnej myšlienky sme odštartovali aj na našej škole Vianočnú zbierku UNICEF 2017. Konala sa v dňoch 11. a 12. decembra 2017. Tento rok sme mali možnosť pomôcť deťom, ktoré čelia chudobe, hladu a chorobám v krajinách, v ktorých zúria humanitárne a potravinové krízy - akými sú Ukrajina, Jemen či Južný Sudán.

  Vykonali sme opäť jeden dobrý skutok. Skutok, ktorý si zaslúži obdiv a uznanie.  Pochopili sme, že  v živote je veľmi dôležité pomáhať, hlavne tam, kde je to potrebné. Veríme, že vyzbieranou sumou -  142 eur aspoň trošku potešíme ich srdcia a vyčaríme im úsmev na tvári v tomto krásnom predvianočnom období.

   Všetkým Vám, ktorí ste podporili  zbierku a prispeli  finančnou sumou -   ĎAKUJEME.

 • Ako sa zdobili medovníčky v I.A

 • Ďakovný list

  Z listu riaditeľky Slovenského Červeného kríža:

  Ďakujeme za prípravu a realizáciu mobilných odberov krvi a za to, že myšlienky ľudskosti a vzájomnej pomoci šírite aj medzi žiakmi školy. Želáme vám, vašim rodinám, všetkým žiakom vašej školy krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov, príjemné zimné prázdniny a úspešný nový rok 2018.

  Ďakujeme PaedDr. Alžbete Gajdošovej za organizáciu mobilných odberov krvi na našej škole.

 • Vianoce v meste

  K slávnostnej atmosfére tretej adventnej nedele v našom meste prispeli aj žiaci našej školy. Pod vedením svojich pedagógov pripravili krásny zážitok pre všetkých, ktorí v tento zimný deň prišli na námestie nášho mesta. Ďakujeme našim šikovným žiakom za krásny program i rodičom, že s nami strávili tento predvianočný čas. Poďakovanie patrí aj PaedDr. Kataríne Kiššovej, Mgr. Kamile Kissovej, Mgr. Barbore Bystrej a PhDr. Ivete Klajberovej za prípravu žiakov. Video

 • Pytagoriáda - školské kolo

  39. ročník školského kola  Pytagoriády je úspešne za nami. V kategóriách II. stupňa /P5,P6,P7,P8/ sa zapojilo  58 matematikov, ktorí náročné úlohy Pytagoriády zvládi takto:

  P5  /20 žiakov/ - úspešní:            

  1. Patrícia Ádámová     5.A       21 bodov (13 + 8)
  2. Tamara Urbanová     5.A       16 bodov (11 + 5)
  3. Kristián Szabó          5.B      16 bodov (10 + 6)
  4. Ján Stupák                5.B       14 bodov (11 + 3)

  P6 /18 žiakov/ -  úspešní:            

  1. Juraj Stupák             6.A       19 bodov (12 + 7)
  2. Tobias Hrabovčák    6.C       16 bodov (10 + 6)

        3. Katarína Képešová  6.A       14 bodov (10 + 4)

        3. Vladimír Šukal          6.B       14 bodov (10 + 4)

   

  P7 / 9 žiakov/ - úspešný:              

        1. Erik Szmolniczky        7.B         14 bodov (13 + 1)

  P8 /11 žiakov/ - úspešná:            

        1. Zuzana Debnárová     8.A         16 bodov (10 + 6)

  Pripravovali: PaedDr. Jana Ločová, Ing. Silvia Spišáková, Mgr. Gabriela Šoffa, Ing. Zdenka Fiedlerová

  V kategóriách I. stupňa /P3 a P4 súťažilo 31 žiakov/

   

  Úspešní riešitelia:

  P3 

  Jakub Verkin 3.C  16 b / 10 + 6 /

  Ferdinand Szabó 3.C 15 b  /10+ 5/

  P4

  Nela Demková 4.A  21 b  /12+9/

  Kristína Balázsová 4.A  20 b  /12 +8/

  Viktória Fabóová 4.B 19 b  / 11+8/

  Dávid Fazekaš 4.B 19 b   /10 + 9/

  Sebastián Alex Drábik 4.C  19 b  /10+9/

  Pripravovali PaedDr. Zuzana Debnárová, Mgr. Kamila Kissová, Lívia Bašková, Mgr. Zuzana Beržiová.

  Úspešným riešiteľom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole. Ďakujeme Mgr. Eve Szabóovej a Ing. Zdenke Fiedlerovej za organizáciu a vyhodnotenie súťaže.

 • Vianočné perníčky

  Vianoce sa spájajú s tradíciou pečenia a zdobenia perníkov. Dňa 13.12.2017 sme privítali pozvanie pracovníkov mestskej knižnice a  žiaci 5.A triedy sa zúčastnili na milom posedení.  Dostali sme možnosť vyskúšať upiecť a vyzdobiť perníky. Vysvetlili nám ako sa perníky zdobia a potom každý žiak vyzdobil dva perníky, ktoré zostali na výstave v mestkej knižnici. Vianočnú náladu nám spríjemnila aj vôňa perníkov, ktoré žiaci piekli a nakoniec samozrejme aj zjedli. Ďakujeme pracovníkom mestskej knižnice za pekné dopoludnie, ktoré nám priblížilo tie najkrajšie sviatky roka - Vianoce.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
  Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
 • +421 x 55 4602134

Fotogaléria