Navigácia

 • Tekvicový deň štvrtákov

  Jeseň je charakteristická nielen svojou farebnosťou, pestrosťou, ale jej neodmysliteľnou súčasťou je aj zber tekvíc. Naši štvrtáci pokračovali vo svojej tradícii a aj po štvrtýkrát zorganizovali vo svojich triedach TEKVICOVÝ DEŇ. Vďaka rodičom, ktorí doniesli, ale aj zakúpili tekvice si naše deti túto akciu mimoriadne užili. Už od rána sa tešili  a plní očakávania sa pustili do práce. Dokázali, že sú z roka na rok zručnejší, šikovnejší. Tekvičky poumývali, vydlabali, aranžovali. Po práci si po sebe aj poupratali a tým si upevňovali pracovné návyky. Boli pri každej činnosti veľmi nápomocní. Vďaka Bettine, a jej farbičkám na tvár, sa objavovali maľované tekvičky a jesenné vzory aj na tvárach našich žiakov. Pracovali  a tvorili aj s vlnou, papierom a drievkom. Vyrábali pavučinky. Odmenou za ich usilovné tvorenie a prácu bol tekvičkový popcorn. Vyzdobené tekvice chlapci s pánom školníkom umiestnili v altánku školy, kde sú vystavené a môžete si ich pozrieť a zároveň sa inšpirovať. Tekvicový deň sa opäť vydaril o čom svedčia fotografie vo fotogalérii. Foto.

 • Beseda s výrobným námestníkom firmy Milkagro

  Dňa 19.10.2017 sa 36 žiakov našej školy zúčastnilo zaujímavej besedy.  Jednou z výhier v súťaži Recykluj a vyhraj bola aj táto beseda spojená s ochutnávkou výrobkov. Výrobný námestník firmy priblížil žiakom zaujímavý výrobný proces mliečnych výrobkov a odpovedal na zvedavé otázky našich žiakov. Beseda obohatila a rozšírila vedomosti žiakov v tejto oblasti. Nás potešil aj názor pána námestníka, ktorý ocenil správanie i záujem žiakov. Ďakujeme.Foto

 • Darujme niekomu život - pozvánka

  Vážení  rodičia, milí priatelia školy!

  Buďte aj vy nezištným darcom toho najcennejšieho - života. Dňa 24.11.2017 sa v priestoroch našej školy uskutoční BEZPLATNÝ ODBER KRVI, ktorý vykonajú pracovníci Transfúznej stanice Košice, v čase od 11:00 - 16:30 hod.

  Tešíme sa na VÁS!

 • Program UNPLUGGED 2017

  V spolupráci s Filozofickou fakultou P.J.Šafárika v Košiciach sa na našej škole realizuje program prevencie užívania návykových látok Unplugged. Naša škola bola vybraná ako kontrolná škola, na ktorej je realizovaný zber dát žiakov siedmeho ročníka. Aby sa zmapoval dôležitý determinant rizikového správania dospievajúcich - vplyv rodičov, bude sa realizovať aj zber dát medzi rodičmi. Program bol realizovaný už v 12 krajinách Európy. 

 • Oznam o udelení riaditeľského voľna

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  V súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského  roka riaditeľstvo Základnej školy, Československej armády 15 v Moldave nad Bodvou oznamuje, že udeľuje riaditeľské voľno na deň 18. 10. 2017 pre žiakov primárneho vzdelávania /I. stupeň/ z dôvodu účasti pedagogických zamestnancov na motivačno-vzdelávacom podujatí – Indícia Roadshow. Všetci žiaci I. stupňa budú na tento deň odhlásení z mliečnej desiaty i obeda. Kto má záujem o stravu na tento deň oznámi to osobne u vedúcej ŠJ.

       Zároveň Vám oznamujeme, že na tento deň  je zabezpečená prevádzka školského klubu detí od 6,00 hod. – 16,30 hod. pre všetkých žiakov I. stupňa /aj nedružinárov/.

 • Svetový deň zdravej výživy

  16. októbra sme si pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie, poskytuje nielen krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život, ale je spojená s emóciami, často aj s pocitom uspokojenia. Výživa sa spoločne s fyzickou aktivitou a genetickou dispozíciou podieľa na výslednom výživovom stave jedinca. Žiaci I.A triedy si pri tejto príležitosti usporiadali ovocnú party. Rôzne druhy ovocia, ktoré si najprv umyli a za pomoci pani učiteľky nakrájali si do sýta vychutnali. Nechýbali ani čipsy! Ale tie ich boli zdravé - jablkové a všetkým veľmi chutili. Čerstvé, sušené jablčká, ba aj jablká pečené v chutnom jablčníku, ktorý pre žiakov napiekla šikovná mamička, pani Soltészová, prevoňali celú triedu. Žiaci prežili príjemný, užitočný deň. Foto

 • STREET DANCE - workshop

  Hip-hop je bezpochyby kultúrnym fenoménom súčasnosti. Od svojho vzniku v 70-tych rokoch minulého storočia ovplyvnil už niekoľko generácií nielen v Amerike, ale na celom svete. Rap, beatbox dance, DJ-ing, graffiti, ktoré hip-hop tvoria, sú známe aj mládeži na Slovensku. Pre žiakov našej školy sa dňa 12.10.2017  uskutočnil tanečný workshop, ktorého cieľom bolo dať mladým priestor lepšie spoznať hip-hopovú kultúru, zistiť, že má svoju myšlienkovú hĺbku a pravidlá a dať im priestor prejaviť sa - na vlastnej koži vyskúšať a naučiť sa základné jednoduché kroky streetdanceových štýlov. Workshop viedli traja talentovaní tanečníci. Ich zoskupenie sa volá "The Shoes".Veríme, že sa vystúpenie našim žiakom páčilo a strávili príjemnú "street danceovú hodinu".

 • Integrácia svieti pre všetky deti rovnako

  Dňa 27.10.2017 sa v športovej hale v Poprade uskutoční charitatívny koncert Integrácia, na ktorom sa zúčastní aj sto žiakov našej školy - najusilovnejší zberači SABI viečok, vzorní reprezentanti školy. Na koncerte vystúpia aj naši žiaci, ktorí naspievali víťaznú pieseň zo súťaže firmy Milkagro - Recykluj a vyhraj. TEŠÍME SA!

 • Viacboj všestrannosti - celoslovenské kolo

  Potešili nás  výsledky celoslovenskej korešpondenčnej súťaže v letnom viacboji všestrannosti žiakov a žiačok I. stupňa.

  Naši žiaci získali vo svojich kategóriách tieto umiestnenia:

  3. miesto Nela Demková 4.A

  4. miesto Matej Kollár 5.A

  5. miesto Sofia Weiserová 3.C, Alexandra Hutkaiová 5.B

  6. miesto Peter Remeňák 3.B, Bence Zsóka 4.A

  • Blahoželáme! Foto
 • UNESCO na dosah - exkurzia žiakov 8. ročníka

  Naši ôsmaci pod vedením Mgr. H. Sopkovej a Mgr. E. Kissovej odštartovali putovanie za prírodnými a kultúrno-historickými pamiatkami našej krajiny pod názvom UNESCO NA DOSAH. Vybrali sa za pamiatkami Horného Gemera – Ochtinskej aragonitovej jaskyne a Mauzólea Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí.

  Ochtinská aragonitová jaskyňa je svetovou raritou a unikátnym prírodným javom podzemného krasu. Upútava najmä rôznorodosťou a bohatosťou aragonitovej výplne a zvláštnym vývojom podzemných priestorov. Je prístupná štôlňou dlhou 145 m, ktorá ústí do jaskynných priestorov v nadmorskej výške 642 m. Jaskyňu náhodne objavili v roku 1954 a pre verejnosť otvorili v roku 1972.Za najkrajšie miesto jaskyne sa považuje Sieň Mliečnej dráhy. Biele aragonitové strapce v pukline na strope žiaria vo svetle lámp ako hviezdy na Mliečnej dráhe.

  Ďalšou zastávkou počas putovania za krásami našej krajiny bolo banícke mesto Rožňava, kde si prezreli jeho historické jadro pozostávajúce z priestranného štvorcového námestia, najväčšieho svojho druhu na Slovensku. Keďže Rožňava bola baníckym mestom aj námestie je pomenované po baníkoch "Námestie baníkov". V strede námestia je postavená strážna veža, ktorá slúžila na ochranu mesta pred vpádmi Turkov.

  Cestou domov navštívili „Gemerskú Ravennu“ - Mauzóleum Františky a Dionýza Andrássyovcov v Krásnohorskom Podhradí – unikátnu secesnú pamiatku dokončenú v roku 1904. Prečo sa hlavnou inšpiráciou tvorcov stala páve severotalianska Ravenna – mesto z prvých storočí nášho letopočtu? Príčinu treba hľadať v romantizme v 19. storočí, kedy sa oživil záujem o toto tajuplné „lagúnovité“ mesto, ktoré bolo budované ako rímsky prístav na nánosoch. Ravenna svojim vzhľadom a záhadnou, mystickou atmosférou priťahovala romantikov z celej Európy – napríklad aj grófa Dionýza a jeho manželku Františku Hablawetzovú, ktorých záľubou bolo cestovanie po Taliansku.    

  Neželaným sobášom s Františkou Dionýz porušil šľachtické tradície, preto bol z rodu vydedený. Ich manželstvo trvalo 36 rokov. Ukončila ho Františkina smrť dňa 26. októbra 1902 v Mníchove, kde aj bola dočasne pochovaná. Grófa ovládla ľútosť a hlboký smútok. Pre svoju milovanú manželku sa rozhodol postaviť samostatnú veľkolepú hrobku, v ktorej chcel byť tiež pochovaný po jej boku. Preto treba túto stavbu chápať ako prejav nesmiernej vďaky a nikdy nehynúcej lásky k milovanej žene od úprimne smútiaceho manžela, ktorý napísal: "Precítený hlbokými pocitmi veľkej vďačnosti, milosti a bezhraničnej lásky, požehnaným pozostatkom mojej drahej ženy a na dôkaz môjho večne trvajúceho žiaľu staviam tento panteón." Cez ťažké bronzové dvere s klopadlami v tvare levích hláv sa vstupuje do vnútorného priestoru. Jeho priemer je 8,15 m a výška takmer 20 metrov.  Kým exteriér je zdanlivo fádne biely, vnútro je prepychovo zdobené farebným mramorom. Steny pokrýva sivý rakúsky, čierny švajčiarsky, žltý rumunský a biely grécky. Dolné časti ôsmich stĺpov podopierajúcich klenbu sú zdobené ružovým maďarským, červeným tuniským mramorom a zeleným ónyxom z Mexika. Dva biele sarkofágy, miesta posledného odpočinku grófa a jeho manželky, sú z bieleho mramoru. Vyčerpaní a unavení, ale s nezabudnuteľnými zážitkami ukončili žiaci a ich pedagógovia putovanie za prírodnými a kultúrno-historickými pamiatkami Horného Gemera. Foto

 • Beseda v CVrČku

  Šikanovanie je problém, ktorý je v súčasnosti veľmi aktuálny. Nie každý vie, čo je to šikanovanie, ako sa prejavuje.  Žiaci 5. ročníka už vedia, ako na to. V piatok prijali pozvanie do CVČ Cvrček v Moldave nad Bodvou, kde sa zúčastnili na preventívnej aktivite venovanej práve tomuto javu. Piataci si najprv pozreli prezentáciu o šikanovaní, teta Marika im vysvetlila, kto je agresor a kto obeť, ako sa dá brániť v situáciách, ktoré pre obeť nie sú príjemné. Okrem prednášky si žiaci zahrali aj rôzne interaktívne hry. Hra na líšku mala najväčší úspech. Poslednou, ale veľmi zaujímavou aktivitou , bola skupinová práca žiakov. Dostali za úlohu vymyslieť  netradičné riešenie, ktorým by šikanovanie odstránili. Naši piataci boli mimoriadne kreatívni. Navrhli, aby sa vyrobil stroj času, ktorým by sa odcestovalo do minulosti a zmenili by ju, odstránili by zlých ľudí, ktorí by sa už do súčasnosti nedostali. Zaujímavým nápadom bol aj  „mazač zlých myšlienok“. Veríme, že si naši žiaci vzali poučenie z tejto aktivity a nikdy sa neznížia k tomu, aby sa z nich stali agresori, ktorí šikanujú nevinné obete. Ďakujeme CVČ Cvrček za pozvanie a tešíme sa na ďalšie zaujímavé akcie.

 • Oznam

  sadVážení rodičia, s ľútosťou Vám oznamujeme, že naša tradičná spoločná, športová akcia Beží celá rodina sa pre nepredvídateľné počasie dňa 6.10.2017 neuskutoční. Veríme, že si to na jar vynahradíme, spoločne si zašportujeme a deti si užijú zaujímavé atrakcie. Ďakujeme za Váš záujem a ochotu. 

 • Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže v Bratislave

  Slovensko, krajina v srdci Európa - vyhodnotenie

  Dňa 2.10.2017 cestovali žiaci 4.A triedy do Bratislavy. Po správe, že boli úspešní a ich kolektívna multimediálna práca Cesta do histórie... Bolo to za čias Márie Terézie vyhrala 2. miesto, prijali pozvanie zúčastniť sa vernisáže výstavy prác detí, žiakov a študentov celoslovenskej súťaže "Slovensko, krajina v srdci Európy 2017“. Slávnostné vyhodnotenie sa konalo v Dvorane Ministerstva kultúry SR a tak neostávalo nič iné len za pomoci rodičov vycestovať. Cesta vlakom bola síce dlhá, ale za to v spoločnosti rodičov a ich detí veľmi príjemná. Na Bratislavu bol každý zvedavý.

  Slávnostného odovzdávania cien sa zúčastnili zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja a Ministerstva školstva SR. Tešilo nás, že sme boli úspešní, napriek takmer viac ako tisícke zaslaných prác aj s medzinárodnou účasťou. Tento 9. ročník bol venovaný 300. výročiu narodenia Márie Terézie a po krátkom kultúrnom programe si žiaci  prevzali svoje ocenenie. Nasledovala recepcia a nebol by to výlet, keby sme si ho nespríjemnili aj poznávaním historických pamiatok, či príjemnou prechádzkou na nábreží Dunaja. Veľká vďaka patrí našim rodičom p. Bajerovskej, Balázsovej, Cibrikovej, Oravczovej, Sakáčovej a pánovi Merkovskému, ktorý sa postarali o úžasnú atmosféru a umožnili deťom takýto nezabudnuteľný zážitok. Ďakujeme rodičom, ale aj triednej učiteľke PaedDr. Zuzane Debnárovej, pod vedenímm ktorej žiaci tvorili a zažili krásny zážitok. Pozrite si fotografie.

 • Cezpoľný beh - okresné kolo

  Dňa 3.10.2017 sa v Kysaku uskutočnilo okresné kolo v cezpoľnom behu základných a stredných škôl  Košice - okolie. V kategórii základných škôl sa súťaže zúčastnilo deväť družstiev. Trať s trávnatým, asfaltovým a kamenným povrchom s dĺžkou 1500 m zdolávali trojčlenné družstvá dievčat a chlapci pretekali na trati dlhej 2500 m. Družstvo našich dievčat v zložení: Lenka Kissová VI.B, Natália Urbánová VI.B, Anna Rudy VI.B. získalo 3. miesto. Lenka Kissová sa umiestnila na 2. mieste. Chlapčenské družstvo v zložení: Daniel Jančík VI.B, Erik Szmolniczky VII.B, Ján Igor Müller VII.B sa umiestnilo na 5. mieste. Blahoželáme našim žiakom, ďakujeme Mgr. Daniele Karaffovej, ktorá ich pripravovala.Foto    

  Foto

 • Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas

  ťaž v prednese slovenskej rozprávky: Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas má na Slovensku už pomerne dlhú tradíciu. Už 12.-sty raz sa na fare v Drienčanoch, pôsobisku Pavla Dobšinského, stretnú najlepší recitátori nášho nehmotného národného bohatstva, slovenskej rozprávky. Dnes, dňa 29.9.2017, si po tretí raz v histórii nášho okresu merali svoje sily najšikovnejšie talenty hovoreného slova zo škôl regiónu Košice-okolie. Organizátormi tohto sviatku slova boli Základná škola s materskou školou Milana Rastislava Štefánika v Budimíre, Okresný úrad, odbor školstva Košice, Zádielska 1, Miestny odbor Matice slovenskej Košice III, Okresná organizácia ÚŽS Košice IV a Štátna vedecká knižnica v Košiciach. A v meraní síl sa nestratili ani žiaci našej školy. Dorina Polcová zo IV. B triedy získala  v I.kategórii 3. miesto, v III. kategórii nás potešili Miroslava Lovászová z VIII. A 3. miestom a Bianka Kirňak zo VII.B 2. miestom s návrhom na postup do celoslovenského kola. Súťaž Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas je zameraná na zviditeľňovanie pôvodnej slovenskej rozprávky. Zdalo by sa, že záujem o slovenskú rozprávku upadá. V úvodnom príhovore na súťaži však zaznela potešujúca informácia. Slovenská národná knižnica v rámci národného projektu Digitálna knižnica  -digitálny archív sprístupnila ako prvé 4 diely rozprávok a povestí Pavla Dobšinského. O „digitálneho Dobšinského“ bol rekordný záujem. Návštevnosť stránky po zverejnení vzrástla z priemerných 18-19 návštevníkov denne na vyše 1300. Dobšinského rozprávky si sťahovali záujemcovia z USA, Českej republiky, Kanady, Veľkej Británie, Nemecka, Francúzka, Talianska, .... zaznamenané boli dokonca návštevy z Brazílie, Saudskej Arábie, či Kolumbie. O slovenské rozprávky je teda veľký záujem aj v zahraničí a my sme hrdí na to, že slovenskej rozprávke robia dobré meno aj naši žiaci. Blahoželáme našim žiakom, ďakujeme za ich prípravu Mgr. Márii Lovászovej a PhDr. Ivete Klajberovej.

 • Noc výskumníkov

  V piatok 29.9.2017 sa v doprovode pedagógov RNDr. Viery Stupákovej a Mgr. Gabriely Šoffa 43 našich žiakov spomedzi ôsmakov a deviatakov zúčastnilo 11. ročníka festivalu vedy na Slovensku – Európska Noc výskumníkov 2017. 
  Mottom festivalu bolo „Made by Science – Vytvorené vedou“. Každý deň využívame tisícky výsledkov vedy a inovácií počnúc ranným budíkom až po zhasnutie večernej lampy, bez toho, aby sme si to uvedomovali. Noc výskumníkov 2017 sa pokúsila odhaliť nám aspoň kúsok našej každodennej rutiny.

  A keďže sme tento festival vedy navštívili v Hvezdárni Medzev, do programu podujatia bolo zahrnuté aj priame pozorovanie oblohy, astronomické tvorivé dielne, prehliadka výstav: mini Výstava meteoritov a Výstava o Vesmírnom počasí a indikácia preletu častíc v hmlovej komore.

  Ďakujeme organizátorom podujatia za pozvanie a príjemne strávené dopoludnie vyplnené tvorivými aktivitami a množstvom zaujímavých a nových informácií.
   

 • Najšikovnejšia žabka, najrýchlejšia veverička

  Naša škola, ktorá svojich žiakov vedie k športu a podporuje ich v rôznych športových aktivitách, v tomto týždni zorganizovala športové popoludnia pre žiakov 1. stupňa. Svoje sily si zmerali prváci a druháci v skoku do diaľky, tretiaci a štvrtáci šplhali na žrdi.

  Naše víťazné najšikovnejšie prvácke „žabky“:

  1. miesto: Lili Elizabeth Vargová 1.A, Dávid Páll 1.B

  2. miesto: Linda Bérešová 1.C, Peter Klotňa 1.C

  3. miesto: Gréta Pállová 1.B, Alex Žatko 1.C

  Naše víťazné najšikovnejšie druhácke „žabky“:

  1. miesto: Alexandra Bartaová 2.A, Viliam Rácz 2.C

  2. miesto: Nella Gregová 2.B, Daniel Ján Šušla 2.B

  3. miesto: Katarína Kuľhová 2.B, Milan Zekucia 2.A

  Najrýchlejšie tretiacke „veveričky“:

  1. miesto: Sofia Weiserová 3.C, Kristián Gronovič 3.B

  2. miesto: Kitty Péter 3.C, Sebastián Rigó 3.A

  3. miesto: Vivienne Fifiková 3.B, Marcel Cirbus 3.B

  Najrýchlejšie štvrtácke „veveričky“:

  1. miesto: Nela Demková 4.A, Marko Chovanec 4.C

  2. miesto: Ľudovíta Lukácsová 4.C, Kevin Páll 4.A

  3. miesto: Eugénia Horváthová 4.B, Bence Zsóka 4.A

  Ďakujeme všetkým, pozrite si fotogalériu a tešíme sa o rok znova! Ďakujeme pani učiteľke Lívii Baškovej a PaedDr. Zuzane Debnárovej za organizáciu súťaže.Žabky    Veveričky  Žabky

 • Talent z našej školy

  Medzi žiakmi našej školy je veľa talentov. Mnohí svoje nadanie možno ešte ani neodhalili. Teší nás, že Patrik Lukács zo 6.B triedy už zistil, čo ho baví a svoj talent úspešne rozvíja. Dňa 14.9.2017 sa v OC Galéria Košice uskutočnilo výberové kolo Slovak GOLD v rôznych tanečných štýloch ako je:                                       

  • HOUSE DANCE
  • LOCKING
  • POPPING
  • HIP HOP

  Na tejto tanečnej súťaži si v tanečnom štýle POPPING v kategórii do 14 rokov vybattlil cenu SLOVAK GOLD/WARM UP.

  Tancu sa vážnejšie venuje druhý rok. Navštevoval krúžok BREAK DANCE v Centre voľného času CVrČek v Moldave nad Bodvou. Navštevuje tanečnú školu OUTBREAK v Košiciach, v ktorej sa mu veľmi páči. Tanec je jeho obľúbený koníček, bez ktorého si nevie predstaviť ani jeden deň. V roku 2016 získal aj ocenenie od primátora mesta za úspešnú reprezentáciu školy a mesta v tanečnej súťaži v Košiciach.Foto

  Video

   

 • Triedne a plenárne rodičovské združenie - pozvánka

  Vážení rodičia! 

  V mene Rady rodičov pri ZŠ Československej armády 15, Vás srdečne pozývame na triedne a plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 2.10.2017 o 16:00 hodine v učebniach jednotlivých tried. Tešíme sa na Vašu účasť. 

 • Ekovýchovný program „Fauna Slovenského krasu“

  Dňa 25.9.2017 Správa Národného parku a Biosférickej rezervácie Slovenský kras pripravila pre štvrtákov zaujímavý ekovýchovný program pod názvom „ Fauna Slovenského krasu“. Pracovníčka  pre environmentálnu výchovu MVDr. Andrea Balážová  zo Správy NP a BR Slovenský  kras Brzotín zoznámila žiakov s chránenými živočíchmi na území NP. Prezentáciou obohatenou o množstvo obrázkov a fotografií  štvrtáci bližšie spoznávali roháča veľkého, vydru riečnu a sysľa pasienkového. Pozreli si krátky film, vypracovali pracovný list o vydre a zabavili sa pri náučných aktivitách – pomocou nahrávok spoznávali – počúvali  zvuky zvierat a snažili sa  „uhádnuť“ ich názov. Spestrením celej aktivity bolo pomocou  zväčšovacieho skla - lupy sledovanie preparovaného roháča obyčajného, ktorý je najväčším európskym chrobákom. Ekovýchovný program bol pre všetkých zúčastnených veľmi poučný a zaujímavý.

  Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie v novembri.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
  Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
 • +421 x 55 4602134

Fotogaléria