Navigácia

Činnosť ŠKD Oddelenia Aktivity v ŠKD Dokumenty

ŠKD

Činnosť ŠKD


Prevádzka ŠKD

Ráno od 6:00 hod. do 16:30 hod.

Činnosť v ŠKD
- ranné otváranie 6: 00 hod. - 7: 30 hod.
- obed
- oddychová činnosť
- záujmová činnosť
- pobyt vonku od 14:00 - 14:45 hod.
- olovrant
- príprava na vyučovanie od 15:00 - 15:30 hod.
  Poplatok za pobyt v ŠKD 7 na mesiac.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
    Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
  • +421 x 55 4602134

Fotogaléria