Navigácia

Štúdium

Vzdelávací program

 

V školskom roku 2018/2019 škola postupuje podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu - ISCED - 1 - Primárne vzdelávanie (1. - 4. roč.)  a ISCED 2 - Nižšie stredné vzdelávanie (5.-8. roč) s názvom ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH

Vdeviatom ročníku škola postupuje podľa vzdelávacieho programuISCED 2 - Nižšie stredné vzdelávanie s názvom ŠKOLA PRE KAŽDÉHO - ŠKOLA PRE VŠETKÝCH.

Vzdelávací program pre školský rok 2018/2019:

Skolsky_vzdelavaci_program_2018_2019.pdf

SkVP_inovovany_2018_2019.pdf


 

Staršie verzie vzdelávacieho programu:

Vzdelávací program pre školský rok 2017/2018: SkVP_2017-2018.pdf

Inovovaný vzdelávací program pre školský rok 2016/2017: SkVP_inovovany_20162017.pdf

Inovovaný vzdelávací program pre školský rok 2015/2016: Inovacny_SKVP_2015-2016.pdf

Vzdelávací program pre školský rok 2015/2016: SVP_2015-2016.pdf 

Vzdelávací program pre školský rok 2014/2015: Skolsky_vzdelavaci_program_2014-2015.pdf

Vzdelávací program pre školský rok 2008/2009: vzdelavaci_program.pdf 

Vzdelávací program pre školský rok 2010/2011:Skolsky_vzdelavaci_program_2010-2011.pdf

 Vzdelávací program pre školský rok 2011/2012:Skolsky_vzdelavaci_program_2011-2012.pdf

 Vzdelávací program pre školský rok 2012/2013: Skolsky_vzdelavaci_program_2012-2013.pdf

 Vzdelávací program pre školský rok 2013/2014: skolsky_vzdelavaci_program_2013-14.pdf

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
    Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
  • +421 x 55 4602134

Fotogaléria