Navigácia

Škola priateľská k deťom

Základné informácie

 

V  školskom roku 2016/2017 sme sa podujali zapojiť našu školu do medzinárodného programu  UNICEF Škola priateľská k deťom, ktorý je zameraný na vytváranie priateľského prostredia v škole.

Chceme, aby sa naša škola stala príjemným miestom pre žiakov a ich rodičov, ako aj pre celý pedagogický a nepedagogický zbor.

V centre záujmu programu sú práva dieťaťa a ich aktívne uplatňovanie tak, aby sa škola stala miestom, kde  sa deti cítia bezpečne, dobre a  sebaisto a radi sa do nej  vracajú.

            Program je celoročný a zahŕňa viacero aktivít, z ktorých niektoré sme už začali realizovať, iné nás ešte čakajú. Na získanie titulu Škola priateľská k deťom je potrebné splniť týchto  sedem základných kritérií.

 1. Informovanie o programe Škola priateľská k deťom.
 2. Školenie pre personál školy.
 3. Vytvorenie nástenky venovanej právam detí a spolupráci s UNICEF.
 4. Začlenenie práv detí v školskom vzdelávacom programe.
 5. Organizovanie spoločných rodičovských združení a spoločných neformálnych stretnutí.
 6. Zapájanie školy do aktivít UNICEF Slovensko.
 7. Participácia detí na chode školy prostredníctvom žiackeho školského parlamentu.

 

Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije.

 

Viac na: http://www.unicef.sk/skoly/skola-priatelska-k-detom

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
  Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
 • +421 x 55 4602134

Fotogaléria