Navigácia

Verejné obstarávanie

Výzvy

Výzvy na predloženie ponuky – prieskum trhu

       Profil verejného obstarávateľa ZŠ, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou

 

Základná škola, Československej armády 15 v Moldave nad Bodvou je verejným obstarávateľom podľa§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rok 2018

Verejné obstarávanie podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

 

P.Č.

Predmet zákazky

Lehota na predkladanie ponúk

Termín zadávania zákazky

Prílohy  výzva

Termín zadania zákazky

Miesto realizácie

Výsledok

1. Škola v prírode pre žiakov I. stupňa ZŠ do 16.03.2018 10:00 hod. 09.03.2018

Výzva

   Vyzva_na_predlozenie_ponuky_1-2018.pdf   

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
2.

Šatňové skrine 

6-dverové

do 04.04.2018 10:00 hod 16.03.2018

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_2-2018.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
3. Oprava a výmena podlahovej krytiny – dlažba v ŠJ

do 13.06.2018

10:00 hod.

06.06.2018

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_3-2018.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
4. Oprava a výmena podlahovej krytiny - dlažba v ZŠ do 19.06.2018 10:00 hod. 12.06.2018

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_4-2018.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
5. Škola v prírode pre žiakov I. stupňa ZŠ do 19.11.2018 10:00 hod. 09.11.2018

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_5-2018_(2).pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
6. Oprava a výmena podlahovej krytiny - PVC učebňa č.10 do 11.12.2018 10:00 hod. 05.12.2018

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_6-2018.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou prebieha
7. Oprava hygienických kútov v školskej jedálni do 11.12.2018 10:00 hod. 05.12.2018

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_7-2018.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou prebieha
8. Oprava a výmena dlažby v priestoroch školskej kuchyne do 11.12.2018 10:00 hod. 05.12.2018

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_8-2018.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou prebieha

 

Rok 2017

Verejné obstarávanie podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

P.Č.

Predmet zákazky

Lehota na predkladanie ponúk

Termín zadávania zákazky

Prílohy  výzva

Termín zadania zákazky

Miesto realizácie

Výsledok

1. Kancelárske potreby do 09.02.2017 10:00 hod. 01.02.2017

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_1-2017.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
2. Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky do 09.02.2017 10:00 hod. 01.02.2017

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_2-2017(1).pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
3. Originálne a repasované tonery do 27.03.2017 10:00 hod. 21.03.2017

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_3-2017.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
4.  Škola v prírode pre žiakov I. stupňa do 29.03.2017 10:00 hod 23.03.2017

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_4_-_2017.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
5. Poznávací zájazd - Orava a okolie do 03.04.2017 10:00 hod 27.03.2017

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_5-2017.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
6. Oprava a servis kopírovacích strojov do 19.06.2017 10:00 hod. 13.06.2017

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_6-2017.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
7. Oprava posilňovne do 21.06.2017 10:00 hod. 14.06.2017

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_7-2017.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
8. Maľovanie telocvične do 03.07.2017 10:00 hod. 26.06.2017

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_8-2017.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
9. Oprava palubovky v telocvični ZŠ do 03.07.017 10:00 hod. 26.06.2017

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_9-2017.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
10. Demontáž starého rozvodu vzduchotechniky do 25.07.2017 10:00 hod. 17.07.2017

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_10-2017.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
11. Interiérové dvere - telocvičňa ZŠ do 25.07.2017 10:00 hod. 17.07.2017

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_11-2017.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
12. Lyžiarsky kurz pre žiakov II. stupňa ZŠ do 15.11.2017 10:00 hod. 06.11.2017

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_12_-_2017.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
13. Interiérové dvere, podávacie okno - ŠJ do 20.11.2017 10:00 hod. 06.11.2017

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_13_-_2017.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
14. Jedálenské stoly a stoličky do 6.12.2017 10:00 hod. 30.11.2017

Výzvy

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_14_-_2017.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
15. Oprava skladových priestorov v ŠJ do 7.12.2017 10:00 hod. 30.11.2017

Výzvy

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_15_-_2017.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
16. Oprava a výmena keramických obkladov v ŠJ do 14.12.2017 10:00 hod. 6.12.2017

Výzvy

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_16_-_2017.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené

Rok 2016

Verejné obstarávanie podľa § 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

P.Č.

Predmet zákazky

Lehota na predkladanie ponúk

Termín zadávania zákazky

Prílohy  výzva

Termín zadania zákazky

Miesto realizácie

Výsledok

1.  Škola v prírode pre žiakov I. stupňa

          do            20.01.2016 10:00 hod

14.01.2016

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_1-2016.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené

2. 

 

Lyžiarsky kurz pre žiakov II. stupňa do 27.01.2016 10:00 hod 19.01.2016

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_2-2016.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
3. "Detské ihrisko" do 12.04.2016 10:00 hod 05.04.2016

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_3-2016.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
4. Poznávací zájazd Bratislava - Lednice do 03.05.2016 10:00 hod 26.04.2016

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_4-2016.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
5. Oprava – vstupného vchodu do priestorov školy do 20.06.2016 10:00 hod 09.06.2016

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_5-2016.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
6. Oprava - vstupnej pergoly do priestorov školy do 20.06.2016 10:00 hod 09.06.2016

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_6-2016.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
7. Nerezový odsávač pár s ventilátorom do 08.12.2016 10:00 hod 01.12.2016

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_7-2016.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
8. Umývačka riadu a skla do 08.12.2016 10:00 hod 01.12.2016

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_8-2016.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
9. Lyžiarsky kurz 2017 do  19.12.2016 10:00 hod 13.12.2016

Výzva

Vyzva_na_predlozenie__ponuky_9-2016.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené

 

Rok 2015

 

Verejné obstarávanie podľa § 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

P.Č.

Predmet zákazky

Lehota na predkladanie ponúk

Termín zadávania zákazky

Prílohy  výzva

Termín zadania zákazky

Miesto realizácie

Výsledok

1.  Poznávací zájazd Bratislava -Viedeň 

          do            13.02.2015 10:00 hod

06.02.2015

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_2015.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené

 

2.

Oprava - výmena kanalizačnej stupačky

do 26.03.2015,    10:00 hod.

20.03.2015

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_2015-1.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy

ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou

ukončené

3.

Výmena svietidiel v objekte základnej školy

 do 02.12.2015,    10:00 hod. 23.11.2015

Výzva

Vyzva_na__predlozenie_ponuky_2015-2.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
4. Výmena podlahovej krytiny v triedach  do 07.12.2015,    10:00 hod. 01.12.2015

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_2015-3.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
5. Kancelársky nábytok do 14.12.2015,    10:00 hod. 04.12.2015

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_2015-4.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
6. Nákup interaktívnej tabule do 16.12.2015,    10:00 hod. 09.12.2015

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_2015-5.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené

 

 

Rok 2014

Verejné obstarávanie podľa § 9 zákona č. 25/2006 Z. z.

 

P.Č.

Predmet zákazky

Lehota na predkladanie ponúk

Termín zadávania zákazky

Prílohy  výzva

Termín zadania zákazky

Miesto realizácie

Výsledok

1.   Výroba a montáž vertikálnych žalúzií

          do            14.03.2014  10:00 hod

04.03.2014

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky1.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené

 

2.

Stavebné úpravy - kladenie keramických dlažbových krytín

do 14.03.2014,    10:00 hod.

04.03.2014

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky2.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy

ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou

ukončené

3.

Oprava a servis kopírovacích strojov. Dodávka spotrebného materiálu.

do 14.03.2014,    10:00 hod. 07.03.2014

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_3.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
4. Kancelárske potreby do 17.03.2014,    10:00 hod. 08.03.2014

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_4.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
5. Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky do 26.03.2014,    10:00 hod. 10.03.2014

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_5.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
6. Nákup počítačov do 20.03.2014,    10:00 hod. 14.03.2014

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_6.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
7. Dodanie originálnych  a kompatibilných tonerov do tlačiarní do 18.03.2014,    10:00 hod. 14.03.214

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_7.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
8. Poznávací zájazd -Budapešt a okolie do 20.05.2014,    10:00 hod. 14.05.2014

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_8.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
9. Altánok z kovovej konštrukcie do 20.06.2014,    10:00 hod. 12.06.2014

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_9.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
10. Stavebné úpravy -  Vstupná strieška do priestorov školy do 07.07.2014,    10:00 hod. 01.07.2014

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_10.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
11. Maliarske a natieračské práce do 07.07.2014,    10:00 hod. 01.07.2014

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_11.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
12. Písacie stoly - zborovňa do 30.07.2014,    10:00 hod. 21.07.2014

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_12.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
13. Rekonštrukcia sociálneho zariadenia - dievčenské toalety do 28.11.2014,    10:00 hod. 24.11.2014

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_13.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
14. Stavebné úpravy - oprava chodníka v areáli školy. do 08.12.2014,    10:00 hod. 03.12.2014

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_13_1.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
15. Oprava a servis kopírovacích strojov. Dodávka spotrebného materiálu. do 19.12.2014,    10:00 hod. 12.12.2014

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_14.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
16. Dodanie originálnych  a repasovaných tonerocv do tlačiarní do 19.12.2014,    10:00 hod. 12.12.2014

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_16.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
17. Nákup počítačov do 19.12.2014,    10:00 hod. 12.12.2014

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_17.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
18. Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky do 19.12.2014,    10:00 hod. 12.12.2014

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_18.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
19. Kancelárske potreby do 19.12.2014,    10:00 hod. 12.12.2014

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_19.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
20. Školský nábytok - komody do tried do 19.12.2014,    10:00 hod. 12.12.2014

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_20.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
21. Oprava - vstupná pergola do priestorov školy do 19.12.2014,    10:00 hod. 12.12.2014

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_21.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené
22. Oprava - vstupný vchod do priestorov školy do 19.12.2014,    10:00 hod. 12.12.2014

Výzva

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_22.pdf

Prílohy na vyžiadanie

Podľa zmluvy ZŠ, ČSA 15, Moldava nad Bodvou ukončené

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
    Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
  • +421 x 55 4602134

Fotogaléria