Navigácia

TESTOVANIE 5

Nadpis

Informácie o testovaní

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční 23. novembra 2016 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Podrobnejšie informácie pre žiakov: Testovanie_5-2016_-_pokyny.pdf

Podrobnejšie informácie pre žiakov so zdravotným znevýhodnením: Testovanie_5-2016_-_pokyny_pre_ziakov_so_ZZ.pdf

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
    Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
  • +421 x 55 4602134

Fotogaléria