Navigácia

Tradície

TRADÍCIE

Jednou z úloh súčasnej školy je nesporne výchova osobností schopných kultivovane kráčať v stopách, ktoré po sebe zanechali generácie našich predkov. Prístup k vlastnej minulosti sa stáva meradlom kultúrnej úrovne národa. Kultúra školy je podmienená osobnostným rozmerom jej žiakov a pedagógov, úrovňou integračných vzťahov a z toho vyplývajúcou atmosférou tvorivosti a kreativity, ktorá sa stáva zdrojom inšpirácie po celú dobu výchovného pôsobenia, a ktorej odrazom sú vystúpenia prezentované na verejnosti. Patria k nim :

 

 

Beh pre každého - beh pre všetkýchHistória Behu Terryho Foxa sa viaže na životný príbeh mladého Kanaďana, ktorému v 18. rokoch amputovali nohu postihnutú rakovinou kosti. V bolesti a utrpení, ktoré Terry prežíval a ktoré videl u ostatných pacientov sa zrodila túžba prekonať bezmocnosť a podniknúť niečo, čo by pomohlo v boji proti tejto zákernej chorobe. Rozhodol sa bežať naprieč Kanadou a usporiadať zbierku finančných prostriedkov na výskum rakoviny. Aj na našej škole každoročne usporadúvame tento beh, do ktorého sa zapájajú všetci žiaci a vyzbierané finančné prostriedky zasielame na výskum rakoviny.

 

Beží celá rodina


Udalosť, ktorou žije celá škola v októbri je vyjadrením spolupatričnosti, vzájomnej radosti z pocitu víťazstva vlastným pohodlím a prezentácie kladného vzťahu k športu. Jej aktérmi sú žiaci, rodičovská verejnosť, priatelia školy a všetci, ktorých v tento deň osloví myšlienka vykonať niečo dobré pre svoje zdravie.

 


Zimná výzdoba okien

 

       Príchodom adventu už tradične každý rok sa na oknách našej školy zaskvejú ozdoby, pripomínajúce nadchádzajúcu zimu a Vianoce. Žiaci sa aktívne podieľajú na ich tvorbe na hodinách výtvarnej výchovy, podľa návrhov pani učiteľky Ing. S. Spišákovej.

 

 

 

 

 Vianočná besiedka


Advent a s ním spojená tradícia kresťanských sviatkov sú pre školu dobou príprav na Vianoce. Neskrývanú túžbu po porozumení a hľadaní dobra, vzájomnej úcte a spolupatričnosti, pokoji a láske dokážu deti vyjadriť v rôznych podobách. Jednou z nich je aj Vianočná besiedka, v ktorej dominujú zvuky flauty a zvonivých detských hlasov. Prinášajú správu o svojom bytí, zakliatu do vône prskaviek a hrozienok. Večer plný želaní a radostného očakávania sa stáva spoločnou modlitbou pokoja a mieru ľuďom dobrej vôle.

 

Deň matiek


Vyjadrenie úcty a lásky k svojim blízkym nachádza podobu v symbolickej jabloňovej vetvičke alebo srdiečku, ktoré sú pozadím tvorivosti a kreativity všetkých, ktorí sa v tento deň rozhodli prekvapiť svojou odvahou, schopnosťami a talentom pre nás také jedinečné a nádherné mamky či babičky. Široké zastúpenie detí všetkých vekových kategórií ponúka pestrú mozaiku umeleckých žánrov riadených scenárom korešpondujúcim s atmosférou tohto veľkého dňa.

 

Deň detí


Patrí k dňom s nádychom nevšednosti a jedinečnosti. Je oslavou a sviatkom leta. Deťom prináša radosť z pohybu a súťaží, v ktorých je potrebné dokázať svoju zručnosť, šikovnosť a pohybovú zdatnosť na jednotlivých stanovištiach. Tie sú svojím obsahom a ponukou prispôsobené veku detí. Park školy sa mení na rozprávkovú krajinu, športový areál na športovú arénu. Jednotným platidlom sa stávajú žetóny, ktoré deti za splnenie úlohy získavajú a vymieňajú za sladkú odmenu. Vyvrcholením dňa je zlosovanie tomboly, ktorú pre deti pripravujú rodičia.

 

Olympiáda


Športový areál školy sa v júni stáva miestom športového zápolenia detí I. stupňa. Všetky atletické disciplíny - skok do diaľky, beh na 50 m, hod kriketovou loptičkou, štafetový beh na 5 x 50 m a vytrvalostný beh, prebiehajú v znamení olympijských symbolov. Slávnostný nástup s vlajkovou čatou, zapálenie olympijského ohňa, vztyčovanie olympijskej vlajky, znelka a sľub pretekárov otvárajú podujatie, ktorého hlavnou myšlienkou je ukázať deťom krásu športového zápolenia spojenú s pocitom víťazstva, podnietiť ich záujem o šport a včas zachytiť nádejné talenty. Šport ako jedna z alternatív zdravého životného štýlu je pilierom projektu Zdravej školy.

Pozrite si zaujímavú prezentáciu tejto tradície školy: Olympiada_I._stupen.pdf

 

Volejbal


"Šport" je na našej škole veľmi obľúbený. Hlavne futbal, volejbal, basketbal, hádzaná a atletika. Doménou však roky ostáva volejbal. Techniku a taktiku hry trénujeme so žiakmi už od 5. ročníka. Výsledky sú však zreteľné až v 8. - 9. ročníku. Roky organizujeme medzitriedne, medziškolské a priateľské turnaje. Tradíciu má Vianočný, Matičný a Veľkonočný turnaj. Každý rok sa zúčastňujeme obvodových a okresných kôl, odkiaľ postupujeme do kola regionálneho a krajského. Tam sa naše umiestnenie pohybuje okolo 2. miesta. Stretávame sa tu však s družstvami, ktoré disponujú registrovanými hráčmi krajského majstrovstva, a tak naše šance nie sú rovnocenné. Žiaci, ktorí od nás odchádzajú, sa stávajú oporami volejbalových družstiev škôl, na ktorých študujú. Žiakov trénuje Mgr. Katarína Schnellyová.

 

Absolventská rozlúčka


Posledným zvonením, slávnostným nástupom v átriu školy, prekonávaním prekážok symbolizujúcich životné prekážky, zápisom do knihy absolventov školy a a čiernymi bakalárskymi čiapkami je charakteristický posledný deň v škole pre všetkých, ktorí končia školskú dochádzku na základnej škole. Nechýbajú kvety, slová na rozlúčku, ďakovné slová myslené v tento deň úprimnejšie ako po iné dni a nie raz aj slzy. Cest ´ la vie.

 

ČASÁK

    
Školský časopis, ktorý obsahuje literárne práce žiakov a ich pohľad na život v škole. Vychádza 2x ročne.
Šéfredaktor: Školskí spravodajcovia
Zodpovedný pedagóg: Mgr. K. Heinrichová
Ilustrátor: Mladý ilustrátor pod vedením Ing. S. Haluškovej

Stavanie májov


Oživenie tradícií spojených s vítaním jari sa každoročne premieta do spontánnych príprav na stavanie májov. Sú prvým vystúpením detí na slnkom zaliatom nádvorí školy po dlhej zime. Venčeky z vŕbového prútia, červené sukničky, vetru odolávajúci máj s vlajúcimi stuhami a dobrá nálada sú sprievodnými znakmi udalosti, ktorá už 13 rokov prebúdza zo zimného spánku celú školu.

  

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
    Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
  • +421 x 55 4602134

Fotogaléria