Navigácia

 • Milí žiaci, zapojte sa do podujatia organizovaného našim CVrČkom!

  Milí žiaci, zapojte sa do podujatia organizovaného našim CVrČkom!

  Patríš medzi fanúšikov umenia, športu a tanca? Chceš si užiť posledný letný víkend? Čoskoro môžeš byť súčasťou párty, akú ešte Moldava nezažila! Čaká na teba nádielka hudobných interpretov zo slovenskej hip-hopovej scény, b-boys zo Slovenska aj zahraničia, street basket, graffiti jam a workshopy. MOLDAVA BLOCK PARTY bude v amfiteátri Mestského kultúrneho strediska, 25. augusta 2018. Čekuj www.moldavablockparty.com a postupne sa dozvieš viac.

 • Adam Klajber a Filip Delinčák v drese Slovenskej reprezentácie ukončili niekoľkoročné čakanie Slovenska na medailu z MAJSTROVSTIEV EURÓPY.

  V dňoch 15.-24. júla 2018 sa konali Majstrovstvá Európy v rumunskom meste Cluj Napoca ( Kluž) za  účasti majstrov a vicemajstrov 49. krajín Európy. Adam Klajber žiak 9.A našej školy a Filip sa postarali o to, že slovenská výprava sa po niekoľkých rokoch nevrátila bez cenného kovu. V náročnej súťaži v štvorhre porazili  okrem iných aj favorizované Nemecko, Maďarsko, Belgicko a vybojovali pre SR bronzovú medailu.

  V súťaži družstiev naši chlapci obsadili vynikajúce 6.miesto. V súťaži jednotlivcov podali taktiež dobrý výkon a potvrdili svoje postavenie v európskom rebríčku, skončili v rozmedzí 9.-16. miesta.

  Adam s Filipom sa stali najúspešnejšími účastníkmi slovenskej výpravy a slovenskí chlapci nám spravili obrovskú radosť.

  Blahoželáme! Foto

 • Hodina deťom

 • OZNAM

  OZNAM

  Prenájom nebytového priestoru

  Základná škola, Československej armády 15 v Moldave nad Bodvou v zastúpení PaedDr. Jolanou Liszkaiovou, podľa zákona 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a  nakladania s majetkom mesta

  oznamuje zámer prenajať nebytové priestory

  (ponukové konanie je zároveň obchodnou verejnou súťažou v súlade s § 281 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení)

  a to

  nebytové priestory (školský bufet) v objekte:

  Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou

 • Výberové konanie

  Výberové konanie

  Riaditeľstvo Základnej školy, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou

  vypisuje výberové konanie na miesto

  učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou telesná a športová výchova

  učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou matematika - informatika

  učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou biológia - chémia

  vychovávateľ ŠKD

   

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

  Dňa 29.6.2018 sa poslednýkrát v tomto školskom roku zišli žiaci, pedagógovia, rodičia, starí rodičia i nepedagogickí zamestnaci v átriu školy. Dôvod bol zrejmý. Je tu koniec školského roka, prišiel čas vydávania vysvedčení. Po desiatich mesiacoch naplnených náročnou prácou prišiel čas oddychu. Žiaci si budú užívať dvojmesačné prázdniny, pedagógovia zaslúženú dovolenku. Stretli sme sa, aby sme spoločne ukončili uplynulý rok, zhodnotili spoločnú prácu, ocenili úspešných. A bolo ich opäť dosť. Vyše 150 riaditeľských pochvál svedčilo o tom, že aj tento školský rok bol pre našu školu úspešný. Z okresných, krajských i celoslovenských súťaží či už vedomostných, športových a umeleckých sa naši žiaci vracali s úspechom. A ani výsledky celoslovenských testovaní nesklamali. Ďakujeme všetkým pedagógom, ktorí opäť odviedli zodpovednú, oduševnelú prácu, žiakom, ktorí na sebe pracovali, rodičom za výbornú spoluprácu, nepedagogickým zamestnancom za vytváranie vhodného zázemia, všetkým organizáciám za spoluprácu a pani riaditeľke PaedDr. Jolane Liszkaiovej za odborné, ľudské a obetavé vedenie tejto obrovskej rodiny zvanej ČSA-čka. ĎAKUJEME! Stretneme sa 3. septembra 2018!      

  foto

 • Rozlúčka s deviatakmi

  Dňa 28.6.2018 sa zavŕšilo devať rokov vzdelávania v živote 44 deviatakov našej školy. Prišiel čas lúčenia. Pred očami svojich najbližších, spolužiakov, pedagógov sa poslednýkrát prešli átriom školy už ako mladí, krásni ľudia, ktorí zvládli jeden z dôležitých krokov na ceste za vzdelaním. Ukončili základnú školu. Získali základy, na ktorých môžu budovať a dosiahnuť a hľadať vytýčený cieľ. Prajeme vám všetko dobré, využite svoje možnosti. Vaša budúcnosť je vo vašich rukách a my vám prajeme veľa vytrvalosti, odhodlania, pracovitosti a podpory vašich najbližších. Zanechali ste na našej škole po sebe stopy, na ktoré nezabudneme. Budete u nás vždy vítaní a niekedy DOVIDENIA!

  Foto

 • Športové popoludnie v ŠKD

  ČSAčka v pohybe. Aj takto sa dá nazvať 21. jún na našej škole. Predpoludnie patrilo detskej olympiáde a ani v školskom klube sa neleňošilo. Deti zo všetkých oddelení sa stretli v telocvični na akcii: Športové popoludnie. V rôznych disciplínach, za hlasného povzbudzovania ostatných detí, postupne súťažili družstvá jednotlivých oddelení. Malí športovci zdolávali netradičné stanovištia ako obliekanie tričiek, presun loptičky pomocou slamky, „sadenie zemiakov“,  vešanie bielizne, slalom na kolobežkách či hod loptičkou do terča. Usmiate tváre detí svedčili o vynikajúcej nálade.  Do tried odchádzali príjemne unavení s pocitom, že si užili skvelý deň. Tešíme sa na ďalšie stretnutie. Ďakujeme Mgr. Lucii Baško za organizáciu podujatia.

 • Maksík - matematická súťaž

  Maksík - matematická súťaž

  MAKSÍK je celoslovenská  matematická súťaž pre druhácke, tretiacke a štvrtácke „bystré hlavy“. Siedmi žiaci našej školy úspešne, počas celého školského roka riešili netradičné a zábavné úlohy, veselé a napínavé príbehy. No a v júni sa dočkali odmeny.

  Titul  Najmúdrejší Maksáčik – 30% najúspešnejších riešiteľov získali:

  Marcel Cirbus 3.A

  Daniela Široká 2.A

  Titul Múdry Maksáčik získali:

  Silvia Almášiová 2.A

  Nella Gregová 2.B

  Dávid Almáši 3.A

  Vivienne Fifiková 3.A

  Blahoželáme!

 • Beh pre zdravie

  Dňa 19.6.2018 bol bežecký areál našej školy miestom zaujímavého šortového podujatia. Athletic Legion Club v Moldave nad Bodvou pripravil Beh pre zdravie, podporený Karpatskou nadáciou. Na podujatí bola dovzdaná aj  nafukovacia brána, ktorá bude sprevádzať mnohé športové podujatia. Symbolický 500 m beh stoviek detí "pokrstil" bránu. A všetci jeho účastníci boli odmení drevenou medailou. Potom sa už rozbehli súťaže, ktorých cieľom okrem podpory zdravého životného štýlu bolo aj hľadanie športových talentov. Nás potešili výborné výkony našich žiakov vo všetkých kategóriách. Prajeme všetkým moldavským športovcom veľa úspechov!

 • Detská olympiáda

  Dňa 21.6.2018 sa náš športový areál zaplnil žiakmi I. stupňa. Konal sa ďalší ročník našej športovej olympiády. Celé predpoludnie charakterizoval pohyb. V skoku do diaľky, šprinte, vytrvalostnom behu, hode plnou loptou si zmerali svoje schopnosti chlapci i dievčatá. Prekonávali sa časy, vzdialenosti ale hlavne hranice svojich možností. Víťazmi neboli len tí, ktorí sa postavili na stupne víťazov, ale každý kto sa postavil na štartovaciu čiaru, lebo chcel súťažit, bojovať a prekonať hlavne seba samého. Foto

  A tu sú výsledky:

  Výsledky športovej olympiády

  Beh na 250 m dievčatá 1. – 2. ročník

  1. Viktória Župčanová I.C
  2. Nelka Gregová 2.B, Tatiana Karaffová 1.A
  3. Nysa Mae Francis 2.C

  Beh na 250 m chlapci 1. – 2. ročník

  1. Vilam Rácz 2.C
  2. Patrik Harbulyák 2.B
  3. Dávid Páll 1.B

  Beh na 500 m dievčatá 3. – 4. ročník

  1. Nela Demková 4.A
  2. Ľudovíta Lukácsová 4.C
  3. Bettina Valkayová 4.B

  Beh na 500 m chlapci 3. – 4. ročník

  1. Peter Remeňák 3.B
  2. Bence Zsóka 4.A
  3. Ferdinand Szabó 3.C

  Beh na 50 m 1.- 2. ročník dievčatá

  1. Viktória Župčanová 1.C
  2. Tatiana Karaffová 1.A
  3. Nelka Gregová 2.B

  Beh na 50 m chlapci 1. – 2. ročník

  1. Viliam Rácz 2.C
  2. Dávid Páll 1.B
  3. Tobias Sanislo 2.C

  Beh na 50 m dievčatá 3. – 4. ročník

  1. Sofia Weiserová 3.C
  2. Kitty Péter 3.C
  3. Noémi Ádámová 3.C

  Beh na 50 m chlapci 3. – 4. ročník

  1. Anton Migas 4.A
  2. Tobias Flachbart  4.B
  3. Denis Drozd 4.C

  Hod plnou loptou dievčatá 1. – 2. ročník

  1. Alexandra Ivanová 1.A
  2. Viktória Šuláková 2.A
  3. Michaela Danišová 1.A

  Hod plnou loptou chlapci 1. – 2. ročník

  1. Dávid Páll 1.B
  2. Tomáš Stoľár 1.A
  3. Viliam Rácz 2.C

  Hod plnou loptou dievčatá 3. – 4. ročník

  1. Vanda Špaková 4.A
  2. Bettina Valkayová 4.B
  3. Vivian Gregušová 4.A

  Hod plnou loptou chlapci 3. – 4. ročník

  1. Sebastián Kovács 3.B
  2. Dávid Spišák 4.A
  3. Bence Zsóka 4. A

  Skok do diaľky dievčatá 1. – 2. ročník

  1. Viktória Župčanová 1.C
  2. Grétka Pállová 1.B
  3. Amélie Dohányos 2.C

  Skok do diaľky chlapci 1. – 2. ročník

  1. Dávid Páll 1.B
  2. Viliam Rácz 2.C
  3. Patrik Harbulyák 2.B

  Skok do diaľky dievčatá 3. – 4. ročník

  1. Noémi Ádámová 3.B
  2. Diana Szepesi 4.A
  3. Vivian Gregušová 4.A

  Skok do diaľky chlapci 3. – 4. ročník

  1. Bence Zsóka 4.A
  2. Dávid Čejka 4.C
  3. Roland Tima 3.A

  Štafeta dievčatá 1.-2. ročník

  1. 1.C
  2. 2.C
  3. 2.A

  Štafeta chlapci 1.- 2. ročník

  1. 2.B
  2. 1.C
  3. 1.B

  Štafeta dievčatá 3. – 4. ročník

  1. 4.A
  2. 3.C
  3. 4.B

  Štafeta chlapci 3.-4. ročník

  1. 4.B
  2. 4.A
  3. 3.C

  Blahoželáme!

   

 • Predstav si svoj hrad

  Kto dobre zaseje, má nádej na dobrú, bohatú úrodu. Naši žiaci zožali v posledných týždňoch viaceré výtvarné úspechy. Aj v súťaži Predstav si svoj hrad sa im darilo. Žiaľ, chyby sa stávajú. Pozývací mail na slávnostné vyhodnotenie, ktoré sa uskutočnilo už dňa 9. júna na hradnom dni v Gelnici pod názvom Festival hradných remesiel sme nedostali. A naši ocenení by sa takého zaujímavého podujatia v atmosfére stredovekých remesiel určite radi zúčastnili. Nevadí. Teší nás úspech a odmena dorazí poštou. A toto sú mená našich víťazov:

  V kategórii jednotlivci:

  Daniel Danko 4.B

  Anton Migas 4.A

  Veronika Kinga Oravczová 4.A

  Poďakovanie za našu aktivitu v súťaži prišlo v mene o.z. Strážcovia pravých pokladov storočí, Nadácie Poštovej banky a Baníckeho múzea v Gelnici. Blahoželáme!

 • Neomylné pero

  Dňa 20.6.2018 sa na našej škole uskutočnila tradičná súťaž žiakov I. stupňa v písaní diktátov, Neomylné pero, alebo O najlepšieho DIKTÁTORA. Súťaže sa zúčastnilo 60 žiakov, dobrých pisateľov diktátov. Z  každého ročníka 15 tých najlepších. Vyhrať však mohol iba jeden. 

  1. ročník: 1. miesto: Benedek Soltész 1.A                   

  Čestné uznanie: Simona Urbánková 1.C

  2. ročník: 1. miesto: Nella Gregová 2.B                   

  Čestné uznanie: Viktória Šuláková 2.A

  3. ročník: 1. miesto: Michal Stupák 3.C                   

  Čestné uznanie: Marcel Cirbus 3.A

  4. ročník: 1. miesto: Diana Szepesi 4.A

  Všetkým víťazom i účastníkom blahoželáme. Ďakujeme Mgr. Valerii Komjátiovej a Mgr. Zuzane Šiškovej za organizáciu súťaže.

 • SUPERTRIEDA je opäť z MOLDAVY nad Bodvou

  Blahoželáme žiakom 7.B triedy ku skvelému 1. miestu v celoslovenskej súťaži SUPERTRIEDA! A samozrejme aj triednej učiteľke PhDr. Ivete Klajberovej a Mgr. Barbore Bystrej a Mgr. Soni Maléterovej, ktoré sa na ich úspechu spolupodieľali.

 • Výlet prvákov

  Svoj prvý školský výlet majú úspešne za sebou naši prváci. Návšteva ZOO Košice im poskytla dostatok priestoru na nové podnety, zábavu, ale učili sa aj zručnostiam, ako sa správať v dopravnom prostriedku a ako v ZOO veľa  a bezpečne vidieť, zažiť a nerušiť zvieratá. Pri vchode ich privítali dva voľne sa pohybujúce pávie kohúty, ktoré v tesnej blízkosti predviedli nielen krásu svojich chvostových pier, ale aj silu nám až tak nelahodiaceho škrekotu.  Okrem pozorovania zaujímavých žívočíšnych druhov navštívili prváci aj Dino park, kde ich privítalo veselé pasúce sa stádo stegosaurov. V nádhernom prostredí malebného údolia s potokom to dinosaurom ozaj pristalo - jednoducho zažili skvelú zábavu. Nechýbali ani prvé nákupy, hra na ihrisku. Tešíme sa, že to zvládli v pohode a bezpečne sa vrátili domov. Kam sa vydajú na budúci rok? I.A  I.B  I.C

 • Školský výlet 7.B triedy

  Školský výlet 7.B triedy

  Neopakovateľné zážitky, upevňovanie  vzťahov v triednom  kolektíve, 3 skvelé dni strávené v kruhu spolužiakov, výborná domáca strava, ochota majiteľa penziónu Jozefína v Krásnohorskej Dlhej Lúke....

  Áno, takýto bol školský výlet žiakov 7.B triedy, ktorí v termíne od 13.6.2018 – 15.6.2018 spoznávali krásy Slovenska – prírodné bohatstvo a čarovné zákutia Gemera.

  Náš výlet sme začali  turistikou na Silickú planinu – Dievčenskú skalu. Skalnatý okraj Dievčenskej skaly ponúka prekrásny panoramatický výhľad  na celú Rožňavskú kotlinu.

  Podvečer sme sa  učili strieľať z luku – priamo v areáli penziónu Jozefína sme sa venovali lukostreľbe,  ktorého tradícia je stará desiatky tisíc rokov. Vo všeobecnosti sa dnes  lukostreľba zaraďuje  do športových činností, ktorých cieľom je čo najpresnejšie strieľať z rôznych vzdialeností do terča a zásahmi získať čo najviac bodov.

  Navštívili sme Ochtinskú aragonitovú jaskyňu, ktorá  je zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a nachádza sa v Revúckej vrchovine na severozápadnom svahu vrchu Hrádok. Jaskyňu objavili náhodne pri razení banských chodieb v roku 1954 a z celkovej dĺžky 300 m je od roku 1972 sprístupnených 230 m. Strop jaskyne je zdobený jedinečnými formami excentrickej formy aragonitu. Sprístupnených jaskýň tohto typu je na svete len veľmi málo a jej charakteristická výzdoba je unikátna v celosvetovom meradle.

  Sympatické historické centrum mesta Rožňavy bol skvelým miestom na nákupy darčekov a drobných suvenírov pre blízkych  a priateľov.

  Vedomosti z histórie sme si oprášili návštevou  Kaštieľa v Betliari.  Je to najnavštevovanejší kaštieľ na  juhovýchode Slovenska, ktorý bol postavený v 18. storočí.

  V piatok sme sa venovali tradičným slovenským remeslám. Dopoludnie sme trávili v Remeselníckom dome, ktorý sa nachádza v areáli pôvodného kaštieľa Andrássyovcov v Krásnohorskej Dlhej Lúke. Návštevníkom prezentuje rôzne remeslá -  my sme sa venovali dvom tradičným remeslám – košikárstvu (žiaci si vyrobili košíky)  a plsteniu – spracovávali sme ovčiu vlnu, ktorej vlákna sa do seba mechanickým namáhaním zapletajú (vytvorili sme si loptičky).

  Boli  to nádherné tri dni s nespočetnými zážitkami. Žiaľ, výlet  ubehol ako voda, ale zážitky v nás ešte stále doznievajú. Tešíme sa  na ďalšie spoločné aktivity. Určite ich bude ešte dosť!

  Veď už 19.6.2018 cestujeme spolu do Bratislavy  na celoslovenské finále projektu Supertrieda.

 • Pletenie košíkov v mestskej knižnici

  V Mestskej knižnici v Moldave nad Bodvou sme sa žiaci 5.C triedy aj s našou pani učiteľkou triednou Spišákovou, zúčastnili 15.6.2018 tvorivej dielne na tému tradičné pletenie košíkov. Za pomoci pani Smolnickej, vedúcej aktivity, sme uplietli svoje prvé košíčky. Niektorým z nás sa vydarili na výbornú a tým druhým treba ešte trochu trénovať. Veď posúďte sami. Choďte sa pozrieť na výstavku do Mestskej knižnice. Všetci sme sa zhodli na tom, že sa nám tam veľmi páčilo. Žiaci 5.C Foto

 • Stvárni knihu 2018

  Dňa 14.6.2018 sa žiačka 2.C triedy Patrícia Oravczová a jej pedagóg Mgr. Valéria Komjátiová zúčastnili slávnostného odovzdávania cien na celoslovenskej súťaži Stvárni knihu 2018 v Bratislave. Slávnosť v Zichyho paláci viedla riaditeľka Kreatívneho klubu Luna, organizátorka súťaže, PhDr. Lívia Matulová Osvaldová, CSc. Nesmierne nás teší, že si Paťka prevzala cenu za 1. miesto v kategórii – školy,  práve z rúk predsedu výtvarnej poroty, akademického maliara  Martina Kellenbergera. Paťka sa do súťaže zapojila kreatívnym  spracovaním knihy Peťka, ja a osem medvedíkov od Kvety Daškovej, ktorú si žiaci 2. C triedy spoločne prečítali v rámci mimočítankového čítania. Blahoželáme Paťke aj jej pedagógovi ku krásnemu úspechu. Na záver jedna myšlienka, ktorá odznela na vyhodnotení: „Krásne boli práce mladých i vekovo zrelších súťažiacich v klasických technikách či v počítačovej grafike. Výtvarná porota mala čo robiť, aby udelia ceny a odmeny. Je však jasné, že víťazom je láska ku knihe a ľudská kreativita!“

 • Lesnícky deň žiakov I. a II. ročníka

  Dňa 15.6.2018 zažili príjemný lesnícky deň aj naši prváci a druháci. Zážitky našich tretiakov a štvrtákov, ktorí lesnícky deň zažili v Mestskom parku v Košiciach naznačili, že aj mladší spolužiaci sa majú načo tešiť. Areál parku pred budovou Školskej jedálne sa premenil na učebňu lesnej pedagogiky. Aj keď v zmenšenej podobe poskytli pracovníci Lesov Slovenska deťom množstvo nových informácií a hlavne veľa skúseností a zážitkov. Oboznámili sa a mohli si vyskúšať prácu lesníka, spoznávali lesné živočíchy, ich stopy, lesné dreviny, ich plody, listy, semená. Skladali drevené puzle, hrali hry a potešili sa so šteniatkom jazvečíka. V našom prefeminizovanom školstve sme radi privítali správnych lesníkov, ktorí trpezlivo a zaujímavo odovzdávali našim žiakom informácie a svoj vzťah k prírode. Ďakujeme. Foto Foto2

 • Škola v prírode

  FDlho očakávaný výlet našich štvrtákov sa stal skutočnosťou. Dňa 11.6. sedenie v laviciach, učebnice, zošity sa na tento týždeň zamenili na turistiku, poznávanie prírody a miest, plávanie, jazdenie na koňoch a upevňovanie kamarátskych vzťahov. Hneď po príchode sme sa ubytovali v prostredí ranča Slnečný Majer v Stebníckej Hute obklopení krásnou prírodou a zvieratami. Na recepcii nás vítal  francúzsky buldoček Rudo, ktorý sa stal miláčikom detí počas celého pobytu.

  Už prvý deň sme neleňošili. Spoznávali sme okolitú prírodu a prostredie, aby sme získané poznatky zúročili v pripravovanom kvíze. Každé ráno sme začínali obľúbenou rozcvičkou na sviežom vzduchu. Prvým výletom do Bardejovských kúpeľov a návštevou skanzenu sme si oprášili vedomosti z hodín vlastivedy. Spestrením boli nákupy suvenírov. Deň pokračoval bazénom, výrobou lapačov snov a aktivitou „Izba baví izbu“. V stredu nám počasie prialo a preto sme sa vybrali na turistiku do neďalekého Poľska. Návštevou kúpeľného mesta Wysova sme mali možnosť spoznať našu susednú krajinu. Po 12 km a 6 strávených hodinách chodenia sme si svoje svaly zregenerovali v bazéne a pri výrobe panáčikov. Vo štvrtok napriek nepriaznivému počasiu sme navštívili historické centrum mesta Bardejov. Severovýchod Slovenska ukrýva skvosty akými sú mestská radnica, bazilika sv. Egídia a zachovalé mestské hradby, ktoré deti mohli vidieť na vlastné oči. Vyvrcholením dňa bola dlho očakávaná jazda na koni, ktorému predchádzal vedomostný kvíz, výroba koníkov z papiera a súťaže v plávaní. Posledný večer sa niesol v znamení karnevalu, vyhodnocovania súťaží a pobytu. Vďaka úžasným rodičom, žiaci mali možnosť získať skvelé ceny. Potešilo nás i to, že strava bola vynikajúca, o čom svedčili prázdne taniere. Poďakovanie patrí našej p. zdravotníčke Sidi Balázsovej a všetkým pani učiteľkám. Atmosféra týchto dní je zachytená vo fotogalérii 3. Ďakujeme PaedDr. Zuzane Debnárovej, Lívii Baškovej, Mgr. Zuzane Beržiovej, Mgr. Lucii Baško, za "rodičovskú" starostlivosť. Sme radi, že ste sa bezpečne vrátili domov.Foto

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
  Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
 • +421 x 55 4602134

Fotogaléria