Navigácia

Školská jedáleň

Školská jedáleň

Školská jedáleň

 

Vítame Vás na stránke našej školskej jedálne

 

Školské stravovanie je neodmysliteľnou súčasťou každého školského zariadenia. Správna výživa a spôsob stravovania a jeho návyky sú dôležitým predpokladom  zdravého vývoja Vášho dieťaťa, ktoré formujeme od útleho detstva.

 

Školská jedáleň ponúka možnosť ako zabezpečiť zdravý a kvalitný obed, ktorý pokrýva až 35% celkovej dennej výživovej dávky.

 

Výdaj jedál v školskej jedálni je od 11:15 – 14:00 hod.

 

Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie pre všetkých žiakov a zamestnancov školy. Pre jednotlivé vekové kategórie žiakov sa určuje príspevok na úhradu nákladov na jedlo nasledovne:

  1. Desiata – 0,50 €
  2. Obed – žiak 1. stupňa 1,11 €
  3. Obed – žiak 2. stupňa 1,19 €
  4. Obed – študenti – 1,29 €
  5. Celodenná strava – internát SOŠ – 2,90 €

 

Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie aj pre cudzích stravníkov v cene 2,54 €, pre dôchodcov cena stravného lístka činí 2,29 €. Výdaj stravy pre cudzích stravníkov resp. dôchodcov je od 11:15 – 11:30 hod.

POKYNY PRE STRAVNÍKOV

PRIHLASOVANIE

Prihlasovanie stravníkov prebieha posledný augustový a v prvý septembrový školský deň od 7:30 do 12:00.

Prihlásenie sa na stravu je záväzné! Stravník obdrží šek, ktorý uhradí na pošte alebo formou internetbakingu. Číslo účtu v tvare IBAN je: SK83 0200 0000 001652163854, do poznámky uvádzajte celé meno stravníka /nie rodiča/, triedu a špecifický symbol.

Strava musí byť uhradená do 1. dňa v mesiaci! Šeky sa vydávajú pravidelne ku 25. dňu v mesiaci.

 Po zaplatení obdržíte stravné lístky, ktoré stravník odovzdáva každý deň pani kuchárke pri výdaji obeda. Bez stravných lístkov sa strava nevydáva!

 

ODHLÁSIŤ SA zo stravy môžu stravníci uskutočniť osobne v pracovnom čase od 7:00 do 14:00 v kancelárii vedúcej školskej jedálne, zapísaním sa v zošite u hlavnej kuchárky, na telefónnom čísle 055/460 2736, email: jedalen.csa15.moldava@centrum.sk  

Strava sa odhlasuje 24 hod. vopred, pre daný deň v prípade choroby do 7:30. Pred letnými, zimnými a jarnými prázdninami 3 dni vopred!  

Neodhlásený obed môže rodič v prípade choroby dieťaťa odobrať do obedára len v prvý deň neprítomnosti v školskom zariadení, ostatné dni musí byť zo stravy odhlásený.

Za neodhlásenú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje, spätne sa strava odhlásiť nedá.

Ak sa stravník rozhodne, že už nechce navštevovať školskú jedáleň, musí sa vyhlásiť osobne v kancelárii vedúcej ŠJ, nakoľko je vedený automaticky každý mesiac. Neodhlásený obed bude musieť v plnej výške uhradiť.

Žiak sa v jedálni správa disciplinovane, dodržiava zásady stolovania a dbá o čistotu. Rozbitý riad hradí v plnej výške. Žiak rešpektuje príkazy vychovávateliek ŠKD, pedagogického dozoru aj celého personálu školskej jedálne.

Do školskej jedálne je zákaz vstupu cudzím osobám!

Žiadame rodičov a žiakov, aby tieto pokyny o školskom stravovaní rešpektovali, a tým umožnili plynulú prevádzku školskej jedálne.

Bližšie informácie u vedúcej školskej jedálne.

 

Informácie

Vedúca ŠJ: Beáta Szilvássyová
Email: jedalen.csa15.moldava@centrum.sk
Telefón: 055/4602736
Adresa: Školská jedáleň pri ZŠ
ČSA 15
Moldava nad Bodvou

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
    Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
  • +421 x 55 4602134

Fotogaléria