Navigácia

 • Pytagoriáda - školské kolo

  Pytagoriáda - školské kolo

  Dňa 13.12. 2018 sa na našej  škole uskutočnila matematická súťaž Pytagoriáda, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas. Výsledný súčet bodov sa skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov získaných za ušetrený čas. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorí úspešne absolvovali školské kolo súťaže. Z 31 účastníkov - žiakov 3.a 4. ročníka sa úspešnými riešiteľmi stali:

  P3 - 3. ročník

  1.Michal Migas 3.A 21b /12+9 /

  2.Viktória Šuláková 3.A 20 b /13+7/

  3.Tobias Sanislo 3.C 20b /11+9/

  4.Damian Szilvássy 3.A 14b/10+4/

  P4 - 4.ročník

  1.Martin Pleva 4.A 24b/12+12/

  2.Ferdinand Szabó 4.C 23b /12+11/

  3.Kristián Karaffa 4.C 22b /12+10/

  4.Jakub Verkin 4.C 21b /11+10/

  5.Laura Szatmáriová 4.A 20b/11+9/

  6.Tomáš Verbőczi 4.B 15b /10+5/

  Blahoželáme, prajeme veľa úspechov na okresnom kole. Ďakujeme Mgr. Eva Szabóovej za organizáciu školského kola a pedagógom Mgr. Valerii Komjátiovej, Mgr. Eve Szabóovej, Mgr. Andrei Sedlákovej, PaedDr. Kataríne Kiššovej, Mgr. Kamile Kissovej za prípravu žiakov.

 • Okresné kolo v basketbale žiakov

  Okresné kolo v basketbale žiakov

  Výborný výsledok dosiahlo družstvo našich chlapcov /Szabolcs Elek, Tomáš Kolesár, Samuel Palkó, Erik Szmolniczky, Daniel Jančik, Denis Tóth, Sebastián Köteleš/, ktoré sa vo Valalikoch v okresnom kole basketbalu dňa 12.12.2018  umiestilo na skvelom 3. mieste. Blahoželáme chalani, ďakujeme pedagógom, ktorí žiakov pripravovali Mgr. Daniele Karaffovej, PaedDr. Gabrielovi Majorošovi a Bc. Lórantovi Túróczimu.

 • OZNAM!

  Vedúca školskej jedálne oznamuje stravníkom ŠJ, že posledný možný termín vyhlásenia sa zo stravy ( z posledných troch dní t.j. 18.-20.12.2018) 

  je

  pondelok 17.12.2018 do 14:00 hod.

  V prípade nepredvídanej choroby v nasledujúcich dňoch je možné obed zobrať do obedára.

 • Čo sa dialo v našej školskej jedálni ?

  Dnešný deň /10.12./ bol na našej škole opäť výnimočný 🙂. Teda hlavne v školskej jedálni.  Sme radi, že dvaja šikovní a milí páni kuchári z firmy Bonduelle a Bidfood (náš hlavný dodávateľ) prijali pozvanie prísť k nám už po druhýkrát. Nálada v kuchyni bola od skorého rána skvelá, dali nám zopár dobrých rád, spoločne s pani kuchárkami pripravili zdravý, chutný, vyvážený obed a prihovorili sa k našim družinárom o dôležitosti konzumácie obeda v školskej jedálni a jeho významu pre ich správny rast a vývoj. Odmenou za prázdne taniere bolo pexeso🙂, ktorému sa deti potešili.

  Verím, že naši kamaráti kuchári k nám prídu o rok opäť 🙂. A ďakujeme obchodnej zástupkyni firmy Bidfood za sprostredkovanie 😘.

  A my stravníci ďakujeme nielen našim skvelým pani kuchárkam ale aj vedúcej školskej jedálne, Betke Szilvássyovej, ktorá pre to, aby sa u našich žiakov vypestovali správne stravovacie návyky ozaj robí veľa zaujímavých a dôležitých podujatí. Ďakujeme, Beátka! 

 • VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ

  VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ

  Predvianočný čas býva plný očakávania a príprav. Naši prváci sa dňa 11.12.2018 zúčastnili vianočného koncertu Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou, ktorá sa odohrala v koncertnej sále. Na koncerte sa predstavili ich žiaci hrajúci na rôznych hudobných nástrojoch. Prváci tak mali možnosť vidieť a vypočuť si hru na klavíri, gitare, trúbke, zobcovej flaute, husliach, cimbale, kontrabase. Postupne sa nám predstavili aj mladí umelci so svojim spevom i malí herci literárno – dramatického odboru. Tanečný odbor sa prezentoval tanečnými kreáciami na melódie vianočných piesní. Záver patril zoskupeniu orchestra ZUŠ, v obsadení skupiny sláčikových nástrojov, priečnej flauty, klavíra, gitár, bicích nástrojov, ktoré sa s nami rozlúčilo známou piesňou „We wish you a Merry Christmas“.

  Vďačné publikum sa muzikantom odvďačilo vrelým potleskom. Následne si mohli spolu s orchestrom túto pieseň znovu zaspievať. Ďakujeme Základnej umeleckej škole, že predvianočné obdobie našim prvákom spríjemnili svojimi umeleckými výkonmi.

 • Zimná krajina Tradibáb

  Umelecké diela od pradávna formujú tradíciu bielej zimy a bielych Vianoc ako ideálu, po ktorom všetci túžime. Hra s bábkovým divadlom je jedným z takýchto umení, ktoré nám predstavuje nadchádzajúce sviatky v bielej podobe. Okrem toho rozvíja u detí predstavivosť, fantáziu a tvorivosť. Dňa 10.12.2018 sa deti všetkých oddelení ŠKD zúčastnili vianočného vystúpenia bábkohercov s názvom „Zimná krajina Tradibáb“ v bábkovej sále CVČ. Bábkoherci, ktorí si touto formou zdokonaľujú slovnú zásobu, predviedli rôzne bábkové inscenácie. Mali sme možnosť vidieť tradičné bábkové rozprávky: Opustený domček, O snehuliakovi s horúcim srdcom, Vlk a kozľa. Žiaci ŠKD sa stretli s netradičnými vianočnými príbehmi, ktoré nám rozpovedali šikovné ruky bábkohercov vo veku od 9 do 13 rokov. Očarujúce boli nielen divadelné paravány, ale aj široká škála ručne vyrobených divadelných bábok. Jedným slovom zaujímavá bola scéna, bábky i rekvizity. Ďakujeme vedeniu CVČ, že nás pozvali na netradičné vianočné popoludnie a v jednej osobe Mgr. Márii Tóthovej, ktorá deti pripravila na vianočné vystúpenie.

 • UNICEF

  V dňoch 10. a 11. decembra sa naša škola zapojila do Vianočnej zbierky organizovanej celosvetovou organizáciou UNICEF, ktorá výnos z tohtoročnej zbierky využije na zabezpečenie nutrične hodnotnej stravy pre deti, ktoré trpia podvýživou. Ďakujeme všetkým rodičom, žiakom, učiteľom a ďalším, ktorí sa rozhodli urobiť dobrú vec a kúpou vianočnej pohľadnice UNICEF prispieť do tejto zbierky.

 • Vianočná besiedka - pozvánka

 • Ruský film v škole

  V novemberi sa každoročne koná akcia „RUSKÝ FILM V ŠKOLE“. Jej usporiadateľom je Zväz Rusov a  SCVČ Drábova 3 v Košiciach. Niekoľko rokov sa  tejto akcie zúčastňujú aj žiaci našej školy. A z roka na rok sme úspešnejší! Na tohtoročnom 14. ročníku sme získali najviac ocenení. Po zhliadnutí kresleného filmu  „Bobik na návšteve u Barbosa“ nasledoval kvíz na hodinách ruského jazyka a výtvarné spracovanie rozprávky. Pomocnú ruku mladým umelcom podali pani učiteľky Mgr. S. Maléterová a Ing. S. Spišáková. Porota vyberala z vyše 150 prác zaslaných z 27-ich škôl Slovenska. A opäť sa potvrdilo, že máme šikovné a talentované deti. Teší nás umiestnenie našich žiakov:

  1.miesto  Olívia Lukácsová  IX.B

                 Barbora Štullerová IX.B

                 René Koľvek  VIII.B

  3.miesto  Daniela Selešová IX.B

  6 žiakov získalo za svoju prácu čestné uznanie:

  Daniel Sanislo VIII.B

  Peter Rigo VI.C

  Natália Ondíková VI.C

  Peter Tóth VI.C

  Viktória Hutkaiová VI.C

  Viktória Hoďová VI.C

  Vernisáž výstavy sa uskutočnila 7.12.2018 v priestoroch ZŠ Drábova 3, Košice.

  Baľšóje spasíba vam daragíje! I baľšóje spasíba Erika! Foto

 • Mikuláš

  Mikuláš

  Prišiel k nám Mikuláš. Síce meškal o jeden deň, ale nám to poriadne vynahradil. Veď pripraviť darčeky pre vyše 600 detí, to chce čas a námahu. Vrecúška naplnené sladkosťami, ktoré im priniesol, veru ťažko odnášali zástupcovia tried. A nezostalo len pri sladkostiach. Už tradične, ten NÁŠ Mikuláš, prináša so sebou aj dar nehmotný v podobe koncertu. Keďže Peter Cmorík ochorel, Mikulášovi pribudol nielen ďalší sivý vlas, ale aj nová úloha, čím prekvapí našich žiakov. Ale Mikuláš sa VYZNÁ! Svet má precestovaný šírom - šárom, či skrz naskrz? Náhrada nebola len tak obyčajná. O dnešnú zábavu sa pre našich žiakov postarala skupina Peter Bič projekt a v školskej jedálni tak pre radosť náš všetkých znela kvalitná slovenská hudba, ktorá roztancovala a rozospievala všetkých, ktorí to vedia oceniť.  Po koncerte nasledovala aj nekonečná autogramiáda....Ďakujeme Mikuláš a ďakujeme aj Tvojim spolupracovníkom predsedníčke Rady rodičov Ing. Monike Smolnickej a pani riaditeľke PaedDr. Jolane Liszkaiovej. Ale aby ani Mikuláš nebol smutný dostalo sa daru aj jemu. Potešil ho veselý spev našich Zvonkov. Dary sme dostali i dávali, ale nezabúdajme, častokrát postačí aj milé slovo, úsmev. Úsmev, prosím..video.. Foto

 • Ranné prekvapenie v triede od rodiča Mikuláša

 • Zimná výzdoba školy

  Už sme si zvykli, že každý rok nás prekvapí a pripraví Ing. Silvia Spišáková nový a nový návrh vkusnej, elegantnej, zimnej výzdoby školy. Aj tento rok sa vydarila.  Ďakujeme, Silvika!

 • Pečenie medovníkov - tvorivá dielňa v MsK

  Pečenie medovníkov - tvorivá dielňa v MsK

  Dňa 5.12.2018 dopoludnia zavítali žiaci V.B triedy do Mestskej knižnice, kde na nich čakala ukážka pernikárskeho remesla. Piataci sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí o tomto remesle a mali možnosť si ho aj vyskúšať. Pod šikovnými rukami detí vznikli nádherne zdobené perníčky v tvare anjelikov, stromčekov, zvončekov či kostolíka. Zároveň zvládli aj prípravu cesta, vykrajovanie a pečenie medovníčkov, ktoré z chuti niektorí hneď zjedli. Výtvory našich piatakov si môžete pozrieť v Mestskej knižnici, ktorej ďakujeme za peknú aktivitu.Tešíme sa niekedy nabudúce.

   

 • Zber vrchnákov z PET fliaš

  Zber vrchnákov z PET fliaš

  Dňa 5.12.2018 sme opäť prispeli možno len kvapkou v mori k ochrane našej prírody. Firma Vatax odviezla 1000kg. vrchnákov z PET fliaš. Jedna tona a predsa iba kvapka. Ale každá kvapka sa ráta. Ďakujeme našim žiakom.

 • Hračka budúcnosti - vyhodnotenie súťaže

  Dňa 11.12.2018 sa v Bábkovej sále CVrČka uskutoční slávnostné vyhodnotenie súťaže Hračka budúcnosti, na ktoré dostali pozvanie aj tvoriví žiaci našej školy. O víťazoch rozhodol tím dizajnérov zo spoločnosti GlobalLogic, na čele s pani Zuzanou Petrovičovou

  I. kategória    2. miesto Sofia Oravczová z I.C
  II. kategória:  1. miesto Noémi Adamová zo IV.B

  Pochvalu v II. kategórii udelila porota Norbertovi Horváthovi zo IV.B

  Víťazi III. kategórie: 1. miesto Viktória Hoďová /6.C/,

                                2. miestoSofia Dunková /6.C/,

                                3. miesto Daniel Danko /5.B/

  Pochvalu v III. kategórii udelila porota Rolandovi Komjátimu /6.C/, Bettine Benickej /5.A/, Dávidovi Pacsaimu /6.C/, Zuzane Jurašiovej /7.B/ Tomášovi  Thanovi /7.A/
  Víťazi vo IV. kategórii: 1. miesto Sandra Molnárová /8.B/,

                                     2. miesto Ivana Miklóšová /8.B/,

                                     3. miesto Erik Szmolniczky /8.B/.

  Pochvala vo IV. kategórii bola udelená  Patrikovi Spišákovi /8.A/, Natálii Mocsilárovej /8.A/

  Na vyhodnotení sa zúčastní aj riaditeľ spoločnosti GlobalLogic Košice.

  Blahoželáme našim žiakom a ďakujeme ich pedagógom, pod vedením ktorých tvorili, PaedDr. Zuzane Debnárovej, Ing. Zdenke Fiedlerovej, Mgr. Eve Mižakovej, RNDr. Viere Stupákovej, PaedDr. Jane Ločovej.

  Poďakovanie patrí aj nášmu CVrČku za organizáciu zaujímavých súťaží, podujatí.

   

 • Škultétyho rečňovanky

  Škultétyho rečňovanky

  Dňa 26. 10. 2018 sa Petra Hirková (7. C) zúčastnila slávnostného preberania cien za krásne 3. miesto, ktoré získala v kategórii próza na celoslovenskej súťaži vo vlastnej literárnej tvorbe Škultétyho rečňovanky. Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo pod záštitou primátora mesta Veľký Krtíš, Ing. Dalibora Surkoša. Peťkin talent ocenila odborná porota, ktorá hodnotila spolu 247 súťažných prác. Peťka si okrem cien a skvelých zážitkov odniesla z tohto slávnostného podujatia aj veľa rád, ktoré jej určite pomôžu pri ďalšom rozvíjaní jej talentu. Peťke blahoželáme, ďakujeme Mgr. Kataríne Strýčkovej, pod vedením ktorej tvorila.

 • Povedz drogám nie, zvoľ si umenie!

  Povedz drogám nie, zvoľ si umenie!

  CZŠ Romualda Zaymusa v Žiline vyhlásila celoslovenskú súťaž. Na výsledkovej listine pre nás svieti meno Olívie Popovičovej /3.C/, ktorej prácu na tému Čo ma v živote robí šťastným vo výtvarnej sekcii ocenila porota Čestným uznaním. Blahoželáme Olívii, ďakujeme Mgr. Valerii Komjátiovej pod vedením ktorej tvorila.

 • HANDS UP CREW - FREESTYLE

  HANDS UP CREW - FREESTYLE

  Dňa 3.12.2018 zažili žiaci našej školy skvelý zážitok. Skupina HANDS UP im predviedla svoju show, ktorá je zaujímavým spojením množstva skvelých kúskov, trikov a zábavy. Ich vystúpenie spôsobilo, že deti boli také očarené, že zabudli aj tlieskať. Skupina HANDS UP je spojením basketbalového a futbalového freestylu, ktorá je pomerne mladá a nová športová disciplína. Spája v sebe zaujímavé triky, kúsky a žonglovanie s loptami s kultúrnou a zábavnou prezentáciou. Doplnená je dynamickou hudbou, obsahuje samostatné vstupy a spoločné vstupy s choreografiou. Súčasťou vystúpenia bolo aj používanie rozličných rekvizít a aktérom Martinovi Lecovi, Petrovi Herstekovi a Markovi Popovskimu sa podarilo  zapojiť do show mnohých členov publika. Aj rozličné komické scénky okrem športových výkonov pridali celej show kultúrny a zábavný charakter. Bol to zážitok! Foto

 • Kváskovanie v ŠKD

  Kváskovanie v ŠKD

  Chlieb náš každodenný....
  Kvások bol odpradávna domácim pokladom, ktorý poznali už aj naše prababky. Jeho čaro deti všetkých oddelení ŠKD opäť objavili a oživili. Počas 14 dní dali kvásku všetku starostlivosť a lásku. Spojením múky a vody prebudili k životu kvások. Veľmi nás potešilo, že túto myšlienku podporili aj pani kuchárky, vedúca školskej jedálne a učiteľky prvého stupňa. Z množstva pozitívnych ohlasov veríme, že sa podarilo pripraviť pútavý program pre deti našej školy. Ďakujeme Mgr. Kristíne Bérešovej, pod vedením ktorej upečené chlebíky zaplnili vôňou miestnosť ŠJ a brušká "družinárov".

   

 • Snehuliak VI.oddelenia

  Deti zo VI. oddelenia sa nevedia dočkať snehu. Tak si pod vedením PaedDr. Bernadety Soltészovej, PhD.urobili tohoto pekného snehuliaka.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
  Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
 • +421 x 55 4602134

Fotogaléria