Navigácia

Partners


Hodnotenie škôl

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti zverejňuje od roku 2008 hodnotenie škôl na základe dosiahnutých výsledkov. Koncom marca aktualizoval poradie škôl. Zo 607 hodnotených škôl Slovenska sa naša škola umiestnila na skvelom 109. mieste. V rámci Košického kraja nás teší 16. miesto a spomedzi škôl okresu Košice - okolie bola naša škola hodnotená najlepšie. Hodnotenie ŠKOLA S VÝBORNÝMI VZDELÁVACÍMI VÝSLEDKAMI nás teší i zaväzuje. Ďakujeme všetkým pedagógom, ktorí sa vďaka svojej zodpovednej, oduševnelej práci, pričinili o tento výsledkok. Ďakujeme aj cteným rodičom, ktorým záleží na vzdelaní ich detí a v spolupráci s nimi sa nám darí dosahovať tieto výsledky. A poďakovanie patrí aj žiakom, ktorí na sebe pracujú a vedia, že vzdelanie je ich kľúčom do budúcnosti. Prajeme všetkým dobré výsledky aj v tomto školskom roku.

 

Videozáznamy

Piatok 14. 12. 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 14.12.2018)
Sophia Bendžáková (1.C)
Sebastián Vološin (6.C)
Zajtra (Sobota 15.12.2018)
Viktória Ficsórová (7.C)
Pozajtra (Nedeľa 16.12.2018)
Nikoletta Balážová (7.B)

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek dotazy ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
  Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
 • +421 x 55 4602134
Počet návštev: 7163742

Vitajte!

Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori. Ale keby sme to neurobili, tá kvapka by tam chýbala. Matka Tereza

Škola priateľská k deťom

 • Pytagoriáda - školské kolo

  Dňa 13.12. 2018 sa na našej škole uskutočnila matematická súťaž Pytagoriáda, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas. Výsledný súčet bodov sa skladá z dvoch položiek, z bodov za správnosť a z bodov získaných za ušetrený čas. Účastníkmi vyššieho kola súťaže môžu byť len žiaci, ktorí úspešne absolvovali školské kolo súťaže. Z 31 účastníkov - žiakov 3.a 4. ročníka sa úspešnými riešiteľmi stali:

  P3 - 3. ročník

  1.Michal Migas 3.A 21b /12+9 /

  2.Viktória Šuláková 3.A 20 b /13+7/

 • Okresné kolo v basketbale žiakov

  Výborný výsledok dosiahlo družstvo našich chlapcov /Szabolcs Elek, Tomáš Kolesár, Samuel Palkó, Erik Szmolniczky, Daniel Jančik, Denis Tóth, Sebastián Köteleš/, ktoré sa vo Valalikoch v okresnom kole basketbalu dňa 12.12.2018 umiestilo na skvelom 3. mieste. Blahoželáme chalani, ďakujeme pedagógom, ktorí žiakov pripravovali Mgr. Daniele Karaffovej, PaedDr. Gabrielovi Majorošovi a Bc. Lórantovi Túróczimu.

 • Vedúca školskej jedálne oznamuje stravníkom ŠJ, že posledný možný termín vyhlásenia sa zo stravy ( z posledných troch dní t.j. 18.-20.12.2018)

  je

  pondelok 17.12.2018 do 14:00 hod.

  V prípade nepredvídanej choroby v nasledujúcich dňoch je možné obed zobrať do obedára.

 • Dnešný deň /10.12./ bol na našej škole opäť výnimočný 🙂. Teda hlavne v školskej jedálni. Sme radi, že dvaja šikovní a milí páni kuchári z firmy Bonduelle a Bidfood (náš hlavný dodávateľ) prijali pozvanie prísť k nám už po druhýkrát. Nálada v kuchyni bola od skorého rána skvelá, dali nám zopár dobrých rád, spoločne s pani kuchárkami pripravili zdravý, chutný, vyvážený obed a prihovorili sa k našim družinárom o dôležitosti konzumácie obeda v školskej jedálni a jeho významu pre ich správny rast a vývoj. Odmenou za prázdne taniere bolo pexeso🙂, ktorému sa deti potešili.

 • VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ

  Predvianočný čas býva plný očakávania a príprav. Naši prváci sa dňa 11.12.2018 zúčastnili vianočného koncertu Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou, ktorá sa odohrala v koncertnej sále. Na koncerte sa predstavili ich žiaci hrajúci na rôznych hudobných nástrojoch. Prváci tak mali možnosť vidieť a vypočuť si hru na klavíri, gitare, trúbke, zobcovej flaute, husliach, cimbale, kontrabase. Postupne sa nám predstavili aj mladí umelci so svojim spevom i malí herci literárno – dramatického odboru. Tanečný odbor sa prezentoval tanečnými kreáciami na melódie vianočných piesní. Záver patril zoskupeniu orchestra ZUŠ, v obsadení skupiny sláčikových nástrojov, priečnej flauty, klavíra, gitár, bicích nástrojov, ktoré sa s nami rozlúčilo známou piesňou „We wish you a Merry Christmas“.

 • Umelecké diela od pradávna formujú tradíciu bielej zimy a bielych Vianoc ako ideálu, po ktorom všetci túžime. Hra s bábkovým divadlom je jedným z takýchto umení, ktoré nám predstavuje nadchádzajúce sviatky v bielej podobe. Okrem toho rozvíja u detí predstavivosť, fantáziu a tvorivosť. Dňa 10.12.2018 sa deti všetkých oddelení ŠKD zúčastnili vianočného vystúpenia bábkohercov s názvom „Zimná krajina Tradibáb“ v bábkovej sále CVČ. Bábkoherci, ktorí si touto formou zdokonaľujú slovnú zásobu, predviedli rôzne bábkové inscenácie. Mali sme možnosť vidieť tradičné bábkové rozprávky: Opustený domček, O snehuliakovi s horúcim srdcom, Vlk a kozľa. Žiaci ŠKD sa stretli s netradičnými vianočnými príbehmi, ktoré nám rozpovedali šikovné ruky bábkohercov vo veku od 9 do 13 rokov. Očarujúce boli nielen divadelné paravány, ale aj široká škála ručne vyrobených divadelných bábok. Jedným slovom zaujímavá bola scéna, bábky i rekvizity. Ďakujeme vedeniu CVČ, že nás pozvali na netradičné vianočné popoludnie a v jednej osobe Mgr. Márii Tóthovej, ktorá deti pripravila na vianočné vystúpenie.

 • V dňoch 10. a 11. decembra sa naša škola zapojila do Vianočnej zbierky organizovanej celosvetovou organizáciou UNICEF, ktorá výnos z tohtoročnej zbierky využije na zabezpečenie nutrične hodnotnej stravy pre deti, ktoré trpia podvýživou. Ďakujeme všetkým rodičom, žiakom, učiteľom a ďalším, ktorí sa rozhodli urobiť dobrú vec a kúpou vianočnej pohľadnice UNICEF prispieť do tejto zbierky.

 • V novemberi sa každoročne koná akcia „RUSKÝ FILM V ŠKOLE“. Jej usporiadateľom je Zväz Rusov a SCVČ Drábova 3 v Košiciach. Niekoľko rokov sa tejto akcie zúčastňujú aj žiaci našej školy. A z roka na rok sme úspešnejší! Na tohtoročnom 14. ročníku sme získali najviac ocenení. Po zhliadnutí kresleného filmu „Bobik na návšteve u Barbosa“ nasledoval kvíz na hodinách ruského jazyka a výtvarné spracovanie rozprávky. Pomocnú ruku mladým umelcom podali pani učiteľky Mgr. S. Maléterová a Ing. S. Spišáková. Porota vyberala z vyše 150 prác zaslaných z 27-ich škôl Slovenska. A opäť sa potvrdilo, že máme šikovné a talentované deti. Teší nás umiestnenie našich žiakov:

 • Mikuláš

  Prišiel k nám Mikuláš. Síce meškal o jeden deň, ale nám to poriadne vynahradil. Veď pripraviť darčeky pre vyše 600 detí, to chce čas a námahu. Vrecúška naplnené sladkosťami, ktoré im priniesol, veru ťažko odnášali zástupcovia tried. A nezostalo len pri sladkostiach. Už tradične, ten NÁŠ Mikuláš, prináša so sebou aj dar nehmotný v podobe koncertu. Keďže Peter Cmorík ochorel, Mikulášovi pribudol nielen ďalší sivý vlas, ale aj nová úloha, čím prekvapí našich žiakov. Ale Mikuláš sa VYZNÁ! Svet má precestovaný šírom - šárom, či skrz naskrz? Náhrada nebola len tak obyčajná. O dnešnú zábavu sa pre našich žiakov postarala skupina Peter Bič projekt a v školskej jedálni tak pre radosť náš všetkých znela kvalitná slovenská hudba, ktorá roztancovala a rozospievala všetkých, ktorí to vedia oceniť. Po koncerte nasledovala aj nekonečná autogramiáda....Ďakujeme Mikuláš a ďakujeme aj Tvojim spolupracovníkom predsedníčke Rady rodičov Ing. Monike Smolnickej a pani riaditeľke PaedDr. Jolane Liszkaiovej. Ale aby ani Mikuláš nebol smutný dostalo sa daru aj jemu. Potešil ho veselý spev našich Zvonkov. Dary sme dostali i dávali, ale nezabúdajme, častokrát postačí aj milé slovo, úsmev. Úsmev, prosím..video.. Foto

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
  Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
 • +421 x 55 4602134

Fotogaléria