Navigácia

Partners


Hodnotenie škôl

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti zverejňuje od roku 2008 hodnotenie škôl na základe dosiahnutých výsledkov. Koncom marca aktualizoval poradie škôl. Z 1272 hodnotených škôl Slovenska sa naša škola umiestnila na skvelom 77. mieste. V rámci Košického kraja nás teší postup na 15. miesto a spomedzi škôl okresu Košice - okolie bola naša škola hodnotená najlepšie. Hodnotenie ŠKOLA S VÝBORNÝMI VZDELÁVACÍMI VÝSLEDKAMI nás teší i zaväzuje. Ďakujeme všetkým pedagógom, ktorí sa vďaka svojej zodpovednej, oduševnelej práci, pričinili o tento výsledkok. Ďakujeme aj cteným rodičom, ktorým záleží na vzdelaní ich detí a v spolupráci s nimi sa nám darí dosahovať tieto výsledky. A poďakovanie patrí aj žiakom, ktorí na sebe pracujú a vedia, že vzdelanie je ich kľúčom do budúcnosti. Prajeme všetkým dobré výsledky aj v tomto školskom roku.

 

Videozáznamy

Sobota 21. 7. 2018

Narodeniny a meniny

Dnes (Sobota 21.7.2018)
Dorina Polcová (4.B)
Daniel Bystrý (2.A)
Daniel Danko (4.B)
Daniel Dzuro (1.B)
Daniel Hencz (3.B)
Daniel Horváth (5.C)
Daniel Jančik (6.B)
Daniel Képeš (9.A)
Daniel Sanislo (7.B)
Daniel Savkanič (6.A)
Daniel Ján Šušla (2.B)
Zajtra (Nedeľa 22.7.2018)
Tomáš Berži (6.A)
Eva Szalayová (9.A)
Magdaléna Žigová (6.C)
Magdaléna Kiššová
Magdaléna Tegdesová
Pozajtra (Pondelok 23.7.2018)
Natália Andóová (7.A)
Sofia Švačeková (3.B)
Mgr. Oľga Szekeressová
Mgr. Oľga Szekeressová

Napíšte nám

Ak máte akékoľvek dotazy ohľadom štúdia na našej škole, napíšte nám správu prostredníctvom tohto formulára. Na vaše otázky radi odpovieme.
Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
  Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
 • +421 x 55 4602134
Počet návštev: 6921250

Vitajte!

Mnoho ľudí zmešká malé radosti, pretože márne čaká na veľké šťastie.

Škola priateľská k deťom

 • Smútočný oznam

  S hlbokým žiaľom a bolesťou v srdci oznamujeme všetkým známym, priateľom, kolegom a žiakom, že naša drahá kolegyňa Mgr. Valika Hercegová nás dňa 11. júla 2018 navždy opustila.

  Posledná rozlúčka sa uskutoční 14. júla 2018 o 14:00 hodine na miestnom cintoríne v Janíku.

  Tvoja pamiatka zostane navždy v našich srdciach.

 • OZNAM

  Prenájom nebytového priestoru

  Základná škola, Československej armády 15 v Moldave nad Bodvou v zastúpení PaedDr. Jolanou Liszkaiovou, podľa zákona 138/1991 Zb., o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

  oznamuje zámer prenajať nebytové priestory

  (ponukové konanie je zároveň obchodnou verejnou súťažou v súlade s § 281 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení)

  a to

  nebytové priestory (školský bufet) v objekte:

 • Výberové konanie

  Riaditeľstvo Základnej školy, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou

  vypisuje výberové konanie na miesto

  učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou telesná a športová výchova

  učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou matematika - informatika

  učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie s aprobáciou biológia - chémia

  vychovávateľ ŠKD

 • Dňa 29.6.2018 sa poslednýkrát v tomto školskom roku zišli žiaci, pedagógovia, rodičia, starí rodičia i nepedagogickí zamestnaci v átriu školy. Dôvod bol zrejmý. Je tu koniec školského roka, prišiel čas vydávania vysvedčení. Po desiatich mesiacoch naplnených náročnou prácou prišiel čas oddychu. Žiaci si budú užívať dvojmesačné prázdniny, pedagógovia zaslúženú dovolenku. Stretli sme sa, aby sme spoločne ukončili uplynulý rok, zhodnotili spoločnú prácu, ocenili úspešných. A bolo ich opäť dosť. Vyše 150 riaditeľských pochvál svedčilo o tom, že aj tento školský rok bol pre našu školu úspešný. Z okresných, krajských i celoslovenských súťaží či už vedomostných, športových a umeleckých sa naši žiaci vracali s úspechom. A ani výsledky celoslovenských testovaní nesklamali. Ďakujeme všetkým pedagógom, ktorí opäť odviedli zodpovednú, oduševnelú prácu, žiakom, ktorí na sebe pracovali, rodičom za výbornú spoluprácu, nepedagogickým zamestnancom za vytváranie vhodného zázemia, všetkým organizáciám za spoluprácu a pani riaditeľke PaedDr. Jolane Liszkaiovej za odborné, ľudské a obetavé vedenie tejto obrovskej rodiny zvanej ČSA-čka. ĎAKUJEME! Stretneme sa 3. septembra 2018!

 • Dňa 28.6.2018 sa zavŕšilo devať rokov vzdelávania v živote 44 deviatakov našej školy. Prišiel čas lúčenia. Pred očami svojich najbližších, spolužiakov, pedagógov sa poslednýkrát prešli átriom školy už ako mladí, krásni ľudia, ktorí zvládli jeden z dôležitých krokov na ceste za vzdelaním. Ukončili základnú školu. Získali základy, na ktorých môžu budovať a dosiahnuť a hľadať vytýčený cieľ. Prajeme vám všetko dobré, využite svoje možnosti. Vaša budúcnosť je vo vašich rukách a my vám prajeme veľa vytrvalosti, odhodlania, pracovitosti a podpory vašich najbližších. Zanechali ste na našej škole po sebe stopy, na ktoré nezabudneme. Budete u nás vždy vítaní a niekedy DOVIDENIA!

 • ČSAčka v pohybe. Aj takto sa dá nazvať 21. jún na našej škole. Predpoludnie patrilo detskej olympiáde a ani v školskom klube sa neleňošilo. Deti zo všetkých oddelení sa stretli v telocvični na akcii: Športové popoludnie. V rôznych disciplínach, za hlasného povzbudzovania ostatných detí, postupne súťažili družstvá jednotlivých oddelení. Malí športovci zdolávali netradičné stanovištia ako obliekanie tričiek, presun loptičky pomocou slamky, „sadenie zemiakov“, vešanie bielizne, slalom na kolobežkách či hod loptičkou do terča. Usmiate tváre detí svedčili o vynikajúcej nálade. Do tried odchádzali príjemne unavení s pocitom, že si užili skvelý deň. Tešíme sa na ďalšie stretnutie. Ďakujeme Mgr. Lucii Baško za organizáciu podujatia.

 • Maksík - matematická súťaž

  MAKSÍK je celoslovenská matematická súťaž pre druhácke, tretiacke a štvrtácke „bystré hlavy“. Siedmi žiaci našej školy úspešne, počas celého školského roka riešili netradičné a zábavné úlohy, veselé a napínavé príbehy. No a v júni sa dočkali odmeny.

  Titul Najmúdrejší Maksáčik – 30% najúspešnejších riešiteľov získali:

  Marcel Cirbus 3.A

  Daniela Široká 2.A

  Titul Múdry Maksáčik získali:

  Silvia Almášiová 2.A

  Nella Gregová 2.B

  Dávid Almáši 3.A

  Vivienne Fifiková 3.A

  Blahoželáme!

 • Dňa 19.6.2018 bol bežecký areál našej školy miestom zaujímavého šortového podujatia. Athletic Legion Club v Moldave nad Bodvou pripravil Beh pre zdravie, podporený Karpatskou nadáciou. Na podujatí bola dovzdaná aj nafukovacia brána, ktorá bude sprevádzať mnohé športové podujatia. Symbolický 500 m beh stoviek detí "pokrstil" bránu. A všetci jeho účastníci boli odmení drevenou medailou. Potom sa už rozbehli súťaže, ktorých cieľom okrem podpory zdravého životného štýlu bolo aj hľadanie športových talentov. Nás potešili výborné výkony našich žiakov vo všetkých kategóriách. Prajeme všetkým moldavským športovcom veľa úspechov!

 • Dňa 21.6.2018 sa náš športový areál zaplnil žiakmi I. stupňa. Konal sa ďalší ročník našej športovej olympiády. Celé predpoludnie charakterizoval pohyb. V skoku do diaľky, šprinte, vytrvalostnom behu, hode plnou loptou si zmerali svoje schopnosti chlapci i dievčatá. Prekonávali sa časy, vzdialenosti ale hlavne hranice svojich možností. Víťazmi neboli len tí, ktorí sa postavili na stupne víťazov, ale každý kto sa postavil na štartovaciu čiaru, lebo chcel súťažit, bojovať a prekonať hlavne seba samého. Foto

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou
  Československej armády 15, 045 01 Moldava nad Bodvou
 • +421 x 55 4602134

Fotogaléria